Informații despre bibliotecă

Scurt istoric

Alături de bibliotecile bisericilor şi ale şcolilor din Braşov, cu inventare şi cataloage din 1575, 1625 şi 1684, în oraş au existat biblioteci particulare, aparţinând preoţilor şi cărturarilor, precum şi asociaţiilor diverse, pe baza cărora s-au întemeiat bibliotecile comunitare de mai târziu. O asemenea organizaţie, numită Casina, fondată în 1835, avea o bibliotecă românească, prima organizată ca bibliotecă publică în sensul actual al cuvântului. Donaţia bibliotecii lui Alexandru Bogdan, mort în război în 1914, a fost punctul de pornire al Bibliotecii Astrei, deschisă la 19 ianuarie 1930 în Casa Baiulescu (azi Bd. Eroilor nr. 33) şi condusă de Ion Colan.

Biblioteca Astrei a fost biblioteca oraşului în perioada interbelică, care s-a dotat, a cumpărat cărţi vechi şi noi, a atras donaţii şi s-a organizat modern. În urma desfiinţării Astrei în 1948, comuniştii au preluat colecțiile acesteia şi au înfiinţat în 1950 Biblioteca regională Braşov, supusă ideologiei vremii. Apărea Fondul S, fondul special de publicaţii interzise consultării publicului şi colecţiile erau epurate. În 1965, biblioteca braşoveană primea un alt sediu, fostul edificiu al Camerei de comerţ şi industrie Braşov unde au funcţionat după 1945 ARLUS (Asociaţia română pentru legăturile cu URSS), ziare locale şi un cinematograf. În 1969, Biblioteca regională Braşov devenea Biblioteca Judeţeană Brașov. În acea perioadă luau ființă filialele bibliotecii în diferite cartiere ale oraşului.

În 1992, la 180 de ani de la naşterea lui George Bariţiu, Biblioteca a adoptat numele său ca patron spiritual. După căderea comunismului, biblioteca s-a dezvoltat liber, modernizându-se, deschizându-se spre comunitate ca instituţie de informare, cultură, divertisment şi educaţie şi diversificând colecţiile şi serviciile sale. Secţia de împrumut a fost printre primele secţii din România automatizate complet, în 1998. Investiţiile în tehnologie au continuat şi biblioteca se afirmă azi prin creativitate şi inovaţie, încercând să țină pasul cu tehnologia și tendinţele timpului.


George Bariţiu – scurtă biografie

George Bariţiu (1812-1893) a fost una dintre personalităţile polivalente ale românilor din Transilvania, într-o epocă de modernizare: pedagog, jurnalist, om politic şi istoric. Stabilit în 1836 la Braşov, unde a rămas timp de 42 de ani, George Bariţiu a influenţat esenţial pe românii braşoveni şi a reuşit să schimbe fundamental mediul local, stimulând apariţia şi dezvoltarea unor noi instituţii şi structuri organizatorice şcolare, culturale, economice, tipografice şi asociaţionale. A fondat Gazeta de Transilvania în 1838, primul ziar politic românesc din Transilvania, şi suplimentul acestuia, Foaie pentru minte, inimă şi literatură. Participant la Revoluţia din 1848, a luptat şi a susţinut cauza drepturilor naţionale ale românilor ardeleni toată viaţa, implicat în iniţiativele politice de seamă ale vremii. S-a orientat şi spre activitatea practică economică, pledând pentru construirea căii ferate din Transilvania în Ţara Bârsei în legătură cu Muntenia, conducând Gremiul negustorilor români din Braşov şi fiind director comercial al fabricii de hârtie de la Zărneşti între 1852-1872. Este întemeietorul Astrei în 1861, alături de alţi cărturari, fiind primul ei secretar (1861-1887), apoi preşedinte (1888-1893). În 1866 a fost ales membru al Societăţii Academice Române din Bucureşti, devenită Academia Română în 1877, al cărei preşedinte a devenit în 1893. În colaborare cu Gavril Munteanu a publicat un dicţionar german-român în 1853, iar în 1869 un dicţionar maghiar-român. Opera sa istorică principală este lucrarea Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă, apărută la Sibiu, în trei volume, între anii 1888-1891. Stabilit la Sibiu din 1878, a murit aici la 2 mai 1893 şi a fost înmormântat alături de Alexandru Papiu Ilarian.


Misiune şi viziune

Misiunea principală a unei biblioteci este de a susține cartea și lectura, de a le promova și a le face cât mai vizibile, de a cultiva abilitatea cititului și a depune eforturi ca lectura să devină preocupare și obicei cotidian. Indiferent de suport, tipărit sau electronic, cartea și lectura sunt cele care netezesc drumul în viață al oricărui om, iar biblioteca publică este un intermediar al cărții pentru cele mai diverse categorii de oameni. Biblioteca publică este instituția care oferă acces egal la resurse, de la cărți la informații, de la colecții la baze de date, de la internet și tehnologii la cursuri de formare și diverse alte facilități. Misiunea Bibliotecii Judeţene ,,George Bariţiu” Braşov constă în satisfacerea nevoilor culturale, a intereselor de informare, studiu şi petrecere a timpului liber a tuturor utilizatorilor, oferind acces liber, egal, de calitate şi gratuit la colecţiile sale.

De fapt, în felul acesta, biblioteca este creatoare de șanse fiindcă lectura deschide drumuri, dezvoltă oportunități și în final susține dezvoltarea personală și economia locală. O comunitate câștigă când se bucură de o bibliotecă publică funcțională și dinamică, inclusiv mediul de afaceri beneficiază de profituri având la dispoziție o resursă precum biblioteca publică. Nu în ultimul rând, nu trebuie să neglijăm că lectura și cartea creează legături, unesc oamenii, biblioteca se conectează la comunitatea cititorilor ei, ambii termeni se influențează reciproc. Biblioteca și cartea înseamnă viață trăită deplin, frumos, sub influența cuvântului tipărit și semnul marilor idei. Cluburile de lectură, blogurile, conturile de social media sunt mijloace ce promovează cartea și adună oamenii împreună, împărtășind sentimente și trăiri comune, interacționând și dialogând.

O bibliotecă publică este puternică prin cititorii ei, pe care îi atrage și păstrează, îi ajută și susține mereu. Prin natura ei, biblioteca este un spațiu mobilat de cărți și oameni, este un loc de întâlnire, comunicare, prietenie, stimulare reciprocă. Biblioteca este prin excelență vie, nu statică, ci dinamică prin mișcarea de idei și oamenii care o slujesc, bibliotecarii ce se află în slujba oamenilor cărții, cititorilor. Pe scurt, idealul unei biblioteci publice este să devină un spațiu comunitar, inima unei comunități. Deși pare greu de crezut, lectura îmbunătățește viața unei comunități. Lecturile publice susținute de bibliotecari și partenerii lor în diverse spații și instituții (grădinițe, școli, spitale, cămine de bătrâni, firme, magazine, piețe publice, parcuri, teatre, săli de spectacole, la radio etc.) înseamnă practic o ofertă culturală de calitate, ghidând alegerile de cărți, formând gusturi și împlinind nevoia de relaxare și divertisment.

Viziunea noastră este ca biblioteca să fie un loc accesibil, util şi prietenos pentru toţi, devenind un centru de dezvoltare comunitară și un adevărat simbol al identităţii culturale locale.


Colecţii, secţii şi filiale

Colecţii

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov pune la dispoziţia utilizatorilor ei: cărţi, albume, ghiduri, dicţionare, enciclopedii, ziare şi reviste, baze de date, audio book-uri şi e-book-uri, atlase, partituri. Uitilizatorii bibliotecii pot împrumuta la domiciliu şi consulta la faţa locului cele mai noi şi actuale publicaţii din toate domeniile. Cărţile pentru copii includ volume cu aplicaţii muzicale, ilustraţii pop-up foarte atractive, care permit învăţarea uşoară a limbilor străine (franceză, engleză), benzi desenate. Avem volume în limbi străine organizate pe secţii separate: biblioteca engleză, mediateca francofonă, biblioteca maghiară. Dispunem de o serie de cărţi Daisy pentru persoane cu deficienţe de vedere, precum şi de aparatele de ascultat şi citit necesare, ce se pot împrumuta la domiciliu. Alături de cărţi, deţinem jucării şi jocuri strategice de inteligenţă. Avem colecţii de muzică înregistrată pe discuri de vinil şi CD-uri audio, cele mai recente filme artistice americane, britanice, franceze etc., DVD-uri de filme documentare şi cu spectacole artistice. Pinacoteca bibliotecii are tablouri de artişti braşoveni contemporani, dar şi dintre cei vechi, consacraţi.

Secţii și filiale