CIURCU, I. Nicolae

CIURCU, I. Nicolae (1854-1898), editor și librar. Este fiul comerciantului brașovean Ioan Ciurcu și al Carolinei Carcalechi, fiica lui Zaharia Carcalechi*. A urmat școala primară românească în Șcheii Brașovului și școala reală săsească. A ucenicit peste 3 ani la o librărie germană din Brașov, apoi a plecat în București unde a lucrat la librăria și editura Socec vreme de 8 ani, unde a deprins cunoștințe și tehnici tipografice. Întors în Brașov, a deschis în 1880 librăria și editura care a purtat numele. Asociat cu fratele lui, I. Ciurcu, în 1890 a inaugurat colecții tematice, susținând literatura română și popularizând autorii clasici români.

Referințe: Colan, I., După 50 de ani. Librăria Ciurcu la Brașov, în Ţara Bârsei, nr. 6, 1930, p. 547-550; Băltescu, M., Tradiţii editoriale la Brașov, în Drum Nou, 30 mart. 1967, p. 2; Micu, Emil, Semnificaţiile expoziţiei Ciurcu, în Drum Nou, 15 nov. 1968, p. 2; Moruş, Ilie, Ed. C. din Brașov, în RB, nr. 4, apr. 1969, p. 217-218; Ilie Moruș, Cărturari Brașoveni (sec XV – XX), Ghid biobibliografic p. 60-61; Ciurea, I., „Biblioteca copiilor”, editată de Ciurcu la Brașov, în Astra, nr. 2, 22 feb. 1972, p. 14; Puşcariu, Sextil, Braşovul de altădată, p. 168, 254; Ştefan, I. M., Ciurcu – cărturari şi inventatori, în Magazin Istoric, 18, nr. 10, oct. 1984, p. 22-28; Ioniţă, Ion, Casa de Editură şi Librărie Nicolae şi Ioan Ciurcu din Brașov, București, 1985, (lucrare de licenţă). În lucrarea lui Ion Ioniţă, între p. 36 – 41, este cuprinsă o listă bibliografică a principalelor lucrări apărute în cadrul acestei edituri, investigaţia oprindu-se la 1914. Baciu, Ştefan, Librăria Ciurcu, în Dialog, nr. 3 (8), feb. 1992, p. 7; Petraru, Şt., Librăria şi Editura Ciurcu de la Brașov – 115, în CR, 28 iul. 1995, p. 3; Petraru, Şt., Ioan I. Ciurcu – 140, în CR, nr. 228, 22 aug. 1997, p. 4 (cu portr.); Puşcariu, Sextil, Spiţa unui neam, p. 170, 356; Lupu, Emilian, Frații Ciurcu – librari și editori, în Dealul Melcilor, nr. 11, sept. 2007, p. 116.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.