Programe și strategii

Strategia de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din judeţul Braşov 2014-2020 și anexele aferente

Politica de acceptare a donaţiilor

Stimaţi potenţiali donatori,
Aceasta este o informare asupra politicii bibliotecii noastre privind donaţiile de carte. O bibliotecă este mereu în expansiune, are nevoie de spaţii pentru colecţii, documente, activităţi, oameni. Biblioteca publică braşoveană luptă pentru spaţiul de depozitare pentru publicaţiile noi achiziţionate (cărţi, albume, CD-uri audio, DVD-uri etc.). Nu avem loc şi din acest prim motiv nu putem primi donaţiile de cărţi vechi din bibliotecile particulare.

În al doilea rând, Biblioteca Judeţeană Braşov are în general cărţile vechi apărute înainte de 1989, iar acceptarea unei donaţii de cărţi vechi ar dubla fondul şi ar încărca gestiunea inutil. Primirea unei asemenea donaţii ar însemna la modul real o risipă de resurse şi irosirea banului public, ocupând spaţiul de depozitare inutil şi consumând bani pentru întreţinere. În al treilea rând, orice bibliotecă, asemeni oricărui magazin, atrage prin oferta de carte nouă. Marfa nouă şi actuală atrage publicul şi cititorii. Cărţile vechi nu vor face pe nimeni să calce pragul bibliotecilor.

În al patrulea rând, se întâmplă ca aceste donaţii de cărţi vechi să fie păstrate în condiţii precare, volumele sunt rupte şi pătate. Biblioteca nu le poate păstra şi este obligată să le ducă la casare, unde preluarea volumelor se plăteşte după greutate. Aşadar, folosim mijloacele de transport, combustibilul şi banii publici pentru a casa publicaţii ce nu intră în patrimoniul nostru.

Aceasta este politica Bibliotecii Judeţene Braşov şi din aceste raţiuni nu mai acceptăm donaţii de cărţi vechi şi depăşite.

Din toate aceste motive, încurajăm donaţiile punctuale de cărţi noi, interesante, actuale, apărute în ultimii doi-trei ani, în limba română şi în limbi străine, pe care le considerăm cu adevărat donaţii şi gesturi civice. Vă aşteptăm cu drag să donaţi publicaţii şi documente noi!

Formulare tip