DUICAN, Laurenţiu

DUICAN, Laurenţiu (născut 4 iulie 1964, Brașov – mort 29 iulie 1982), matematician. Fiul profesorului Ilie şi Maria Duican, a urmat cursurile școlilor generale numărul 2 şi numărul 5 din Brașov, frecventând în paralel şi Liceul de Artă, clasele I-VIII – vioară. Între 1978-1982 este elev al Liceului de matematică „Dr. I. Meşotă” din Brașov. Fructificându-şi înclinaţia sa spre matematică, manifestată încă din gimnaziu, LaurențiuDuican devine student al Facultății de Automatică din București, pe care o urmează doar un an, decedând în urma unui accident de circulaţie. A publicat încă din timpul şcolii rezolvări şi propuneri de probleme în Gazeta Matematică, participând la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade în domeniu. Este coautor al lucrării Transformări geometrice, considerată de către doctor docent Solomon Marcus ca exemplară prin varietatea şi bogăţia materialului. A fost ales post-mortem membru al Asociaţiei Oamenilor de ştiinţă din România. Deşi tânăr, s-a afirmat şi pe plan literar, fiind autorul mai multor eseuri apărute în volume şi în periodice. Referitor la acestea, filosoful Constantin Noica nota „Ce frumoasă era lumea care-şi făcea încercarea în Laurențiu Duican! Era toată frumuseţea posibilă a lumii de mâine, o frumuseţe pe care Oameni, cum stătea să fie tânărul acesta, ar fi prelungit-o, poate ar fi sporit-o!”. Prin strădania părinţilor săi, personalitatea tânărului dispărut a fost admirabil prezentată în volume postume ce cuprind gândurile şi cugetările sale. Dintre acestea reţinem o posibilă definiţie a matematicii: „Mă gândesc cum ar putea fi definită matematica mai exact, orice definiţie parcă lasă ceva în afară”. Referindu-se la lucrarea Prin labirintul geometriei, academicianul Nicolae Teodorescu nota: „Prin prezentul eseu matematic,… Laurențiu Duican dovedeşte o maturitate deosebită în străduinţele sale de a adânci conţinutul şi semnificaţiile noţiunilor şi cuceririlor geometriei Euclidiene”. Societatea de Ştiinţe matematice din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei au instituit la Brașov, începând din 1992, concursul interjudeţean, devenit național, de matematică Laurenţiu Duican. Pe lângă înclinaţiile deosebite pentru matematică, Duican Laurențiu a dovedit şi un talent literar remarcabil, aşa cum reiese din volumele de eseuri publicate postum prin strădania părinţilor. Din păcate, „La numai 19 ani, Laurențiu Duican a lăsat deodată cu moartea-i deasupra, şi realul şi posibilul, deopotrivă” (A. I. Brumaru).

OperaRisipiri, București, Ed. Litera, 1984, 85 p. (în colab. cu Maria Duican); Transformări geometrice, București, EŞE, 1987, 205 p., (în colab.); Prin labirintul geometriei, București, Ed. Albatros, 1990, 142 p. (prezentată la Salonul Internaţional al Cărţii de la Paris, 1991); Caiet de seară, București, Ed. Eminescu, 1994, 141 p.;  Eseuri publicate în periodiceLimba şi Literatura Română, nr. 3, 1986, p. 36-37; Gînduri, în Învăţămîntul liceal, București, 11 nov. 1987, p. 293; Fragmentarium, în Astra, 1988, nr. 6, p. 13 (conţine şi o scurtă schiţă biografică); Eseuri, în Noua Idee Europeană, nr. 1, 1990, p. 1-4;
Referinţe: Noica, Constantin, Un tînăr al zilei de mîine, cuvînt înainte la vol. Risipiri, 1984, p. 5-7, reprodus şi în prefaţa vol. Caiet de seară, 1994; Rădulescu, Ermil, Recenzie la Caiet de seară, în Drum Nou, 5 sept., 1984, p. 2; Brumaru, A.I., Viaţa ca o ecuaţie, în Săptămîna, 6 nov. 1987, p. 4; Mironov, Al., în Contemporanul, nr. 28, 1987, p. 14; Becheanu, Micea, Transformări geometrice, în Ştiinţă şi Tehnică, nr.  4, 1988, p. 17; Brumaru, A.I., Laurențiu Duican., în Astra, nr. 6, 1988, p. 13; Rădulescu, E., Prin labirintul geometriei, în Gazeta de Transilvania, 2 nov. 1990, p. 2; Teodorescu, Nicolae, Un eseu matematic, coperta IV la vol. Prin labirintul geometriei, București, 1990; Salonul Internaţional al cărţii-Paris, 1991, interviu cu Ilie Duican, în Gazeta de Transilvania, 27 feb. 1991, p. 2; Concursul Interjudeţean de Matematică, în Gazeta Matematică, nr. 7-8, 1992, p. 239; Solonca, Elena, Tinereţe fără bătrîneţe, în Academica, București, nr. 6, 1992, p. 8; Gazeta de Transilvania, 22-26 mai, 1992, p. 2; Blandiana, A., Amintirea şi ţipătul, postfaţă la Caiet de seară, 1994, p. 135-136; Brumaru, A. I., Să te înregistrezipentru timpul care vine, Addenda la Caiet de seară, 1994, p. 137; Ţion, Al., Caiet de seară, în Transilvania Expres, 13 mart. 1995, p. 3; Obeadă, Flavius, Aripa unei clipe, în Gazeta de Transilvania, 6 ian. 1995, p. 3; Ionescu, Bucur B., Concursul de matematică (Laurențiu Duican), în Tribuna învăţământului, 22 mai, 1995, p. 2; Gazeta Matematică, nr. 9, 1995, p. 560; Gazeta de Transilvania, 14 mai 1995, p. 2; Brumaru, A. I., Locuirea în spirit, în Astra, 1996, p. 37; Iorga, D., Brașov, capitală a Matematicii, în Jurnalul de Brașov, 27 mai 1996, p. 2; DE, vol. II, București Ed. Enciclopedică, 1996, p. 154; Obeadă, Flavius, Rezultatele auconfirmat renumele Concursului Laurențiu Duican, ed. a VI-a, în Gazeta de Transilvania, 18 mai 1997, p. 5; Niţu, Ion, Medalion „Laurențiu Duican”, în Transilvania Expres, 4 iul. 1997, p. 7; Hossu, Liliana, Concursul de matematică „Laurențiu Duican” la a VII-a ediţie, în TJ, 16 mai 1998, p. 11; Păltânea, Eugen, Concursul național de matematică„Laurențiu Duican” Brașov 1992-2004. Monografie, Pitești, Paralela 45, 2005, 380 p., ediția a 2-a, 2016, 544 p.;  Societatea de științe matematice, In memoriam Laurențiu Duican, în Transilvania Expres, an 14, nr. 4530, 4 iul. 2008, p. 2; Jighira, Liliana, Laurențiu Duican, tinerețe fără bătrânețe, în Transilvania Expres, an 18, nr. 5752, 4 iul. 2012, p. 3; Jighira, Liliana, Laurențiu Duican, geniul veșnic tânăr, în Transilvania Expres, an 19, nr. 6049, 4 iul. 2013, p. 3.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.