DUDIŢĂ, Florea

DUDIŢĂ, Florea (născut 12 aprilie 1934, comuna Dejeşti, județul Olt), profesor doctor inginer. După terminarea studiilor primare în localitatea natală şi a celor gimnaziale la Drăgăşani, va urma Liceul Andrei Şaguna din Brașov (1948-1952). După absolvire, se va înscrie pentru admitere la Institutul Politehnic din Brașov, unde va fi admis primul. A continuat studiile la Institutul de automobile şi tractoare din Moscova, absolvindu-l în 1958 cu diplomă de merit. În 1958, va fi repartizat la Întreprinderea de Autocamioane Brașov, transferându-se prin concurs în 1959 la Universitatea din Brașov. A urmat cursuri de specializare în cadrul Institutului Politehnic București (1965) şi la Institutul Politehnic Belgrad (1968). În anul 1964 s-a înscris doctorand la Institutul Politehnic București (disciplinaMecanică tehnică), avându-l conducător ştiinţific pe academician profesor R. Voinea. În 1966 îşi susţine teza de doctorat cu titlul Contribuţii la teoria mecanismelor policardanice şi în acelaşi an, va primi diploma de doctor inginer. În 1971 obţine o bursă de perfecţionare Humboldt, în domeniul mecanismelor cu cuplaje mobile, la Institutul de Cercetări Fundamentale pentru Maşini Agricole din Braunschweig. Tot ca bursier Humboldt, va colabora în domeniul modelării mecanismelor, la Universitatea Tehnică din Berlin (1991). A funcţionat ca şef de laborator (1959), asistent (1960-1965), şef de lucrări (1965-1968), conferenţiar (1968-1976) şi profesor, începând cu anul 1976 la catedra de Mecanisme, Organe de Maşini şi Robotică. În această perioadă a condus seminarii la disciplinele: Mecanisme, Geometrie descriptivă şi Geometrie analitică, lucrări practice şi proiecte la: Desen tehnic, Geometrie descriptivă, Mecanisme, organe de maşini, şi a predat în perioada 1968–1969 cursuri de: Tehnologia materialelor, Geometrie descriptivă, Desen tehnic şi Organe de maşini. Din 1969 predă cursul deMecanisme la facultăţi cu profil mecanic ale Universității din Brașov: Automobile şi Tractoare, Mecanică Agricolă şi Tehnologia Construcţiei de Maşini. Tot acum devine membru al Senatului Universității Brașov. Între 1972-1974, funcţionează ca prorector al Universității din Brașov, pentru ca apoi, între 1974-1984, să ocupe postul de rector al aceleiaşi universităţi. Între 1984-1991 este şeful catedrei Organe de Maşini şi teoria Mecanismelor. În toată această perioadă, având o preocupare permanentă de elaborare şi modernizare a materialelor didactice în domeniul teoriei mecanismelor, a tipărit la Universitatea din Brașov o serie de lucrări, îndrumare, o culegere de texte, cursuri suport şi mai multe cursuri de mecanisme. Calitatea acestor cursuri de mecanisme, în care se îmbină armonios incursiunile în istoria tehnicii cu metodele moderne de analiză şi sinteză şi în care se acordă o mare pondere aplicaţiilor industriale, a fost relevată şi apreciată de colegii din ţară şi de peste hotare. În ultimii ani, o atenţie deosebită a fost acordată mecanismelor aplicate în procesele de automatizare şi robotizare. Cursurile de mecanisme editate în ultimii ani, cărţile şi lucrările ştiinţifice elaborate conţin numeroase contribuţii originale ale autorului în domeniul teoriei mecanismelor. Preocuparea de indemnizare a nivelului ştiinţific al cursului a implicat şi pe cea de modernizare a metodelor de predare, prin elaborarea şi utilizarea diapozitivelor, foliilor transparente, a machetelor şi filmelor didactice. În perioada l980-1990 a fost invitat pentru scurte perioade la universităţile tehnice din Magdenburg, Dresda, Braunschweig şi Aachen, unde a ţinut prelegeri din domeniul mecanismelor spaţiale în general şi al transmisiilor cardanice în special. Activitatea de cercetare de peste 30 de ani a profesorului doctor inginer Dudiță Florea în domeniul cercetării ştiinţifice este caracterizată de pasiune şi competenţă. Rezultatele acestei munci sunt conţinute în numeroase publicaţii, în limbile română, germană, engleză, franceză şi rusă, cum ar fi: 11 monografii, dintre care 4 ca unic autor şi 3 ca prim autor, peste 150 de articole, 45 de certificate de inventator, dintre care la 37 este prim autor, 12 certificate de inovator, 31 de contracte de cercetare ştiinţifică, dintre care la 17 este director coordonator. Dintre principalele teme abordate în aceste lucrări, pot fi enumerate următoarele: structura cinematică şi dinamica cuplajelor cardanice şi a mecanismelor cu cuplaje cardanice, structura şi cinematica mecanismelor spaţiale utilizate în cuplaje mobile homocinetice, structura şi cinematica mecanismelor roboţilor industriali, bazele teoriei mecanismelor în general şi ale structurii mecanismelor în special, istoria invenţiilor şi evoluţia mecanismelor. Toate lucrările enumerate pentru cele patru teme formulate aparţin domeniului mecanismelor spaţiale aplicate. Până în prezent, peste 80% din eforturile specialiştilor în teoria şi practica mecanismelor au fost consumate pentru mecanismele articulate plane. Prin lucrările analizate s-a demonstrat că domeniul mecanismelor articulate spaţiale aplicate este de fapt mai larg şi mai important şi constituie un potenţial încă insuficient valorificat. Rezultatele teoretice conţinute în aceste lucrări constituie o importantă achiziţie a şcolii româneşti de mecanisme, cunoscută deja şi recunoscută de specialiştii de pretutindeni în domeniul teoriei aplicate a mecanismelor articulate spaţial. Aceste rezultate au fost susţinute şi explicate în conferinţele ţinute la Societatea Inginerilor de Autoturisme (S.I.A.) din Paris, la Asociația Inginerilor Germani (V.D.I.) din Düsseldorf, la Institutul Politehnic din Milano şi la numeroase Congrese Mondiale şi Simpozioane de T.M.M., din ţară şi de peste hotare. Din anul 1976, a devenit conducător de doctorat în specializarea Mecanisme şi organe de maşini, ramificată mai târziu în specializările Mecanisme şi Roboţi industriali, care au devenit apoi Inginerie tehnologică. Sub conducerea sa, au obţinut titlul de doctor-inginer 32 de doctoranzi, români și străini, între care germani şi un iordanian. A fost membru fondator al Federaţiei Internaţionale de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor (1969), membru al V.D.I. (Asociația Inginerilor din R.F.G) începând cu anul 1972, vicepreşedinte al Comisiei Române pentru Teoria Mecanismelor şi Maşinilor, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Inventică, membru de onoare al Societății Române de Tehnica Roboţilor, preşedinte al Cercului Teritorial Brașov de T.M.M. (1974-1984), preşedinte al Comitetului Tehnic de Mecanisme (T.C. Linkages), al Federaţiei Internaţionale de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor în perioada 1986-1989 şi reales în 1989 pentru perioada 1989-1993, preşedinte de onoare al Societății ştiinţifice a elevilor din Brașov. De asemenea, Dudiță Florea s-a remarcat prin activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul contractelor de cercetare încheiate cu beneficiari din industrie, cu Ministerul Învățământului (Educației Naţionale), cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, activitate ce a constituit şi constituie o preocupare prioritară, ca o sursă importantă a dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice în domeniile anterior menţionate. În septembrie 1992 este ales senator de Brașov, pentru ca în noiembrie 1992 să devină preşedinte al Comisiei de politică externă a Senatului României şi apoi, în  decembrie al aceluiaşi an, preşedinte al Delegaţiei permanente a Parlamentului României pe lângă Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Între 1993-1997 a fost ambasador al României în Germania. Este fondatorul și coordonatorul Școlii de robotică de la Universitatea Transilvania Brașov, membru fondator și membru de onoare al Societății de Robotică din România. Pentru bogata sa activitate, Dudiță Florea a fost distins cu o serie de premii dintre care: premiul Ministerului Învățământului pe anul 1966, pentru monografia Transmisii cardanice, apărută la Editura Tehnologică în 1966, Medalia Societății Inginerilor de Automobile (S.I.A.) din Paris, 1969, premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române pe anul 1975, pentru monografia Kardangelenkgetriebe und ihre Anwendungen, tipărită la Düsseldorf în 1973, Ordinul Meritul Ştiinţific, clasa III, în anul 1979,  Premiul revistei Astra, pe anul 1988, pentru inventică, Premiul Academiei Române, secţia tehnică A. Vlaicu pe anul 1990, pentru monografia Optimizarea structurală a mecanismelor, apărută la Editura Tehnică în 1987, titlul de Inventator de elită clasa IV, acordat de Societatea Inventatorilor din România şi de Comisia de Inventică a Academiei (pentru 40 brevete de invenţie) în anul 1992, titlul de membru corespondent al Societății Inginerilor Germani (1995), fiind primul inginer român din cei 32 de membri din străinătate. Este membru fondator al Federației Internaționale de Teoria Mașinilor și Mecanismelor (IFToMM), iar în 2009 a primit Diploma de onoare. A fost membru fondator al Asociației Române de Teoria Mașinilor și Mecanismelor, fiind din 2006 președinte de onoare. În 2004 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj și este membru de onoare al Academiei de științe tehnice din România. În ultimii ani a publicat mai multe volume de aforisme, axate pe aspectele vieții academice, cu priză la public.

OperaArticole publicate în reviste străinePolykardangetriebe. Beitrag kinematische Analyse und Synthese der Polykardangetriebe, în Maschinenmarkt, Würzburg, 1968, nr. 63, p. 1254 – 1260; Űber sphärische sechsgliedrige Getriebe, în Grundl. Land techn., Ed. 18 (1968), nr. 4; Die Bedingungen für die Umlauffächigkeit sphärischer viergliedriger Kurbelgetriebe, în Industrie – Anzeiger, 1969, nr. 71, p. 1687-1680 (în colab. cu G. Dittrich); K teoreme dlea cetîrehuvennîh prostranstvennîh mehanizmov, în culegerea Analiz i sintez mehanizmov, M. Masinostroenie, 1969, p. 20–34, URSS; Parametrische Drehschwingungen in Kardangelenkgetriebe, în VDI – Berichte, nr. 127, l969, p. 51-57; Planetengetriebe mit zwei Zahnrädern, în Antriebstechnick, 8, 1969, nr. 6, p. 219-223 (în colab. cu Gh. Miloiu); Zur strukturellen Ordnung der Kardangelenkgetriebe, în Maschinenmarkt, Würzburg, Jg., 75, 1969, nr. 8, p. 321-329; Exzentergetriebe, în Antriebstechnick, 9, 1970, nr. 12, p. 463-468 (în colab. cu Gh. Miloiu); Periodische Selbstspannung bei nichthomokinetischen kreisgeschalteten Getrieben, în Konstruktion, 1970, nr. 11, p. 427–433; Strukturelle und kinematische Effecte der Fehler bei Kardankupplungen, în Feingerätetechnik, 19 Jg., Heft 7, 1970 (în colab. cu C. Rădulescu); Die Genauigkeit der Getriebe mit Schwingscheibe, în Feinwerktechnik, 75, 1971, Heft 7, p. 295–302 (în colab. cu C. Rădulescu); Querbewegliche Kupplungen, în Antriebstechnik, 10, 1971, nr. 10; Systematisierung der homokinetischen Polykardangetriebe zwischen Traktor und Landmaschin, Teil I – Maschinenbautechnik, 20, 1971, Heft 4, p. 208–214; Teil II – Maschinenbautechnik, 20, 1971, Heft 6, p. 299 – 304 (în colab. cu Gh. Miloiu); Doppelkardangelenkgetriebe, în Antriebstechnick, 11, 1972, nr. 3; Systematisierung der Lenkmechanismen der Radfahrzeuge, în Konstruktion, 1972, nr. 24, Heft 3; Zur Kinematik und Dynamik von Tripode – Gelenkgetriebe, în Konstruktion, 27, 1975, Heft 9, p. 335–341 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Matrizemmenthode zur Bestimmung des Wirkungsgrades der komplexen mechanischen Übertragungsgetriebe, în Maschinenbautechnik, 27, 1978, 12, p. 540–543 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Strukturelle Optimierung der einfachen Mechanismen, în Maschinenbautechnik, Berlin, 35, 1986, 11, p. 504–507 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Strukturelle Optimierung der Gelenke in der Mechanismenkonstruktion, în Maschinenbautechnik, nr. 2, 1986, p. 64–69 (în colab. cu D. V. Diaconescu,); Ein sinnreiches Zahnraderdifferential aus dem antiken China, în Maschinenbautechnik, Berlin, 36, 1987, 6, p. 268–270 (în colab. cu D. V. Diaconescu,); Wirkungsgradberechnung von zwangläufigen Planetengetrieben. Teil I: Entwicklung einer neuen Methode, în Antriebstechnik, 33, 1994, 10, p. 70–74 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Wirkungsgradberechnung von zwangläufigen Planetengetrieben. Teil II: Weitere Beispielrechnungen und Vorteile, în Antriebstechnik, 33, 1994, 11, p. 61-63 (în colab. cu D. V. Diaconescu);
Articole publicate în reviste româneştiCinematica transmisiilor cardanice, în Metalurgia şi construcţii de maşini, nr. 9, 1960; Dinamica transmisiei cardanice a automobilului, în Metalurgia şi construcţii de maşini, nr. 20, 1961; Policardanie peredaci, în Revue de Mécanique Appliquée, nr. 6, 1962; Problema echilibrării transmisiei tricardanice din automobil, în Bul. I. P., Brașov, vol. V., 1962; Transmisii policardanice, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 1, 1962; Autovibraţii determinate de transmisia cardanică a automobilului, în Construcţii de maşini, nr. 5, 1963; Regimuri tranzitorii în transmisia automobilului, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 3, 1963; Turaţii critice la încovoiere în transmisia cardanică a automobilului, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 4, 1963; Frecvenţe proprii în transmisia automobilului, în Construcţii de maşini, nr. 3, 1964; Metodica cercetării experimentale a comportării dinamice a transmisiei automobilului, în Construcţii de maşini, nr. 3, 1964 (în colab.); Stand cu circuit închis pentru încercarea lanţurilor, în Bul. I. P., Brașov, 1964; Contribuţii la cinematica mecanismelor cardanice, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 5, 1965; Existenţa manivelei la mecanismele patrulatere sferice, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 2, 1965; Criterii pentru proiectarea transmisiilor cardanice sincrone, în Bul. I. P. Brașov, Seria A, vol. VIII, l966; Tendinţe noi în construcţia transmisiilor cu articulaţii universale folosite în autovehicule, în Construcţii de maşini, nr. 1, 1966; Transmisii cardanice sincrone, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 1, 1966; Transmissions homocynetiques la Cardan, în Revue Roumaine de Sciences Techniques Mec. Appliquée, nr. 1, 1966; Vibraţii torsionale în transmisiile mecanice cu articulaţii cardanice, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 4, 1967; Sistematizarea cuplajelor bicardanice homocinetice, în Construcţii de maşini, nr. 1, 1968; Mecanisme spaţiale tripode, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, nr. 6, 1969; Spherical homokinetic linkages, în Bul. Univ. Brașov, 1974, Seria A, vol. XVI, p. 187–197 (în colab. cu Gh. Deliu); Studiul mişcării centrului de masă al mecanismului patrulater plan, în Bul. Univ. din Brașov, 1979, Seria A, vol. XXI, p. 27–34 (în colab. cu M. Ciobanu); Particularităţi structurale ale cuplelor cinematice, în Bul. Univ. din Brașov, seria A, vol. XXII, 1980, p. 27 – 34 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Utilizarea heterocinetismului cuplajelor cardanice la încercarea transmisiilor mecanice, în Bul. Univ. din Brașov, seria A, vol. XXII, 1980, p. 37 – 44 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Analiza forţelor mecanismului bicardanic excentric, în Bul. Univ. din Brașov, seria A, vol. XXIII, 1981, p. 81–86 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Efficiency of Multiplanetary monomobile mechanism, în Bul. Univ. din Brașov, seria A, vol. XXVII, 1985, p. 29–40 (în colab.); Kinematische Optimieren der Tripodekupplung mit Schubgelenken Zapfen, în Bul. Univ. Trans. Brașov, Seria A., 1990, vol. XXXII, p. 29–36 (în colab.); Tripodekupplung mit Zylinder-Zylinder Podegelenken, în Bul. Univ. Trans. Brașov, Seria A, 1990, vol. XXXII, p. 21–28, (în colab. cu D. Diaconescu); Sistematizarea robotomecanismelor vertebroide de tip cardanic, în Bul. Univ. Trans. din Brașov, Seria A, 1997 (în colab. cu C. Jaliu); Articole publicate în vol. unor manifestări ştiinţifice internaţionale: Selbstspannung bei nichthomokinetischen kreisgeschalteten Mechanismen, în II-r. International Kongress für Theorie von Maschinen und Mechanismen. Vortragssammelband, Zakopane, 1969, Tom 1, p. 65–75, Polonia; Cinematica cuplajului tripod, în Bul. Symp. Internaţional IFToMM, București, 1973, vol. B, paper B – 15, p. 189–199 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Studiul variantelor mecanismului patrulater spaţial, în RCCC, International Symposium on Linkages and Computer Design Methods, București, June 1973, vol. B, paper B – 38, p. 498–511 (în colab.); Synthesis of the screen – joint space mechanism used in the steering of road vechicles, în The 4th World Congress on TMM, Univ. New Castle upon Tyne, London, New York, 1975, p. 697–792 (în colab.); Asupra determinabilităţii dinamice a cuplelor cinematice, în Bul. Symp. Internaţional IFToMM, București, 1977, vol. II, p. 93–100, (în colab. cu D. V. Diaconescu); Metoda matriceală de determinare a randamentului transmisiilor mecanice complexe, în Bul. Symp. Internaţional IFToMM, București, 1977, vol. II, p. 87–100 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Minimizarea bracării roţii directoare cauzată de oscilaţiile mecanismului patrulater al suspensiei independente a automobilului, în Bul. SYROM, 1977, vol. 1-3, p. 701–716 (în colab. cu I. Vişa); Sinteza mecanismelor homocinetice prin transformări izometrice, în Bul. Symp. International IFToMM, București, 1977, vol. II, p. 73–86 (în colab. cu D. V Diaconescu); Isometric Transformation method in the synthesis of homokinetic mechanisms, în Bul. Congr. Mondial IFToMM, Montreal, 1979, p. 34–37 (în colab. cu D. V. Diaconescu,); Optimisation of the Byuthesis of the steering linkage in vehicles, în The 5th World Congress on TMM, Montreal, Canada, 1979, vol. I, p. 396–399 (în colab. cu Vişa, I.); Analiza forţelor în mecanismul tricardanic, în Bul. SYROM, București, 1981 (în colab. cu N. Souca); Asupra determinabilităţii dinamice a mecanismelor, în Bul. Symp. International IFToMM, București, 1981, vol. II, p. 83–92 (în colab. cu D. V. Diaconescu,); Optimizarea cinematică a sintezei cuplajului bicardanic excentric, în Bul. Symp. International IFToMM, București, 1981, vol. II, p. 69–76 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Optimizarea sintezei cinematice a mecanismelor tricardanice, în Bul. SYROM, București1981 (în colab.); Particularităţi dinamice ale mecanismelor bicardanice, în Bul. Symp. International IFToMM, București, 1981, vol. II, p. 61–68 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sistematizarea structurală a mecanismelor de ghidare a punţii motoare din automobile, în Bul. IFTOM SYROM, București, 1981, vol. IV, p. 61–70 (în colab. cu I. Vişa,); On the modelling of mechanical contrains in the binary system of rigide bodies by means of finite-dimensional linear spaces, în Proceedings of the sixth World Congress on Theory of Machines and Mechanism, India, 1983, p. 341–343 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Metoda de optimizare structurală a mecanismelor, în Bul. Symp. IFToMM, București, 1985, vol. II, paper 15, p. 113–122 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sistematizarea structurală a lanţurilor cinematice, în Bul. SYROM-85, București, 1985 (în colab. cu N. Souca); The structural optimisation of the modular sets for positioning kinematik chains used in industrial robots, în Bul. SYROM-85, București, 1985, p. 573–583 (în colab. cu T. Păunescu); Structural and geometrical sistematization of spacia1 kinematic chains employed in industrial robots, în Bul. RO. MAN. SY. 86, Cracow, Poland, 1986, p. 509-516 (în colab.); Kinematic of robot guidance mechanisms based on homogencous operators, în Proceedings of the 7-th World Congress, Sevilla, 1987, vol. 2, p. 1183–1186 (în colab.); Structural Synthesis and Systematization of Grippers with Redundant Mobilities, în Procc. of RO. MAN. SY., 87 (în colab.); Aspecte ale sintezei structurale a robotomecanismelor de prehensiune diferenţiale, în Bul. SYROM’89, București, 1989, p. 201-210 (în colab); Modelarea cinematicii mecanismelor deschise prin operatori infinitesimali, în Bul. SYROM’89, București, 1989, p. 211-221 (în colab.); Structural Systematization of Orienting Robotomechanism, în ROMASY 90, Cracow, 1990 (în colab.); Strukturanalyse von Greifern mit Kurvengetrieben fur Industrieroboter, în Proc. of Symp., Rostock, 1990, p. 35-61 (în colab. cu I. Stareţu); On a new angular-axial tripode joint, în Procc. of World Congress IFToMM, Prague, 1991, vol. V, p. 1378-1380 (în colab.); The inventive structural synthesis for the gripping mechanisms, în Proc. of Symp. on R.I., Hannover, 1994, p. 103-110 (în colab. cu I. Stareţu); New directions in cam mechanisms optimisation (I), în Conferinţa internaţională BEYOND 2000: Engineering Research Strategies, Univ. Lucian Blaga din Sibiu, nov. 1999, vol. XXXV, Mecanică Aplicată, p. 157-160 (în colab.); On the comparative modelling and analysis of two equivalent serial and parallel – type chains, în Conferinţa internaţională BEYOND 2000: Engineering Research Strategies, Univ. L. Blaga din Sibiu, nov. 1999, vol. XXXVII, Maşini Unelte şi Roboţi, p. 85 – 90 (în colab.); Articole publicate în vol. unor manifestări ştiinţifice naţionale: Problema centrului unic de virare la autotrenuri, în Bul. CONAT, Brașov, 1976, p. 45-54 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sinteza aproximativă a mecanismului trapez de direcţie, în Bul. CONAT, Brașov, 1976, p. 113-121 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Noţiunea de determinabilitate a mecanismelor, în Bul. Symp. PRASIC, Brașov, 1978, vol. I, p. 1-8 (în colab. cu  D.V. Diaconescu); Optimizarea cinematică a mecanismelor tricardanice, în Bul. Simpozionului PRASIC, Univ. din Brașov, 1978 (în colab. cu N. Souca); Problema posibilităţilor de antrenare a mecanismelor, în Bul. Symp. PRASIC, Brașov, 1978, vol. I, p. 9-16 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Randamentul mecanismelor diferenţiale cu roţi dinţate, determinat pe cale matriceală, în Bul. Symp. PRASIC, Brașov, 1978, vol. I, p. 203-210 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sinteza cinematică a variatoarelor cu impulsuri de tip Gusa, în Bul. Simpozionului PRASIC, Univ. din Brașov, 1978, vol. I, p. 269-276 (în colab. cu I. Vişa); Sinteza cinematică a variatoarelor cu impulsuri de tip zero-max, în Bul. Simpozionului PRASIC, Univ. din Brașov, 1978, vol. I, p. 259-268 (în colab. cu I. Vişa); Statica mecanismului bicardanic heterocinetic, în Bul. Symp. PRASIC, Brașov, 1978. vol. I, p. 103-110 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Analiza forţelor de inerţie ale transmisiei tripode utilizate în autoturisme, în Bul. CONAT, Brașov, 1980, vol. II, p. 163-169 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Asupra determinabilităţii dinamice a mecanismelor cardanice, în Bul. CONAT, Brașov, 1980, vol. II, p. 5-12 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Cuple cinematice elonome şi neolonome, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1980, p. 41-50 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Grad de mobilitate şi grad de staticitate la mecanismele monocontur, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1980, p. 31-40 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Grad de mobilitate şi grad de staticitate la mecanismele policontur, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1980, p. 51-60 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Metoda de optimizare a sintezei cinematice a transmisiilor tricardanice, în Bul. Simpozionului MTM, Timişoara, 1980 (în colab. cu N. Souca); Asupra cinematicii mecanismelor cu roţi dinţate, utilizate în roboţi industriali, în Bul. Symp. PRASIC, Brașov, 1982, vol. I, p. 257-264 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Despre noţiunile de mecanism, structură şi model structural în teoria mecanismelor, în Bul. Simpozionului PRASIC – 82, Univ. din Brașov, vol. I, 1982; Modelarea analitică a lanţurilor cinematice, în Bul. Symp. PRASIC, Brașov, 1982, vol. I. p. 25-33 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Noţiunea de sistem binar în modelarea analitică a structurii mecanismelor, în Bul. Simp. PRASIC, Brașov, l982, vol. I, p. 13-24 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Metodade analiză cinematică şi statică a mecanismelor multiplanetare aplicate în roboţi industriali, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1984, p. 15–21 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sinteza structurală a mecanismelor de orientare destinate roboţilor industriali, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1984, p. 23-27 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sinteza structurală a mecanismelor de transport destinate roboţilor industriali, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1984, p. 39-48 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sinteza structurală a mecanismelor elementare multiplanetare aplicate în roboţi industriali, în Bul. Simp. MTM, Timişoara, 1984, p. 49-56 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Sistematizarea formulelor pentru calcule analitice cinematice şi statice ale mecanismelor cardanice, în Bul. MTM 84, I. P. Timişoara, 1984 (în colab. cu N. Souca); Structural synthesis of positioning kinematic chains used in industrial robots, on basis of modules with frontal connections, în Bul. celui de-al V-lea Simpozion Naţional de Roboţi, București, 1985, p. 197-209 (în colab.); Mecanisme articulate spaţiale închise hexamobile utilizabile ca modul în roboţii industriali, în Bul. Robot 86, Univ. din Brașov, p. 39-47 (în colab. cu D. Telea); Modelarea cinematică a roboţilor industriali prin operatori omogeni, Partea I, Operatori omogeni, în Bul. Simp. ROBOT’86, Brașov, 1986, p. 155-162 (în colab.); Modelarea cinematică a roboţilor industriali prin operatori omogeni, partea a II-a, Analiza cinematică directă, în Bul. Simp. ROBOT’86, Brașov, 1986, p. 163-171 (în colab.); Modelarea cinematică a roboţilor industriali prin operatori omogeni, partea a III-a, Analiza cinematică inversă, în Bul. Simp. ROBOT’86, Brașov, 1986, p. 173-179 (în colab.); Singularităţi în spaţiul operaţional al lanţului cinematic simplu deschis cu trei cuple cinematice – I, în Bul. Robot 86, Univ. din Brașov, p. 191-198 (în colab. cu T. Păunescu); Singularităţi în spaţiul operaţional al lanţului cinematic simplu deschis cu trei cuple cinematice – II, în Bul. Robot 86, Univ. din Brașov, p. 199-208 (în colab. cu T. Păunescu); Sistematizare a mecanismelor intermediare de orientare, în Bul. Simp. ROBOT’86, Brașov, 1986, p. 121-127 (în colab.); Cinematica inversă a robotomecanismelor în coordonate unghiulare, în Bul. Simp. MERO’87, București, 1987, vol. I, p. 38-49 (în colab.); Cinematica unui robotomecanism de orientare vertebroid bimobil cu cuple de rotaţie perpendiculare, în Bul. Simp. MERO’87, București, 1987, vol. I, p. 199-210 (în colab. cu D. V. Diaconescu şi I. Stareţu); Sistematizarea structurală a robotomecanismelor vertebroide de orientare, în Bul. Simp. MERO’87, București, 1987, vol. I, p. 211-219 (în colab.); Cinematica unui robotomecanism de orientare vertebroid trimobil cu cuple intermediare de rotaţie, în Bul. Simp.MERO’87, București, 1987, vol. I, p. 163-171 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Precizie de poziţionare şi singularităţi pe suprafaţa de operare a lanţului cinematic cu două cuple cinematice, în Bul. Robot 87, București, 1987, vol. III, p. 22-30 (în colab. cu T. Păunescu); Cinematica inversă a robotomecanismelor în coordonate cilindrice, în Bul. Simp. ROBOT’88, Cluj-Napoca, 1988, p. 201-211 (în colab.); Contribuţie la sinteze şi sistematizarea structurală şi cinematică a robotomecanismelor vertebroide, în Bul. Simp. ROBOT ’88, Cluj, 1988, p. 223-225 (în colab.); Despre corelaţia dintre structura robotomecanismelor de prehensiune şi structura sistemelor de legături corp-bacuri, în Bul. Simp. ROBOT ’88, Cluj, 1988, p. 139-146 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Istoria mecanismelor protezelor şi proiectarea inventivă a robotomecanismelor de prehensiune, în Bul. Robot, 88, I. P. Cluj, 1988, p. 193-200 (în colab. cu I. Stareţu); Kinematic aspects of a new tripod joint, în Bul. Simp. CONAT’88, Brașov, 1988, vol. I, A, p. 25-30 (în colab.); Proprietăţi ale forţelor de legătură „obiect-bacuri” în robotomecanismele de prehensiune, în Bul. Simp. ROBOT’88, Cluj, 1988, p. 213-219 (în colab.); Sinteza structural-cinematică a robotomecanismelor de prehensiune articulate plane şi simetrice în care bacurile sunt amplasate în puncte de bielă cu mişcare rectiliniară, în Bul. Simp. ROBOT ’88, Cluj, 1988, p. 235-245 (în colab.); Sinteza structurală a mecanismelor elementare plane cu bare articulate utilizabile ca robotomecanisme de prehensiune, în Bul. Simp. ROBOT’88, Cluj, 1988, p. 221-224 (în colab.); Structuri optime de seturi modulare destinate lanţurilor de poziţionare ale roboţilor industriali, în Bul. Robot ‘88, I. P. Cluj, 1988, p. 569-582 (în colab. cu T. Păunescu); Noi mecanisme diferenţiale de prehensiune, în Bul. Simp. ROBOT ’89, Baia-Mare, 1989, p. 126-132, vol. I (în colab. cu D.V. Diaconescu ş.a.); Noi robotomecanisme bimobile de orientare cu mişcări decuplate, în Bul. Simp. ROBOT ’89, Baia-Mare, 1989, p. 133-140 (în colab.); Sinteza geometrică a zonelor de contact cu obiectul ale bacului în robotomecanismele de prehensiune, în Bul. Robot ‘89, I. P. București, 1989, p. 177-185 (în colab. cu I. Stareţu); Sinteza structurală creativă a robotomecanismelor de prehensiune cu camă, în Bul. Robot ‘89, I. P. București, 1989, p. 141-149 (în colab. cu I. Stareţu); Cinematica mecanismului tripod cu contacte de tip punct în plan, în Bul. Simp. PRASIC ’90, Brașov, 1990; şi în vol. Mecanisme, p. 151-160 (în colab.); Noi robotomecanisme vertebroide de orientare, în Bul. Simp. X de Roboţi Ind., București, 1991, vol. I, p. 58-63 (în colab. cu D.V. Diaconescu); Asupra generalizării cinematicii mecanismelor cu cuplaje tripode unghiulare, în Bul. Ses. Univ. Piteşti, 1992 (în colab. cu D. Coman); Sistematizarea mecanismelor de orientare cu roţi dinţate, în Bul. Simp. R.I. Timişoara, 1992, p. 31-36 (în colab.); Sistematizarea robotomecanismelor de orientare cu roţi dinţate, în Bul. Simp. R.I. Timişoara, 1992, vol. I, lucr. 3, p. 31-36 (în colab.); Sur la géneralisation de la cinématique des mécanisms joints tripodes angulaire-axiaux, în Bul. CONAT, Braşov, vol. II, 1993, p. 343-351 (în colab. cu D. Coman); Aspecte structurale, cinematice şi statice ale unui robotomecanism de orientare bimobil cu fire, în Bul. Simp. R.I. Timişoara, p. 91-94, 1994 (în colab.); Extinderea utilizării mecanismelor bicardanice în robotomecanismele vertebroide, în Bul. PRASIC Brașov, 1994, vol. Roboţi, p. 15-22 (în colab. cu C. Jaliu); Particularităţi dinamice privind mecanismele cu mişcări decuplate şi compensarea jocurilor prin circuit de tensionare, în Bul. PRASIC, Brașov, 1994, vol. Roboţi, p. 133-140 (în colab. cu O. Munteanu); New 3-dimensional configurations of n-cardan homokinetic transmissions, în Bul. Simp. PRASIC Brașov, vol. Mecanisme, 1998 (în colab.); Strategii de control în roboţii bipezi, în Bul. Simp. PRASIC Brașov, vol. Roboţi, 1998 (în colab.); Aspecte privind precizia cinematică a unei structuri spaţiale trimobile de tip paralel, în Bul. celei de-a XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, București, oct. 1999, Secţiunea 17, Mecanică Aplicată, p. 19-26 (în colab.); Optimizarea mecanismelor cu camă (II), în Bul. celei de-a XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, București, oct. 1999, Secţiunea 17, Mecanică Aplicată, p. 27-30 (în colab.); Structural synthesis of deccoupling mechanisms used in vertebrate robots, în Bul. celei de-a XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, București, oct. 1999, Secţiunea 17, Mecanică Aplicată, p. 123-130 (în colab. cu C. Jaliu);
Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice localeStand pentru încercarea de anduranţă la torsiune a transmisiilor bicardanice, în Bul. Ses. ICPUC Brăila, 1977, p. 175–178 (în colab. cu N. Souca); Sinteza decuplării mecanice a mişcărilor mecanismului trimobil de orientare de tip Renault, în Bul. Ses. Tractorul, 1986, Brașov, p. 27-32 (în colab.);
Cărţi, monografii, manuale şi îndrumare publicateTransmisii cardanice, București, Ed. Tehn., 1966; Transmissions par Cardan, Paris, Ed. Eyrolles, 1966; Kardangelenkgetriebe und ihre Anwendungen, Düsseldorf, VDI-Verlag; Transmisii mecanice moderne, București, Ed. Tehn., ediţia întâi, 1971, (în colab. cu G. Miloiu); Cuplaje mobile homocinetice, București, Ed. Tehn., 1974; Îndrumar pentru proiect şi lucrări practice la teoria mecanismelor, Univ. din Brașov, 1975 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Culegere de teste pentru cursul suport de teoria mecanismelor, Univ. din Brașov, 1976 (în colab.); Mecanismele direcţiei automobilelor, București, Ed. Tehn., 1977 (în colab. cu Alexandru, P. şi alţii); Mecanisme. Curs pentru secţiile A.R. şi M.A., Univ. din Brașov, 1977 şi 1978 (ediţie nouă); Mecanisme – aplicaţii. Curs suport pentru secţiile MU şi TCM, Univ. din Brașov, 1978 (în colab. cu D. Diaconescu); Mecanisme – baze teoretice. Curs pentru secţiile MU, TCM şi UT, Univ. din Brașov, 1978 (în colab. cu D. Diaconescu); Mecanisme. Curs pentru secţiile cu profil mecanic, Univ. din Brașov, 1980 (în colab. cu D. Diaconescu); Transmisii mecanice moderne, București, Ed. Tehn., 1980, ediţia a doua (în colab. cu G. Miloiu şi  D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Cinematica. Dinamica, Univ. din Brașov, 1981 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Fascicula 2. Geometria cinematică, Univ. din Brașov, 1981 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Cinematica – Dinamica, Univ. din Brașov, 1982, 1983 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Fascicula 1. Structura, Univ. din Brașov, 1984 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Fascicula 3. Cinematica mecanismelor cu roţi dinţate, Univ. din Brașov, 1984 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Automate de control şi deservire. Roboţi industriali, Univ. din Brașov, 1986 (în colab. cu A. Dumitriu şi D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Fascicula 4. Cinematica mecanismelor articulate. Mecanisme clasice. Robotomecanisme, Univ. din Brașov, 1987 (în colab. cu D. V. Diaconescu şi Gr. Gogu); Optimizarea structurală a mecanismelor, București, Ed. Tehn., 1987 (în colab. cu D. V. Diaconescu); Curs de mecanisme. Fascicula 2. Angrenaje. Mecanisme cu camă. Cinematica, Univ. din Brașov, 1989 (în colab.); Mecanisme articulate. Inventica. Cinematica, București, Ed. Tehn., 1989 (în colab. cu D. V. Diaconescu şi Gr. Gogu); Proiectarea angrenajelor evolventice, Craiova, Ed. Scrisul Rom., 1989 (în colab. cu Jula, A. şi alţii); Cuplaje mobile articulate, Brașov, Ed. Orientul Latin, 2001 (în colab cu D. Diaconescu, Gr. Gogu și C. Jaliu); Cuplaje mobile podomorfe, Brașov, Trisedes Press, 2001, 271 p. (cu D. Diaconescu, M. Lateș); Cuplaje mecanice cu contacte mobile, Brașov, Univ. Trans., 2003, 228 p. (în colab.); Transmisii cardanice, Brașov, Transilvania Expres, 2003, 320 p. (în colab. cu Dorin Diaconescu, Christoph Bohm, Mircea Neagoe ș.a);
Invenţii: Brevet de invenţie nr. 47.583/66, Stand de încercare cu circuit închis (în colab.); Brevet de invenţie nr. 82.366/82, Stand pentru încercarea transmisiilor cardanice (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 83.773/83, Maşină de găurit prin vibroaşchiere (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 89516/86, Robot industrial (în colab. cu V. Enache ş.a.); Brevet de invenţie nr. 90.962/86, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 90.963/86, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 91.388/86, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 91.844/87, Stand de încercare pentru transmisii de înaltă putere (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 95.019/88, Mecanism cu şurub (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 95.330/88, Cuplaj tripod (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 95.555/88, Mecanism cu şuruburi cu flux energetic ramificat (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 95.556/88, Mecanism cu roţi dinţate cu ramificare uniformă a fluxului energetic (în colab.); Brevet de invenţie nr. 95.557/88, Mecanism planetar cu bifurcare uniformă a fluxului energetic (în colab.); Brevet de invenţie nr. 95.558/88, Mecanism cu roţi dinţate (în colab.); Brevet de invenţie nr. 96.235/88, Cuplaj unghiular tripod (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 96.236/88, Cuplaj unghiular-axial tripod (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 96.270/88, Cuplaj (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 96.673/88, Cuplaj unghiular-axial homocinetic (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 96.674/88, Cuplaj unghiular hexapod (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 96.830/88, Mecanism extractor cu melc (în colab. cu D. V. Diaconescu); Brevet de invenţie nr. 97.189/88, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.218/88, Manipulator (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.261/88, Mecanism de orientare bimobil (în colab.); Brevet de invenţie nr. 101.436/88, Cuplaj unghiular tripod (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.901/89, Transmisie cardanică, homocinetică, între doi arbori dezaxaţi (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.902/89, Transmisie cardanică, homocinetică, între doi arbori dezaxaţi (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.903/89, Transmisie cardanică, homocinetică, între doi arbori dezaxaţi (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.904/89, Transmisie universală bitripodă (în colab.); Brevet de invenţie nr. 97.905/89, Cuplaj unghiular radial axial (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.229/89, Dispozitiv de prehensiune (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.427/89, Dispozitiv de prehensiune (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.428/89, Dispozitiv de prehensiune (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.282/89, Cuplaj tripod cu braţe (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.437/89, Modul cu bacuri compensatoare pentru dispozitive de prehensiune (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.796/89, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 98.940/89, Mecanism de orientare trompoid (în colab.); Brevet de invenţie nr. 99.272/89, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 99.275/89, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 99.292/89, Mecanism de orientare (în colab.); Brevet de invenţie nr. 100.934/90, Cuplaj unghiular homocinetic (în colab.); Brevet de invenţie nr. 100.935/90, Cuplaj unghiular (în colab.); Brevet de invenţie nr. 100.936/90, Cuplaj unghiular tripod (în colab.); Brevet de invenţie nr. 101.058/90, Cuplaj unghiular homocinetic (în colab.); Brevet de invenţie nr. 103.798/91, Dispozitiv de prehensiune (în colab.); Brevet de invenţie nr. 113537/98, Mecanism de orientare (în colab.);
Inovaţii: Certificat inov. nr. 1105, Cuplaj unghiular, Universitatea din Braşov (în colab.); Certificat inov. nr. 1106, Angrenaj cilindric dublu, Universitatea din Braşov (în colab.); Certificat inov. nr. 1344, Cuplaj bicardanic homocinetic, Universitatea din Braşov (în colab.); Certificat inov. nr. 1401, Mecanism de prehensiune cu două bacuri, Universitatea din Braşov (în colab.); Certificat inov. nr. 1402, Modul cu trei bacuri, Universitatea din Braşov (în colab.); Certificat inov. nr. 1403, Mecanism de prehensiune cu trei bacuri, Universitatea din Braşov (în colab.); Certificat inov. nr. 1404, Mecanism de prehensiune cu trei bacuri de rotaţie, Universitatea din Braşov, 1989 (în colab.); Certificat inov. nr. 1405, Mecanism de orientare trimobil cu arbore de tensionare, Universitatea din Braşov, 1989 (în colab.); Certificat inov. nr. 1406, Mecanism de orientare trimobil, Univ. din Brașov, 1989 (în colab.); Certificat inov. nr. 1431, Mecanism de orientare vertebroid cu motoare având statoare mobile, Univ. din Brașov, 1989 (în colab.); Certificat inov. nr. 1437, Mecanism de orientare vertebroid cu unităţi planetare, Univ. din Brașov, 1989 (în colab.); Certificat inov. nr. 1438, Cuplaj unghiular sferic, Univ. din Brașov, 1989 (în colab.); Volume de aforisme, memorii și reflexii politice: Geocotrocenisme. Pseudolexicon, Brașov Ecran Magazin, 2000, 178 p.; Machiavelisme. Lexicon de cugetări politice, Brașov, Transilvania Expres, 2002, 208 p.; Magister ex cathedra. Florilegiu de replici universale, Brașov, Pastel, 2004, 256 p.; Miticisme. Pietricele colorate pentru un portret colectiv, Brașov, Pastel, 2005, 250 p.; Incursiune în labirintul diplomației, Brașov, Kron-Art, 2007, 239 p.; Flori de mărăcini – aforisme, Brașov, Univ. Trans., 2012, 100 p.; Fals tratat de miticisme, Brașov, Univ. Trans., 2013, 194 p.; Magistrul răspunde. Nostimade cu noimă, Brașov, Univ. Trans., 2013, 134 p.; Eseuri neacademice, Brașov, Univ. Trans., 2014, 197 p., ediția a 2-a, Pastel, 2015, 212 p.; Despre arta diplomației: aforisme și eseuri, Brașov, Univ. Trans., 2015, 212 p.; Exerciții de autocunoaștere, Brașov, Univ. Trans., 2018, 176 p.; Politica nu e cruce de-nchinat! Aforisme și citate, postfață de Claudiu Coman, Brașov, Univ. Trans., 2018, 174 p.
ReferinţeProf. dr. Florea Dudiță, membru corespondent al Asociaţieiinginerilor germani, în Gazeta de Transilvania, 7 iun. 1995, p. 2; Drotleff, D., Asociaţia inginerilor germani – 140 de ani de tradiţie şi experienţă. Ambasadorul Românieiîn Germania, prof. dr. Florea Dudiță, primul român membru al VDI, în Gazeta de Transilvania, nr. 1880, 5 iul. 1996, p. 8; Voinea, Radu, La 70 de ani – Magister ex cathedra, în Gazeta de Transilvania, an 166, nr. 4203, 29 mai 2004, p. 5; Starețu, Ionel, Prof. univ. DHC dr. Ing. Florea Dudiță, la 80 de ani, în Univers ingineresc, nr. 8, 16-30 apr. 2014, p. 1.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.