Biblioteca digitală

Colecțiile digitale ale bibliotecii noastre s-au orientat spre valorificarea informațiilor de interes pentru comunitatea locală. Bibliografiile și dicționarele biografice, cu date despre personalitățile din spațiul nostru, au fost instrumentele de lucru luate în considerare pe primul loc. Desigur, cărțile întocmite din inițiativa și sub egida bibliotecii au întâietate.

Istoria presei brașovene este un domeniu de interes pentru noi și județul nostru. Am construit baze de date cronologice cu privire la istoricul, apariția și dezvoltarea ziarelor și revistelor din această arie. Astfel, în ordine alfabetică, am pus la dispoziție online Cronologia presei de limbă germană din județul Brașov, urmată de presa de limbă maghiară. Urmează să fie finalizată cronologia presei de limbă română. Am acordat atenție unuia dintre ziarele brașovene, de importanță regională, Gazeta Transilvaniei, cel mai longeviv ziar de limba română din Ardeal. Micromonografia ziarului a fost redactată la 170 de ani de la apariția sa, în 2008 și constituie una dintre sintezele utile realizate despre acest ziar. Presa locală a continuat să fie o preocupare, cu deosebire reviste din Brașov și localitățile din jur, cu un conținut valoros și destul de rar întâlnite în colecțiile altor biblioteci. Alături de Gazeta Transilvaniei și Glasul Ardealului, am digitalizat Cocoșul roșu, o gazetă umoristică ilustrată din Brașov din 1876, revistele Plaiuri săcelene (1934-1940) și Prometeu (1934-1938) din Satulung și Brașov, revista lunară Glasul Tineretului din Dârste (octombrie 1940 – septembrie 1941), de extremă dreapta. Recent, ne-am orientat spre instrumentele de lucru realizate de bibliotecari și anume indicii de revistă, instrumente utile de lucru și produse cu valoare adăugată.

Din fondul de publicații al bibliotecii, am ales să digitalizăm unicatele de patrimoniu, precum manuscrisul religios slavo-român Octoih din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, cărțile bibliofile cu comentarii marginale singulare ale intelectualilor brașoveni, publicații despre Brașov și cărțile poștale ilustrate, care sunt interesante pentru utilizatorii noștri.