Publicații digitalizate

Bibliografii și dicționare

Bibliografia George Bariţiu


Bibliografia Ciurcu


Dicţionarul personalităţilor braşovene

detalii

Dicţionarul personalităţilor braşovene este de fapt ediţia a doua a cărţii „Cărturari braşoveni – secolele XV-XX. Ghid biobibliografic”, iniţiativă editorială din anul 1972 a Bibliotecii Municipale Braşov de atunci. La proiectul ediţiei secunde, care a completat cu informaţii biografiile din selecţia din acei ani şi a introdus date noi despre intelectuali interzişi, a lucrat o echipă formată din colegii de la Informare bibliografică (Elvira Oros, Daniel Nazare, Eva Dinu, Gabriela Gyenge ş.a.). Efortul a fost de durată, începând din 1997, şi a avut ca rezultat scrierea biografiilor pentru literele A-H. Am ales să încărcăm biografiile online, actualizate, pentru a face textele mai accesibile, pentru a valorifica munca de atâţia ani, pentru a începe un dialog cu cititorii şi pentru a le corecta mai rapid în urma semnalărilor şi completărilor făcute de specialişti şi public. Practic, se vor încărca treptat, în ordine alfabetică, datele atât despre personalităţile din trecutul Braşovului, cât şi despre cele din actualitatea culturală. De aceea, vă invităm să consultaţi şi să citiţi acest dicţionar despre Braşov şi braşoveni şi să daţi un feedback, colaborând pentru îmbunătăţire. Vă mulţumim pentru cooperare!


In honorem Gernot Nussbächer

detalii

Volumul In honorem Gernot Nussbächer a apărut la Braşov, în anul 2004, gândit ca un gest de elogiu faţă de arhivistul şi istoricul braşovean, la împlinirea a 65 de ani. Cartea cuprinde peste 30 de contribuţii semnate mai ales de arhivişti şi istorici consacraţi şi debutanţi, însă şi de colaboratori apropiaţi din Germania, România şi Ungaria, pe teme ilustrate prin munca sa de Gernot Nussbächer, dar nu numai. Dintre cei care au publicat în volum menţionăm pe Şerban Papacostea, Ştefan Andreescu, Ioan Drăgan, Iacob Mârza, András Kiss, Nicolae Edroiu, Zsigmond Jakó, Sándor Antal Pál, Gedeon Borsa, Harald Zimmermann, Paul Cernovodeanu, Olga Cicanci, Lajos Demény, Ulrich A. Wien, Horst Schuller Anger, Gudrun-Liane Ittu, Paul Philippi, Costin Feneşan, Monica Vlaicu, Elisabeta Marin ş.a.


In memoriam Gernot Nussbächer


Donaţie de carte – Ionuţ T. Horia Leoveanu

cuprins

– Album: Familia Leoveanu din Braşov)
– Ofiţer-erou şi ctitor de şcoală braşoveană).
– Menagementul programelor de promovare a unui stil de viață sănătoasă la adolesenții din Județul Brașov
– Asistenţa medicală în îngrijirea pacienţilor cu hemoragie digestivă superioară prin ruperea varicelor esofagiene din ciroza hepatică
– Moartea subită cardiacă în medicina legală
– Examinarea criminalistică a gropilor comune
– Uzul și abuzul de alcool
-Aspecte din psihologia educației școlare
– Boala Celiacă
– Cu credința că voi învinge

Din istoria presei brașovene

Cronologia presei braşovene. Presa germană


Cronologia presei braşovene. Presa maghiară


Micromonografia Gazetei Transilvaniei

Manuscrise

Octoih 

detalii

Octoih : [manuscris slavo-român din secolul XVI]
Manuscrisul este incomplet deoarece îi lipsesc începutul şi sfârşitul. Este scris în Transilvania, de către un singur scriptor, cu cerneală neagră, titlurile şi iniţiale cu roşu. Conţine cântece în limba slavonă şi în limba română, precum şi însemnări marginale.
Este un text rar din epoca diaconului Coresi, din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, din seria de manuscrise bilingve salvo-române care s-au păstrat pănâ astăzi. Ion Roman l-a pus în lumină în studiul Micul Octoih braşovean. Un manuscris din secolul al XVI-lea, în “Studii de slavistică”, II, 1971, p. 101-106.
91 de file + 2 file dintr-un alt manuscris românesc, 18,5×14 cm, fără ornamente, filigran greu lizibil. Deteriorat, fără coperţi, hârtie subţire alba-gălbuie.


Melissa- ante 1851 – manuscris muzical în greacă şi română

cuprins

– Început
– Ff. 1r-74r: Heruvice compuse de Grigorie Lambadarie, Petru Lambadarie, Petru Peloponezianul şi Petru Vizantie. Text în greacă
– Ff. 74v-108r: Chinonice compuse de Petru Lambadarie, Daniil Protopsaltul, Grigorie Protopsaltul. Text în greacă
– Ff. 108v-114r: Chinonicele întregii săptămâni compuse de Petru Lambadarie. Text în greacă
– Ff. 114v-216v: Chinonice, antifoane, axioane, condace, irmoase, tropare la diferite sărbători, compuse de Daniil Protopsaltul, Petru Peloponezianul, Petru Lambadarie, Iacov Protopsaltul, Gheorghe Cretanul, Petru Vizantie, Dionisie Fotino, Ioan Cladas, Ioan Protopsaltul, Anton Panteleon, un anonim şi Ilie Fotino. Text în greacă
– Ff. 217r-218v: Heruvic de Ilie Fotino compus în greacă şi tălmăcit în română. Text în română
– Ff. 219r-235v: Heruvicele lui Ilie Fotino traduse din greacă de Petre cântăreþul mănăstirii Câmpulung. Text în română
– Ff. 236r-237r: Filip Paleologu, Răspunsurile la Sfânta Liturghie. Copist Petrache Popescu. Text în română
– Ff. 237v-239r: Irmosul Maicii Domnului „De tine se bucură”. Text în greacă
Ilustraţii: ff. 13r, 35v, 74v, 84r, 94r, 108v – frontispicii, ff. 12v, 35r, 74r – vignete, passim – iniţiale ornate; f. 180v – şerpi; f.181v – albină, f. 183v – păsări, f. 184r – şarpe şi iniţială ornată.
– Sfârșit. Legat în carton îmbrăcat în piele fină marochin cu chenar floral aurit.

info

Dacă doriţi să vedeţi un manuscris de altădată, aveţi ocazia să răsfoiţi, digital, un volum îmbrăcat în piele, cu copertele ornate aurit, cu vechea notaţie muzicală psaltică, o curiozitate astăzi, şi cu ilustraţii elegante, moştenite din arta bizantină.

Melissa: manuscris muzical în limbile greacă şi română
Datat înainte de anul 1851.
4 file de gardă albe, 242 file cu notaţie muzicală veche psaltică, 4 file albe la final: ilustraţii şi note muzicale; 12,5×19,5 cm.
Lipsă pagina de titlu.
Titlul luat de pe eticheta neagră de piele aplicată pe cotor.
Datarea a fost făcută pornind de la însemnarea copistului heruvicelor lui Ilie Fotino, Barbu Marinescu, din 22 iunie 1851.
Însemnări privitoare la traducători, copişti şi circulaţia manuscrisului (ff. 219r, 235v, fila de gardă 4 de la sfârşit).
Ex libris: Ilie Fotino în greacă pe prima filă de gardă la început.

Cuprins:
Ff. 1r-74r: Heruvice compuse de Grigorie Lambadarie, Petru Lambadarie, Petru Peloponezianul şi Petru Vizantie. Text în greacă
Ff. 74v-108r: Chinonice compuse de Petru Lambadarie, Daniil Protopsaltul, Grigorie Protopsaltul. Text în greacă
Ff. 108v-114r: Chinonicele întregii săptămâni compuse de Petru Lambadarie. Text în greacă
Ff. 114v-216v: Chinonice, antifoane, axioane, condace, irmoase, tropare la diferite sărbători, compuse de Daniil Protopsaltul, Petru Peloponezianul, Petru Lambadarie, Iacov Protopsaltul, Gheorghe Cretanul, Petru Vizantie, Dionisie Fotino, Ioan Cladas, Ioan Protopsaltul, Anton Panteleon, un anonim şi Ilie Fotino. Text în greacă
Ff. 217r-218v: Heruvic de Ilie Fotino compus în greacă şi tălmăcit în română. Text în română
Ff. 219r-235v: Heruvicele lui Ilie Fotino traduse din greacă de Petre cântăreþul mănăstirii Câmpulung. Text în română
Ff. 236r-237r: Filip Paleologu, Răspunsurile la Sfânta Liturghie. Copist Petrache Popescu. Text în română
Ff. 237v-239r: Irmosul Maicii Domnului „De tine se bucură”. Text în greacă
Ilustraţii: ff. 13r, 35v, 74v, 84r, 94r, 108v – frontispicii, ff. 12v, 35r, 74r – vignete, passim – iniţiale ornate; f. 180v – şerpi; f.181v – albină, f. 183v – păsări, f. 184r – şarpe şi iniţială ornată.

Legat în carton îmbrăcat în piele fină marochin cu chenar floral aurit.
Goldschnitt.
Ambele scoarţe conservă în centrul chenarului un supralibros cu iniţialele greceşti ale numelui posesorului manuscrisului: Ilias Foteinos.
Stare bună de conservare.
Se păstrează la Colecţii Speciale.

Cărți bibliofile

Minulescu

info

Ion Minulescu, De vorbă cu mine însu-mi [sic!], desenuri de Iser, [Bucureşti : Stabilimentul de Arte Grafice „Albert Baer”], [ante 1914], 82 p.
Autograf şi note de lectură Alexandru Bogdan

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov păstrează în colecţiile sale cartea de pasteluri şi poeme De vorbă cu mine însu-mi (!) de Ion Minulescu. Volumul a făcut parte din biblioteca profesorului şi publicistului braşovean Alexandru Bogdan (1881-1914), fratele criticului şi istoricului literar Ion Bogdan-Duică, al reputatului slavist Ioan Bogdan şi cumnatul lui Nicolae Iorga. La plecarea pe frontul din Galiţia, ca ofiţer în armata austro-ungară, în primul război mondial, Alexandru Bogdan comunica prietenului său, Axente Banciu, să facă o bibliotecă publică cu volumele din biblioteca lui personală, în cazul în care murea în război. Ceea ce acesta a şi făcut şi astfel cartea lui Ion Minulescu a luat drumul către colecţiile bibliotecii publice braşovene.
Volumul păstrează pe filele lui notele de lector şi comentariile lui Alexandru Bogdan, cititor pasionat şi recenzent critic al producţiilor literare în presa ardeleană. Sunt observaţii cu privire la limbajul poetic, stilul, ilustraţia, metrica, există comentarii de fond cu privire la sens, tematică şi motiv. Studiul lor arată felul cum a fost receptat curentul literar simbolist într-un spaţiu românesc caracterizat de o sensibilitate literară clasică şi conservatoare. Dar aceste adnotări personale, făcute cu puţin timp înaintea morţii lui pe front, conferă cărţii o valoare unică, de document al receptării simbolismului de către cititori în primele lui manifestări literare din România şi de testament critic al unui intelectual braşovean, individualizându-i profilul şi completându-i biografia.
Luând în considerare unicitatea acestui volum şi valoarea literară, artistică, critică, documentară, instituţia noastră l-a selectat pentru digitalizare şi îl prezintă publicului în acces online, pe pagina ei de internet, încercând să asigure şi transcrierea comentariilor.

Cărți despre Brașov

Călăuza municipiului Brașov, 1940


Călăuza orașului Brașov, 1935


Kronstädter Adressen Kalender 1914


Kronstädter Adressenbuch 1927


Carl von Greissing, Mineralquellen zu Zaizon in Siebenbürgen, Viena, 1855

info

Situată între genul vechilor almanahuri, noile ghiduri turistice şi materiale publice ale administraţiei, o publicaţie de tipul Adressenbuch sau Călăuză cuprinde informaţii despre oraşul Braşov şi împrejurimile sale din punct de vedere turistic (locuri de agrement, trasee turistice, hoteluri, restaurante, localuri), date despre administraţie, funcţionari, birouri, profesii liberale, întreprinzători şi întreprinderi economice, şcoli, biserici etc., lista caselor pe străzi şi cartiere, date despre locuitori, reclame, ilustraţii şi fotografii. Practic, lucrarea de acest tip este o sinteză consistentă şi statistică a vieţii şi funcţionării oraşului.
Titlurile grupate la această rubrică au fost alese deoarece ediţiile deţinute de biblioteca noastră completează biblioteca digitală a Adressenbuch-urile braşovene creată în Germania şi sunt utile pentru publicul braşovean.

Reviste și ziare brașovene

Gazeta de Transilvania


Glasul Ardealului


Glasul tineretului


Plaiuri săcelene


Revista Prometeu / Indice


Cocoșul roșu