FRONIUS, Martin Gottlieb

FRONIUS, Martin Gottlieb (născut 13 mai 1743, Brașov – mort 18 august 1792, Brașov), medic. Este fiul medicului Andreas Fronius. După studiile primare şi secundare făcute, probabil, în oraşul natal, a urmat studii superioare de medicină la Jena începute în 1762, continuate la Halle din anul următor. În 20 aprilie 1765 a devenit doctor în medicină. Reîntors în ţară, a fost numit medic orăşenesc la Mediaş şi a murit la Brașov, unde venise ca să-şi viziteze rudele. Din 20 septembrie 1785 a fost numit senator, demnitate ocupată şi în anul următor, fără însă a desfăşura vreo activitate în această ipostază. Este autorul a două lucrări, prima purtând titlul Dissertatio inauguralis medica de differentia graduali morborum malignorum, Praeside Andrea Nunn. Pro gradu Doctoris die 20 April 1765, Efordiae, Stauno Nonniano, 34 p.; Nächere Untersuchung der Pestansteckung. Nebst 2 Aufsätzen von dr. Lange und Fronius über Berichte aus Moldau und Walachei und über Schädlichkeit der Contumazen, Wien, 1789.

Referinte: Trausch, Schrifteller, vol. I, p. 358; Szinnyei, Magyar, vol. III, p. 804, [citează şi Szinnyei Kőnyvészete]; Stenner, Fr., Die Beamten, p. 44, [citează: Stadtrechnungen (Schaffner-Stadthann- und andere Rechnungen) im Stadtarchiv, Manuscris; Kirchliche Matrikel-Bücher, Manuscris; Senator Aescht´ischer Sammelband in der ev. Gym.-Bibl., Manuscris]; Bologa, V.L., [Medici saşi în sec. XVIII şi încep. sec. XIX], în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, nr. 2, 1964, p. 61.
Traducerile din limba germană au fost făcute de Gabriela Gyenge.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.