FARCAŞ, Toma

FARCAŞ, Toma (născut 3 ianuarie 1903, sat Ileni, comuna Mândra, județul Brașov – mort 5 martie 1991, Iași, înmormântat în Ileni), inginer. Fiu de învăţător din Ileni, a urmat cursurile liceului „Radu Negru” din Făgăraş, pe care l-a absolvit în 1922. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Electrotehnică a Şcolii politehnice din Iaşi, luându-şi în 1927 diploma de inginer. Încă din perioada studiilor a fost angajat ca preparator (1925) în cadrul facultăţii sale. În 1926 devine asistent, iar în 1927 şef de lucrări. Sub conducerea profesorului Ştefan Procopiu, a obţinut în 1929 titlul de doctor al Universităţii Iaşi cu teza de doctorat cu titlul Variaţiunea fenomenului Barchausen cu intensitate de magnetizare. În 1931 era conferenţiar la Institutul Electrotehnic din Iaşi, pentru ca în 1942 să fie răsplătit cu titlul de profesor titular la această instituţie. În urma reorganizării Facultății de mecanică din anii ’50, s-a creat catedra de Tehnologia metalelor, al cărei șef de catedră a fost profesorul universitar doctor inginer Toma Farcaș (1952-1962). Aproape în aceeași perioadă a cumulat funcția de decan al facultății (1948-1952, 1959-1962). În 1954 i s-a acordat titlul de doctor în ştiinţe tehnice, mai târziu de doctor docent, iar în 1962 dreptul de a conduce doctorate în specialitatea tehnologia materialelor. La pensionare, a devenit profesor consultant. Activitatea sa ştiinţifică s-a desfăşurat în laboratoarele catedrei de tehnologia materialelor şi ale Centrului de fizică al filialei Iași a Academiei Române, fiind concretizată în lucrări publicate în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate. Pentru activitatea sa didactică a fost distins cu titlul de profesor emerit.

OperaInfluenţa curentului alternativ asupra fenomenului Barkhausen, în Analele Şcolii Politehnice din Iaşi, 1927; Discontinuităţi de magnetizare faţă de intensitatea de magnetizare, în Analele Şcolii Politehnice IaşiRevista generală electrotehnică, 1931; Punct Curie, pentru strat subţire de nichel electrolitic, în Analele Şcolii Politehnice Iaşi, 1934; Puncte Curie la aliaje de cobalt, în Analele Şcolii Politehnice Iaşi, 1937; Momente magnetice la aliaje de cobalt, în Annales Physiques, 1937; Curs de tehnologie mecanică a metalelor, Iaşi, Ed. Politehnică, 1946, 284 p., (curs poliglot); Curs de organe de maşini, Caietul 1, Iaşi, 1948, 152 p.; Note după cursul de tehnologie mecanică, Iaşi, 1951, 347 p. (în colab.); Contribuţiuni la cimentarea oţelului, Politehnica Iaşi, Sesiunea Pol. Iaşi, 1953; Les points de Curie ferromagnetique dans les alliages de cobalt, extras din Annales Scièntifiques de l’Univ. de Iassy, 1997, fasc. 2, p. 125.
Referinţe: Bedreay, C., Bibliografia fizică română, Biografii, București,  Biblioteca Societăţii de Ştiinţe Matematice şi Fizice din R.P.R., 1957, p. 151; Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 99-100.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.