CLINCIU, I. Ioan

CLINCIU, I. IOAN (născut 1 ianuarie 1946, comuna Moeciu de Sus, județul Brașov), profesor universitar doctor. A urmat clasele primare la Şcoala elementară din comuna natală (1952-1956) şi cele gimnaziale la Şcoala din Fundata (1956-1959), devenind apoi elev al Liceului teoretic Unirea din Brașov (1959-1963). Între 1963-1968 urmează cursurile Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări forestiere în cadrul Institutului Politehnic Brașov. În anul al IV-lea de studenţie (1967), în calitate de responsabil al cercului ştiinţific de Corectare a torenţilor (cerc îndrumat de profesorul Stelian Munteanu), a colaborat la întocmirea lucrării Contribuţii la istoricul preocupărilor silvicultorilor români din domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate, reflectate în Revista Pădurilor (60 p.), lucrare care a fost susţinută la Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti din 22 IV 1967, Institutul Politehnic Brașov. În 1983 obţine titlul de doctor inginer în cadrul Universității din Brașov. După absolvire lucrează la Institutul de Cercetări, Studii şi Proiectări Silvice, filiala din Brașov, ca proiectant în domeniul amenajării pădurilor (1968-1972), apoi ca proiectant în domeniul corectării torenţilor (1972-1973). Din 1972 îşi începe activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi ocupă succesiv posturile de inginer de cercetare, asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor, având ca disciplină de predare Corectarea Torenţilor. De-a lungul activităţii sale în cadrul Universității din Brașov, a îndeplinit mai multe funcţii administrative: secretar ştiinţific al catedrei de Amenajare a Pădurilor din cadrul Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (1980-1985); membru în consiliul profesoral al Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (1990-1995) şi, totodată, membru al senatului Universității Transilvania din Brașov (1992-1995); secretar ştiinţific al senatului Universității Transilvania din Brașov (1992-1995); director al Colegiului Universitar Forestier Economic şi de Informatică din cadrul Universităţii Transilvania din Brașov (1996); secretar ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala Brașov (1992-1994); secretar tehnic al aceluiaşi organism (din 1994). De asemenea, este membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale: Societatea Progresul Silvic din România (din 1990), Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (din 1992), Comisia pentru Agricultură, Silvicultură şi Medicină Veterinară din cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare (în 1995), Federaţia pentru Ecosanogeneză din România (din 1995). A obţinut o serie de premii, dintre care Premiul Marin Dracea al Academiei Române, instituit pentru prima dată în 1991 şi acordat în acelaşi an lucrării Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice (volumul I), tipărită la Editura Academiei Române, Premiul de onoare Constantin C. Georgescu al Societăţii Progresul Silvic – Filiala Brașov, instituit pentru prima dată în 1994 şi acordat în acelaşi an lucrării Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice (volumul II), tipărită tot la Editura Academiei Române.

Opera:Condiţia lui M. Levy de nefisurare în lumina concepţiilor moderne privitoare la barajele subdimensionate folosite în corectarea torenţilor din România, în Noutăţi în economia forestieră. Lucrări ştiinţifice, vol. XVIII, susţinută la Sesiunea ştiinţifică republicană, 7-8 mai, 1976, 10 p. (în colab. cu S. A. Munteanu); Contribuţii la studiul morfometriei perimetrale a bazinelor hidrografice torenţiale, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1976, 4 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, E. Cârcu şi N. Lazăr); Considérations sur quelques aspects de principe concernant l’amenagement des bassins versants torrentiels, în Sesiunea a 12-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Roma, Italia, 1978, 10 p. (în colab. cu S. A. Munteanu şi R. Gaspar); Contribuţii la studiul protecţiei acumulării Săcele (B. H. Tărlung) împotriva transportului de aluviuni, în Buletinul Universității Brașov Silvicultură, Exploatarea pădurilor şi Industrializarea lemnului, susţinută la Sesiunea ştiinţifică republicană din 3-4 noiembrie 1978, 6 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, N. Lazăr, A. Costin şi R. Gaspar); Cu privire la posibilitatea unui control pe cale indirectă, al verosimilităţii debitelor maxime de viitură obţinute din calcule, în Buletinul Universității Brașov Silvicultură, Exploatarea pădurilor şi Industrializarea lemnului, susţinută la Sesiunea ştiinţifică republicană din 3-4 noiembrie 1978, 8 p. (în colab. cu S. A. Munteanu şi N. Lazăr); Sur le calcul des débits maximums des torrents, susţinută la Sesiunea a 12-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Roma, Italia, 1978, 50 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, R. Gaspar şi N. Lazăr); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, componentă a acţiunii generale de refacere  şi protecţie a mediului înconjurător, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1979, 6 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, A. Costin, C. Traci şi R. Gaspar); Aspecte cantitative noi ale raportului dintre substratul litologic şi morfometria bazinelor hidrografice torenţialeîn Buletinul Universității Brașov, Seria B, Economia Forestieră. Industrializarea lemnului, Vol. XXI, 1979, 6 p.; Tipuri de baraje economice de mică înălţime realizate în bazinul hidrografic Lotru, în Ameliorarea terenurilor degradate şi corectarea torenţilor din zona lacurilor de acumulare, București, 1979, 6 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, R. Gaspar, F. Necula, E. Cârcu); Contribuţii la calculul debitelor maxime probabile de viitură în bazinete torenţiale din zonele montane ale României, în Revista Pădurilor, nr. 3, 1980, 10 p. (în colab. cu S. A. Munteanu şi R. Gaspar); Efectele lucrărilor de amenajare a unor bazine hidrografice torenţiale mici, București, 1980, 190 p. (în colab. cu C. Traci, R. Gaspar, S.A. Munteanu, E. Untaru, F. Roman şi D. Băluică); Fenomenul de histerezis hidrologic în bazinele hidrografice torenţiale reîmpădurite şi importanţa lui sub raportul transportului de aluviuni, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1980, 10 p. (în colab. cu S. A. Munteanu); Fotogrametria în studiul amenajării bazinelor hidrografice torenţiale, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1980, 6 p. (în colab. cu A. Rusu, N.  Boş, A. Kiss, Gh. Chiţea şi I. Illyes); Orientări moderne în domeniul morfometriei bazinelor hidrografice torenţiale, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1980, 6 p.; Realizări în problema morfometriei bazinelor hidrografice torenţiale din România, în Buletinul Universității Brașov Silvicultura, Exploatarea pădurilor şi Industrializarea lemnului, 1980, 6 p.; Studiul alunecărilor de teren cu ajutorul unei reţele de puncte în bazinul hidrografic Orşova (Poiana Stelei), în Buletinul Umiversității Brașov Silvicultură, Exploatarea pădurilor şi Industrializarea lemnului, 1980, 8 p., susţinută la Sesiunea ştiinţifică republicană din 3-4 noiembrie 1978 (în colab. cu A. Rusu, N. Boş, A. Kiss, Gh. Chiţea şi I. Illyes); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale. Partea I: Noţiuni de hidraulică, Univ. din Brașov, 1981, 320 p. (în colab. cu S.AMunteanu); Asupra corelaţiei şi regresiei dintre altitudine şi pantă, în bazinul hidrografic Doftana Ardeleană (Tărlung, jud. Brașov), în Buletinul Universității Brașov, Silvicultura, Exploatarea pădurilor şi Industrializarea lemnului, 1981, 4 p.; Contribuţii la studiul hidrologic al bazinetului torenţial Valea Băii (B.H. Timiş, judeţul Brașov). Aspecte metodologice, realizări, perspective, în Revista Pădurilor, nr. 3, 1981, 6 p., susţinută la Simpozionul „Probleme actuale în combaterea eroziunii solului şi amenajarea torenţilor”, Acad. Rom., Secţia de ştiinţe agricole şi silvice, 15.12.1980 (în colab. cu S. A. Munteanu, P. Abagiu, R. Gaspar, A. Costin, N. Lazăr şi I. Illyes); Cu privire la distribuţia de frecvenţă a suprafeţei bazinetelor din bazinul hidrografic torenţial Bârsa Superioară, în Buletinul Universității Brașov, Seria B – Economie forestieră, vol. XXIII, 1981, 4 p.; Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale. Partea a II-a. Studiul torenţilor şi al amenajării lor, Univ. din Brașov, 1982, 220 p. (în colab. cu S. A. Munteanu); Perspective ale aplicaţiilor metodelor statisticii matematice în domeniul morfometriei bazinelor hidrografice torenţiale, în Buletinul Universității Brașov. Exploatarea pădurilor şi industrializarea lemnului, 1982, 8 p.; Une nouvelle méthode expeditive sur le calcul des débits maximums des torrents (avec références speciales aux bassins torrentiels de la zone montagneuse de Roumanie), susţinută la Sesiunea a 13-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Palermo, Italia, 1982 (în colab. cu S. A. Munteanu şi S. Gaspar); Contribuţii la stabilirea unui profil unic de referinţă pentru studii comparative economice, statice şi energetice, la barajele folosite în amenajarea torenţilor, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1983, 5 p. (în colab. cu S. A. Munteanu şi R. Gaspar); Contribuţii la studiul morfometriei şi hidrologiei bazinului hidrografic torenţial Bârsa Superioară, Univ. din Brașov, 1983, 25 p. (Rezumatul tezei de doctorat); Şcoala de creaţie ştiinţifică şi tehnică în domeniul barajelor mici, de greutate, pentru amenajarea torenţilor, în Viaţa Ştiinţifică a Univ. din Brașov, 1983, 6 p.; Die Benutzung der Luftbilder bei den Einrichtungprojecten der Wildbacheinzugsebiete, în Buletinul Universității Brașov, Seria B – Economie forestieră, vol. XXVI, 1984, 6 p. (în colab. cu a. Rusu, N. Boş, A. Kiss, Gh. Chiţea și I. Illyes); Contribuţii la stabilirea unor modele hidrologice privind bazinele hidrografice montane din România, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1984, 3 p.; Das Konzept des „Morpho-etalonen Wildbacheinzugsgebieetes” und die Vorteile seiner Anwerdung bei den morphometrischen und hidrologischen Studien der Wildbache, în Buletinul Universității Brașov, Seria B – Economie Forestieră, vol. XXVI, 1984, 4 p.; Fundamente matematico-statistice în morfometria şi hidrologia torenţilor, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1984, 5 p.; Posibilităţi de utilizare a fotografiilor aeriene în stabilirea unor parametri morfometrici ai bazinelor hidrografice torenţiale, în Bul. Sesiunii ştiinţifice jubiliare, Brașov, 1984, 8 p. (în colab. cu A. Rusu, N.  Boş, A. Kiss, Gh. Chiţea şi I. Illyes); Profilul unic de referinţă pentru barajele din domeniul amenajării torenţilor, în Revista Pădurilor, nr. 3, 1984, 4 p. (în colab. cu S. A. Munteanu şi R. Gaspar); Utilizarea fotogramelor aeriene la întocmirea proiectelor  de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, în Buletinul Universității Brașov, Seria B – Economie forestieră, vol. XXVI, 1984, 4 p. (în colab. cu A. Rusu, N.  Boş, A. Kiss, Gh. Chiţea şi I. Illyes); Formula raţională şi conceptul de bazin torenţial ,,morfo-etalon”, premise în  stabilirea unor diagrame de calcul al debitului maxim lichid, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1985, 3 p.; Geometria profilelor magistrale ale barajelor subdimensionate folosite în amenajarea torenţilor, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1985, 6 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, N. Lazăr şi E. Cârcu);  Domenii de aplicabilitate a barajelor subdimensionate, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1986, 4 p. (în colab. cu S. A.  Munteanu, A.  Costin, N.  Lazăr şi E. Cârcu); Fotogramele aeriene în sprijinul determinării unor parametri morfometrici ai bazinelor torenţiale, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1986 (în colab. cu n. Boş, A. Kiss și Gh. Chiţea); Fotogramele aeriene în sprijinul lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, în Caiet de referate, Deva, 1986, 10 p. (în colab. cu n. Boş, A. Kiss, Gh. Chiţea); Modele morfometrice şi fundamente matematico-statistice în domeniul morfohidrologiei torenţiale, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1986, 8 p.; Posibilităţi de fotointerpretare a unor elemente ale bazinelor hidrografice torenţiale, necesare la amenajarea lor, în Revista Pădurilor, nr. 3, 1986 (în colab. cu n. Boş, A. Rusu, A. Kiss, Gh. Chiţea); Cu privire la mecanismul eroziunii hidrice produsă de scurgeri cu suprafaţă liberă şi frontieră, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1987, 8 p. (în colab. cu S. A.  Munteanu, C. Traci, N. Lazăr, N. Gologan); Orientări în studiul stabilităţii la eroziune a canalelor din pământ, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1987, 8 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, N. Lazăr, N. Gologan); Regularizarea şi consolidarea unei albii torenţiale pe baza criteriului stabilităţii locale la eroziune, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1988, 8 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, N. Lazăr); Contribuţii la interpretarea unor aspecte de dinamică a avalanşelor de pe baze hidraulice, în Revista Pădurilor, nr. 3, 1989, 10 p. (în colab. cu S. A. Munteanu, B. Alexa); Prognoza stabilităţii barajelor subdimensionate cu ajutorul unui model matematic, în Revista Pădurilor, nr. 3-4, 1990, 7 p. (în colab. cu N. Lazăr); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice, vol. I, 320 p., Ed. Academiei Române, 1991 (în colab. cu S.A. Munteanu, C. Traci, N. Lazar, E. Untaru şi N. Gologan); Posibilităţi de prelucrare automată a datelor privind calculul debitului maxim de viitură, în Buletinul sesiunii ştiinţifice naţionale Pădurea – patrimoniu naţional, Brașov, 1991, 6 p. (în colab. cu St. Tamaş, N. Lazăr); Prognoza efortului maxim de întindere, la barajele subdimensionate, cu ajutorul unei diagrame, în Revista Pădurilor, nr. 3, 1991, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr); Corectarea torenţilor, Universitatea “Transilvania Brașov”, 1992, 370 p. (în colab. cu N. Lazăr); Pădurea şi regimul cursurilor de apă in concepţia fondatorilor învăţământului silvic din România, în Revista Mediul Înconjurător, vol. III, nr. 3, 1992, 6 p.; Solicitarea prin şoc la barajele pentru amenajarea torenţilor, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1992, 8 p. (în colab. cu C. Buca); Some regularities on the morphometry of the thalweg and their signification, în Buletinul Universităţii Transilvania Brașov, Seria B, 1992, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr); Unele semnificaţii hidrologice ale procentului de împădurire şi importanţa lor, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1992, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice, Vol. II, 311 p., Ed. Academiei Române, 1993 (în colab. cu S.A. Munteanu, C. Traci, N. Lazăr, E. Untaru şi NGologan); Contribuţii la studiul aterisamentelor unor lucrări hidrotehnice transversale din bazinul hidrografic Sebeş – Alba, în Buletinul Sesiunii ştiinţifice naţionale Silvicultura şi exploatările forestiere, Brașov, 1993, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr); Noi contribuţii la analiza cantitativă a reliefului de eroziune, în cazul bazinelor hidrografice mici, în Buletinul sesiunii ştiinţifice naţionale “Silvicultura şi Exploatările Forestiere”, Brașov, 1993, 14–15.10.1993, 6 p.; Primele preocupări româneşti în domeniul corectării torenţilor şi proiecţia lor în contemporaneitate, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1993, 8 p. (în colab. cu N. Lazar); Principalele contribuţii ştiinţifice în domeniul amenajării bazinelor hidrografice torenţiale, în Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – la 60 de ani, 1993 (în colab. cu N. Lazăr şi R. Gaspar); Un nou model de bazin torenţial etalon. Semnificaţiile şi importanţa lui, în vol. Silvologie, 1993, 10 p.; Contributions a l`étude de la dynamique du colmatage des barrages de correction des torrents dans les bassins versants de montagne ayant différents degrés d`emboisement, Lito – F.A.O., Sesiunea a 19-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Jaca, Spania, 1994 (în colab. cu N. LAZĂR); L’aménagement des bassins versants de montagne, composant de la reconstruction écologique – forestière de l’environnement, Lito – F.A.O., Sesiunea a 19-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Jaca, Spania, 1994, 18 p. (în colab. cu N. Lazăr); A new concept in science and its significance: torrential hydrological hysteresis, în Memorial University of Newfoundland, Canada, 1994, 8 p.; Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, în Protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor României, Ed. Arta Grafică, Bucureşti, 1995 (în colab. cu R. Gaspar, A. Costin şi N. Lazăr); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, în sprijinul refacerii şi protecţiei mediului înconjurător, în Revista Mediul Înconjurător, 1995, 16 p. (în colab. cu LAZAR, N.); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, domeniu al integrării multidisciplinare şi interdisciplinare, în vol. Conferinţei naţionale; Bazinele hidrografice torenţiale – segmente “alterate” ale mediului înconjurător, în Buletinul celei de a 3-a conferinţe naţionale pentru protecţia mediului prin metode şi mijloace biologice şi biotehnice, Brașov, 26 – 28 mai, 1995, 4 p. (în colab. cu N. Lazăr); Optimizarea amplasării lucrărilor hidrotehnice transversale printr-un procedeu combinat, bazat pe teoria grafurilor, în Revista Pădurilor, nr. 1, 1995, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr); O viitură torenţială catastrofală şi învăţămintele ei, în Buletinul sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională Pădurea şi protecţia mediului, Brașov, 1995, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr); Probleme actuale ale dezvoltării şi integrării ştiinţei şi învăţământului universitar, Chişinău – Republica Moldova, 1995; Aspects concernant l`influence de la forêt sur les débits maximums dans le bassin versant torrentiel Bistra – Sebeş, Lito – F.A.O., Sesiunea a 20-a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Lillehammer, Norvegia, 1996, 12 p. (în colab. cu n. Lazăr); Prognose du débit liquide maximum dans les bassins hydrographiques torrentiels. Un procedé expéditif, Lito – F.A.O, Sesiunea a 20-a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Lillehammer, Norvegia, 1996, 10 p. (în colab. cu N. Lazăr); Rapport national Roumanie, Lito – F.A.O., Sesiunea a 20-a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Lillehammer, Norvegia, 1996, 5 p. (în colab. cu n. Lazăr, L. Furnicescu); Autorizarea funcţionării instituţiilor de învăţământ superior, cerinţă a managementului sistemului universitar din România, în Bul. Ştiinţa managementului în învăţământul superior din România, A.O.S., 1997 (în colab. cu i. Mihăilescu, S.T. Chiriacescu); Efectele lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, în Revista de Silvicultură, nr. 2, 1997, 5 p. (în colab. cu N. Lazăr); Impactul ştiinţei asupra restructurării învăţământului superior, în Bul. Ştiinţa la sfârşit de mileniu, A.O.S., 1997, 6 p. (în colab. cu s.t. Chiriacescu); Lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, EDP, 1997, 164 p. (în colab. cu NLazăr); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, în actualitate, în Pădurea Noastră, nr. 384, 1998, 4 p. (în colab. cu N. Lazăr); Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, în sprijinul dezvoltării durabile a pădurilor, în Pădurea Noastră, nr. 363–364, 1998, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr, E. Untaru, Gr. Caloian); Cercetări privind stabilitatea, rezistenţa şi funcţionalitatea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a torenţilor, în Bul. ştiinţific al Universităţii din Oradea, 1998, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr, R. Gaspar); Citadelă a ştiinţei şi educaţiei naţionale, în Astra, I, nr. 2, Brașov, 1998, 4 p.; Contributions to the “underdimensioned” Dams Stability and Functionality Study. A Case Analysis of a Catastrophic Storm Flow, Lito – FAO, Sesiunea a 21-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Marienbad, Cehia, 1998, 14 p. (în colab. cu N. Lazăr, V. Păcurar); Noi rezultate ale cercetărilor privind modelarea factorilor hidrici în bazinele hidrografice forestiere montane, în Revista Pădurea Noastră, nr. 385, 1998, 4 p. (în colab. cu N. Lazăr, Şt. Tamaş); Profesorul Stelian Munteanu, personalitate marcantă a ştiinţei şi învăţământului superior silvic, creatorul şcolii româneşti de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, în Pădurea Noastră, nr. 385, 1998, 6 p. (în colab. cu N. Lazăr, B. Alexa); Rapport national Roumanie, Lito – F.A.O., Sesiunea a 21-a a Grupului de lucru pentru amenajarea bazinelor hidrografice montane, Marienbad, Cehia, 1998, 4 p. (în colab. cu n. Lazăr, Gr. Caloian); Runoff forecast in small watersheds of forestry interest, Conferinţa internaţională “Pădurea şi apa”, Cracovia, Polonia, 1998, 8 p. (în colab. cu St. Tamas, N. Lazăr); Stelian Munteanu – un mare profesor şi silvicultor român, creatorul şcolii româneşti de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, Ed. Lux Libris, Brașov, 1998, 170 p. (în colab. cu N. Lazăr şi B. Alexa); Valenţele ecologice şi sociale ale amenajării torenţilor, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1998, 6 p. (în colab. cu E. Untaru, N. Lazăr, Gr. Caloian); Bazele amenajării torenţilor, Ed. Lux Libris, Brașov, 1999, 208 p. (în colab. cu N. Lazăr); Noi premise şi strategii în amenajarea bazinelor hidrografice montane, pe plan european, în Revista Pădurilor, nr. 6, 1999, 6 p.; Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale în actualitate, Ed. Lux Libris, Brașov, 2000, 103 p. (Cuprinde lucrările susţinute la simpozionul cu acelaşi titlu, organizat de Academia Română – Secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, la data de 16.10.1998, în memoria profesorului doctor inginer Stelian Munteanu); Bazinul hidrografic amenajat, unitate pentru monitorizarea mediului, în Revista Pădurilor, nr.1, 2000, 6 p.; Dinamica funcţiei hidrologice într-un bazin hidrografic împădurit, cu excedent de arborete exploatabile, în Revista Pădurilor, nr. 4, 2000 (în colab. cu Ş. Davidescu); Cercetări privind lucrările de amenajare a rețelei hidrografice torențiale din bazinul superior al Tărlungului (amonte de acumularea Săcele), sub redacția lui Ioan I. Clinciu, Brașov, Univ. Trans., 2011, 400 p.;  Construcții hidrotehnice în amenajarea bazinelor hidrografice – curs pentru specializarea măsurători terestre și cadastrale, Brașov, Lux Libris, 2011, 155 p.; Contribuții ale profesorului Stelian Muntean, membru al Academiei Române, la progresul amenajării bazinelor hidrografice torențiale. Sesiunea omagială dedicată memoriei acestuia la împlinirea a 100 de ani de la naștere, sub redacția lui Ioan Clinciu, Brașov, Univ. Trans., 2011, 130 p.; Stelian Munteanu (1918-1990). Viața și opera la împlinirea a 100 de ani de la naștere, sub redacția lui Ioan Clinciu, Brașov, Univ. Trans., 2018, 631 p.
Referinţe: Pădurile Rom., Ed. Academiei, 1981; Pădurea şi viitorul, Ed. Ceres, 1982; Wildbach und Lawinenverbau Zeitschritft des Vereins der Diplomingenieure der Lawinenverbauung Österreichs, Dezember 1992, Heft 121; Biostatistică forestieră, 1994; Protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor, Ed. Arta Grafică, 1995; Hidrologie şi hidrogeologie, 1998; Silvicultură, vol. II, 1998; Revista Pădurilor, nr. 3-4, 1998, nr. 6, 1999, nr. 1, 2000; Revista de Silvicultură, nr. 1-2 (11–12), 2000.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.