CHIRIŢĂ, Romulus

CHIRIŢĂ, Romulus (născut 24 iulie 1948, comuna Griviţa, județul Ialomiţa), profesor universitar. A urmat Facultatea de Filosofie a Universității București între anii 1970-1974, unde s-a înscris la doctorat în 1985, pe care l-a susţinut în 1992. După absolvire, a predat la licee din Brașov până în 1977. În acest an a devenit asistent la Universitatea Trasnilvania Brașov şi a parcurs treptele ierarhiei universitare: lector (1982), conferenţiar (1998), profesor (2001). A predat şi în învăţământul univeristar particular, la Universitatea creştină Dimitrie Cantemir Brașov. A ocupat mai multe funcţii în administraţia universitară: şef catedra de discipline socio-umane a Universității Transilvania Brașov (1990-1992), decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale a Universității creştine Dimitrie Cantemir (1999-2001), cancelar al Facultăţii de Drept şi Sociologie a Universității Transilvania (2002-2004) şi prodecan (2004-2012). Este autor a mai multor lucrări de istoria filosofiei şi esteticii, studii şi cursuri universitare, teste grilă şi caiete de seminar în colaborare.

OperaŞtii să citeşti filosofie?, București, Ed. Niculescu, 1997, 174 p., ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, București, Ed. Orator, 1999, 286 p.; Daruri de la Eris. Trei dispute interbelice. Privire axiologică, București, Ed. Scripta, 1998, 208 p.; Repere axiologice în gândirea românească interbelică, București, Ed. Omnia Uni S. A. S. T, 1998, 205 p.; Compendiu de estetică, Brașov Univ. Trans., 2005, 178 p.; 10 filosofi ai secolului XX, Brașov Univ. Trans., 2006, 176 p.; Introducere în estetică, Brașov, Univ. Trans., 2007, 276 p.; Istoria didactică a filosofiei greceşti, Brașov Univ. Trans., 2008, 367 p.;  O istorie a filosofiei medievale: logosul între umilinţă şi extaz, Brașov, Univ. Trans., 2010, 290 p.; În memoriam Emil Cioran. 100 de ani de la naşterea filosofului, ediţie îngrijită de Cornel Lazăr, Brașov, Psihomedia, 2011 (în colab.); Metafizica Renaşterii: între fractură şi metamorfoză, Brașov, Univ. Trans., 2012, 221 p.
Referinţe: Itu, Ion, Preeminenţa valorilor, în GT, an 162, nr. 2927, 18 mart. 2000, p. 5; Ioanid, Ştefan, Biblioraft. Problema lui Homer, în Astra, an 4, nr. 29 ,apr. 2009, p. 20.
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.