CORNEA, Aurel

CORNEA, Aurel (născut 6 iulie 1933, Veneţia de Jos, Făgăraş, județul Brașov – mort 3 septembrie 2005), matematician. A făcut Liceul Gheorghe Lazăr din București. După alte surse, a făcut școala la Budapesta, unde a orbit, la 15 ani, din cauza unui experiment chimic. Deşi în urma acestui accident îşi pierde total vederea, este ajutat de familie să urmeze Facultatea de Matematică şi Fizică a Universității din București (1951-1955). După terminarea acesteia, a fost numit preparator la Institutul de Matematică din București, unde în 1958 a fost avansat cercetător, iar din 1963, cercetător principal. În 1960, şi-a susţinut la Universitatea din București teza de doctorat cu titlul Asupra transformărilor analitice la frontiera Martin. Între preocupările sale ştiinţifice, le amintim pe cele în domeniul teoriei funcţiilor şi al teoriei axiomatice a spaţiilor armonice. Între 1968-1970 a fost profesor invitat la Erlangen, Paris și Osaka. În 1978, cu ocazia Congresului internațional de matematică de la Helsinki, emigrează în America de Nord, inițial în Canada, apoi în SUA. A fost profesor invitat la universitățile McGill, Montréal, Illinois – Urbana-Champaign și Frankfurt am Main. Din 1980 a devenit profesor de matematică la Universitatea catolică Eichstätt, unde departamentul de matematică se organizase recent. A fost printre primii profesori de matematică ai universității și a predat cursuri de analiză de toate nivelele. S-a retras la 30 septembrie 1999 și a predat teoria potențialului ca profesor invitat la Universitatea București, timp de 3 ani, în cadrul programului Johann Gottfried Herder al Serviciului German de Schimb Academic (DAAD). În 2002 Universitatea București i-a acordat titlul Doctor Honoris Causa. A primit ordinul Meritul cultural, iar în 2003 i s-a decernat ordinul Serviciul credincios în rang de Comandor. A decedat în urma unui accident de mașină. Pasionat de științele naturii, de literatură și muzică, interesat de filosofie și științele sociale, a fost un om care și-a învins destinul (Cornel Constantinescu).

OperaOn the behaviour of analytic functions in the neighbourhood of the boundary of a Riemann surface, în Nagoya Math Journal, t. 12, dec. 1957, p. 55–58; Despre părţi singulare ale frontierei ideale, în Comunicările Acad. R.P.R., t. VIII, nr. 7, iul. 1958, p. 639–642; Über den idealen Rand und einige seiner Anwendungen bei der Klassifikation der Riemannschen Fläche, în Nagoya Math. Journal, t. 13, 1958, p. 169-233 (în colab. cu C. Constantinescu);  Über eine Formel in der Extremisierungstheorie, în Rev. de math. pures et appl., t. III, nr. 3, 1958, p. 431–436; Comportement des tranformations analytiques des surfaces de Riemann sur la frontiére de Martin, în C.R. Acad. Sc. Paris., t. 249, nr. 3, 1959, p. 355–357 (în colab. cu C. Constantinescu); Ideale Randkomponenten einer Riemannschen Fläche, în Rev. de math. pures et appl., t. IV, nr. 1, 1959, p. 43–76 (în colab. cu C. Constantinescu); Über einige Probleme von M. Heins, în Rev. de math. pures et appl., t. IV, nr. 2, 1959, p. 277–281 (în colab. cu C. Constantinescu); Asupra rontierei Martin a unei suprafeţe riemanniene, în Studii şi cercetări de mat., Cluj, t. XI, nr. 2, 1960, p. 261–265 (în colab. cu C. Constantinescu); în limba germană:  în Rev. de math. pures et appl., t. 5, nr. 1, 1960, p. 21–25; Űber das Verhalten der analytischen Abbildungen Riemannscher Flächen auf dem idealen Rand von Martin, în Nagoya Math. Journal, t. 17, 1960, p. 1–87 (în colab. cu C. Constantinescu); Spaces of harmonic functions on Riemann surfaces, în Rev. de math. pures et appl., t. VI, nr. 2, 1961, p. 373–390 (în colab. cu C. Constantinescu); Le théorème de Beurling et la frontière idéale de Kuramochi, în C.R.Acad. Sc. Paris, t. 254, 1962, p. 1732–1734 (în colab. cu C. Constantinescu); Analytische Abbildungen Riemannscher Flächen, în Rev de math. pures et appl., t. VIII, nr. 1, 1963, p. 67–72 (în colab. cu C. Constantinescu); Frontières idéales des surfaces de Riemann, în Rev. de math. pures et appl., t. VIII, nr. 2, 1963, p. 227-242 (în colab. cu C. Constantinescu); Normal Kompaktifizierung Riemannscher Flächen, în Rev. de math. pures et appl., t. VIII, nr. 1, 1963, p. 73–75 (în colab. cu C. Constantinescu); On the axiomatic of harmonic functions, I, în Ann. Inst. Fourier, Grenoble, t. 13, nr. 2, 1963, p. 373–388 (în colab. cu C. Constantinescu); On the axiomatic of harmonic functions, I, în Ann. Inst. Fourier, Grenoblet. 13, nr. 2, 1963, p. 389–394 (în colab. cu C. Constantinescu); On the Dirichlet problem in the axiomatic theory of harmonic functions, în Nagoya Math. Journal, t. 23, 1963, p. 73–96 (în colab. cu N. Boboc şi C. Constantinescu); Sur le problème de Dirichlet dans l’axiomatique harmoniques, în C.R.Acad.Sc. Paris, t. 256, 1963, p. 2754–2757 (în colab. cu N. Boboc şi C. Constantinescu); Axiomatic theory of harmonic functions. Balayage, în Ann. Inst. Fourier, Grenoble, t. 15, nr. 2, 1965, p. 37–70 (în colab. cu N. Boboc şi C. Constantinescu); Axiomatic theory of harmonic functions. Nonnegative superharmonic functions, în Ann. Inst. Fourier, Grenoble, t. 15, nr. 1, 1965, p. 283-312 (a se vedea La thèorie du potentiel, Colloques internationaux de Centre National de la Recherche Scientifique, nr. 146, Orsay, 22-26 iun. 1964, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965, p. 312) (în colab. cu N. Boboc şi C. Constantinescu); Compactifications of  harmonic spaces, în Nagoya Math. Journal, t. 25, 1965, p. 1–57 (în colab. cu C. Constantinescu); Cônes des fonctions continues sur un espace compact, în C.R. Acad. Sc. Paris, t. 261, nr. 14, 4 oct. 1965, p. 2564–2567 (în colab. cu N. Boboc); General optional sampling of supermartingals, în Rev. roum. de math. pures et appl., t. X, nr. 9, 1965, p. 1349–1367 (în colab. cu Gabriela Licea); Behaviour of harmonic functions at a nonregular boundary point, în Bull. Mathde la Soc. Sc. Math. Roum., 1966 (în colab. cu N. Boboc); Semigroups of transitions on harmonic spaces, în Rev. roum. de math. pures et appl., t. XII, 1967 (în colab. cu N. Boboc şi C. Constantinescu); Sur la dénombrabilité à l’ infini d’un espace harmonique de Brelot, în C.R. Acad. Sc. Paris, t. 264, seria A, nr. 4, 25 ian. 1967, p. 190–191; Monografii, articole diverseTeoria potenţialului pe suprafeţe riemanniene, litografiat, Ed. Acad., 1962, 160 p. (în colab. cu N. Boboc şi C. Constantinescu); Ideale Ränder Riemannscher Flächen, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Moderne Funktionentheorie, M.F. Bd. 32, Springer-Verlag, Berlin, 1963, 244 p., reeditare 2013 (în colab. cu C. Constantinescu); Potential Theory on Harmonic Spaces, colecția Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 158, Springer 1972 (în colab. cu C. Constantinescu); Order and Potential Resolvent Families of Kernels, colecția Lecture Notes in Mathematics 494, Springer 1975 (în colab. cu Gabriela Licea); Order and convexity in potential theory: H-cones, colecția Lecture Notes in Mathematics 853, Springer 1981 (în colab. cu Nicu  Boboc, Gh. Bucur); Einführung in die Integrationstheorie, Eichstätt, 1992, 67 p. (în colab. Cu Günther Wirsching) Intuiţia în matematică, în Rev. de filozofie, nr. 3, 1964 (în colab. cu N. Boboc).
Referințe: Blatt, Hans-Peter, Zum Tode von Aurel Cornea, Mathematiker von Weltruf, în Eichstätter Kurier, 08.09.2005, disponibil online https://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Zum-Tode-von-Aurel-Cornea-Mathematiker-von-Weltruf;art575,1191745, accesat 19 mai 2020; Constantinescu, Cornel, Aurel Cornea (1933-2005), în Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées, an 51, nr. 5, 2006, p. 533; Constantinescu, Cornel, Matematicianul Aurel Cornea, în Observatorul, 8.01.2008, disponibil online la http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=7147, accesat 19 mai 2020; Potential Theory and Stochastic in Albac: Aurel Cornea memorial volume. Conference Proceedings, Albac, September 4-8, 2007, edited by D. Bakry, L. Beznea, D. Boboc, M. Röckner, Bucharest, Theta, 2009.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.