CHIRU, Anghel D.

CHIRU, Anghel D. (născut 14 aprilie 1949, comuna Ciobanu, județul Constanţa), profesor doctor inginer. A făcut studiile primare şi gimnaziale în localitatea natală, urmând apoi Liceul teoretic Hârşova între 1963-1967. Din 1967 devine  student al Facultăţii de Mecanică, secţia Autovehicule Rutiere, din cadrul universităţii braşovene, absolvind în anul 1972. În anul 1986 a obţinut diploma de doctor inginer în specialitatea Motoare cu ardere internă. A efectuat stagii de specializare, la Centrul de Perfecţionare al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor din Sibiu (în 1974), în domeniul sistemelor de frânare ale autovehiculelor (în 1983), la Institutul Național de Motoare Termice, în domeniul schimbării gazelor la m.a.c. (în 1993), în Germania, în domeniul roboţilor industriali şi a tehnologiilor moderne de fabricare şi ansamblare a autovehiculelor (în 1996), la Universitatea din Paris şi la Universitatea „Paul Sabatier” din Toulouse şi un stagiu de perfecţionare în domeniul motoarelor cu ardere internă cu piston Fachochschule Konstanz (în 1998). După terminarea facultăţii a lucrat la ITA Constanţa ca inginer stagiar (1972-1974), apoi ca şef atelier reparaţii (1974-1975) şi ca şef al laboratorului de cercetare terotehnică (1975-1976). Activitatea didactică a început-o în anul 1976, ca asistent la Catedra de Automobile şi Tractoare a Facultăţii de mecanică din Universitatea Braşov. A ocupat succesiv posturile de şef de lucrări (1980-1990), conferenţiar (1990-1993) şi profesor universitar (din 1993), în cadrul aceleiaşi facultăţi. Din 2000 este şeful Catedrei de Autovehicule şi Motoare a Universităţii Transilvania Braşov, azi Departamentul de Autovehicule și Transporturi. De-a lungul întregii sale activităţi didactice, a predat la diverse catedre: Motoare pentru automobile şi tractoare, Tehnologia reparării automobilelor, Combustibili, lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile, Echipamentul electric şi acţionarea electrică a automobilelor, Exploatarea şi tehnica transportului auto, Tehnologii speciale de fabricare şi reparare a autovehiculelor, Materiale compozite, Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule, Calculul şi construcţia motoarelor pentru autovehicule, Economicitatea şi reducerea noxelor la autovehicule, Terotehnologia autovehiculelor, Poluarea mediului de către industria de automobile şi reciclarea componentelor. A avut numeroase participări în comisii de bacalaureat, examene de diplomă, admitere la doctorat şi a fost îndrumător pentru examenul de doctorat. A contribuit la dotarea şi punerea în funcţiune a unui laborator de roboţi industriali şi tehnologii moderne de fabricare şi ansamblare a autovehiculelor. Privitor la activitatea sa ştiinţifică, Anghel Chiru se remarcă prin rezolvarea a 45 de contracte de cercetare ştiinţifică, în coordonarea a 24 de cercuri ştiinţifice studenţeşti, prin participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în Marea Britanie, Irlanda de Nord, Franţa, Germania, Austria, Italia, SUA, Iugoslavia, Spania, Belgia, Moldova şi Cehia. A elaborat şi publicat numeroase lucrări ştiinţifice şi articole în reviste de specialitate sau în buletinele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. A fost membru fondator al Societăţii Inginerilor de Automobile din România (1990), redactor şef adjunct RIA (1990-1994), apoi directorul aceleiaşi publicaţii, a fost membru al Comitetului Director al Societății Inginerilor de Automobile din România, participant în comitetele tehnic şi de organizare ale Conferinţelor CONAT (1976, 1980, 1985, 1988, 1993, 1996, 1999), membru SAE International (1996-prezent), membru al Comitetului de organizare al Congresului E AEC – Cernobbio (2-4 iul. 1997), vicepreşedinte al Comitetelor tehnice şi de organizare ale Consiliului FISITA ’97 şi ale Simpozionului Internaţional ,,Globalization of automotive industry”, preşedinte al Secţiei SAE International Braşov (1997-prezent) şi vicepreşedinte Societatea Inginerilor de Automobile din România (1999). În 1998 a participat la conceperea, medierea şi finalizarea Programului de Parteneriat dintre Universitatea Transilvania şi Fachhochschule Konstanz. Pentru activitatea ştiinţifică şi profesională desfăşurată  şi  pentru profesionalismul lucrării prezentate la Congresul FISITA ’92 (1992), a primit aprecierea Comitetului tehnic al FISITA, iar pentru activitatea profesională (1998, 1999) a obţinut premii de recunoaştere din partea SAE.

OperaEchipament electric și acționarea electrică pentru autovehicule, Brașov, Univ. Brașov, 1978, 294 p. (în colab. cu N. Seitz, I. Matlac, Gh. Pereș ș.a.); Tehnologii speciale de fabricare și reparare a autovehiculelor, Brașov, 1991, (în colab. cu D. Marincas); Autovehiculul și mediul, Brașov, Univ. Trans., 1999, 238 p. (în colab. cu Corneliu Cofaru, N. Ispas, Cătălin Scafaru); Materiale compozite, vol. 1, Brașov, Univ. Trans., 2000 (în colab. cu Horea Răzvan Anca, Corneliu Cofaru, Peter Kuchar ș.a.); Caroserii și sisteme pentru siguranță pasivă, Brașov, 2002 (în colab. cu Adrian Soica, N. Ispas, Anghel Huminic); Study Concerning Energetical and Echological Potential of the Alternative Fuel used for Internal Combustion EnginesFISITA 2006 World Automotive Congress, Yokohama, 2006 (în colab. cu A.  Huminic, N. Ispas, S.  Calota, E. Brunn); Automotive Fuels, București, Matrix Rom, 2007, 132 p. (în colab. cu Veneția Sandu); Transport and Environment  Engineering edited by Corneliu Cofaru, Brașov, Univ. Trans., 2007, 529 p.; Materiale plastice si compozite in ingineria autovehiculelor, Brașov, Univ. Trans., 2010 (în colab.); The Automobile and the Environment, ed. by A. Chiru and N. Ispas, Cambridge Scholars Publishing, 2011, 584 p.; CONAT 2016 International Congress of Automotive and Transport Engineeering, editors A. Chiru și N.  Ispas, Springer Verlag, 2017, 900 p.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.