CHIRIACESCU, Sergiu Tiberiu

CHIRIACESCU, Sergiu Tiberiu (născut 18 octombrie 1940, comuna Unirea, județul Călăraşi – mort 19 ianuarie 2010, Brașov), inginer, profesor universitar doctor, membru corespondent al Academiei Române. S-a născut într-o familie de învăţători şi a urmat şcoala primară în comuna natală, apoi cursurile Liceului N. Bălcescu din Călăraşi. Din 1960 devine student al Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, din cadrul Institutului Politehnic din Brașov. După absolvirea facultăţii ca şef de promoţie în 1965, lucrează ca inginer la Uzina Mecanică din Sinaia, iar din 1966 este asistent la Catedra T.C.M. a Politehnicii din Brașov. În 1971 a susţinut doctoratul în specialitatea mecanică tehnică, sub conducerea academician profesor doctor docent D. Mangeron. În acelaşi an a fost promovat ca şef de lucrări, în 1976 a devenit conferenţiar, iar mai târziu, profesor şi conducător de doctorat în specialitatea Mecanică Tehnică. Din 6 ianuarie 1990 ocupă funcţia de prefect al Brașovului până la jumătatea lunii februarie, când a fost ales rector al Universității din Brașov, până în 2004, fiind reales în mai multe rânduri. A fost vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor (1993-1996), apoi a devenit preşedinte al acestui consiliu (1996-2004). Este membru în Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educaţiei Naţionale, preşedintele filialei Brașov a Asociației Oamenilor de Ştiinţă din România, membru în Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, preşedintele Societăţii Naţionale de Mecanică Teoretică şi Aplicată, membru în Biroul Permanent al Asociaţiei Europene a Universităţilor, membru fondator al Fundaţiei Europene „N. Titulescu”, vicepreşedinte al Forumului Democrat Român, preşedintele filialei Brașov a Crucii Roşii, membru în numeroase comisii pentru acordarea titlului ştiinţific de doctor inginer precum şi a gradului de conferenţiar sau profesor, iar din anul 2000, membru corespondent al Academiei Române. Este membru al Academiei de Științe Tehnice din România și membru de onoare al European Academy for Cultural and Scientific developments. Din noiembrie 1996 a devenit senator pe listele P.D.S.R., făcând parte din comisia de învăţământ a Senatului României. A fost senator PSD în legislatura 1996-2000. A fost invitat pentru stagii de documentare şi prelegeri în străinătate (Université de Besançon, Franţa; Techniche Hogeschool Eindhoven, Olanda). Prin activitatea sa de cercetare, a adus contribuţii notabile în domeniile dinamica maşinilor, analiza sistemelor dinamice, comportarea materialelor şi a elementelor de maşini la sarcini statice şi dinamice. A scris peste o sută de articole şi opt monografii de specialitate, iar 30 din articolele sale au fost publicate în străinătate. Totodată, este autorul singurei lucrări româneşti selecţionate la congresele Uniunii Internaţionale de Mecanică Teoretică şi Aplicată din Olanda (1986) şi Franţa (1988). Din 1980 a devenit referent ştiinţific la revista internaţională de referate Zentralblatt für Mathematik (Germania) în domeniul dinamicii tehnicii, unde a recenzat peste 100 de publicaţii. În 1987 i-a fost decernat premiul Aurel Vlaicu de către Academia Română, iar Universitatea Tehnică din Chişinău i-a conferit titlul de „doctor honoris causa”. Este DHC al Universității Tehnice Cluj, Academia Tehnică Militară, Universitatea Petroșani. În 2010 Aula Universității a primit numele de Sergiu Chiriacescu în memoria celui care a inițiat și susținut clădirea ei. În același an Primăria Municipiului Brașov i-a acordat, postum, titlul de cetățean de onoare. S-a instituit o bursă ce-i poartă numele, iar Asociația Generală a Inginerilor din România Brașov a decis să acorde o Diplomă de excelență în memoria sa.
OperaVolumeTehnologia construcțiilor de mașini. Îndrumar pentru lucrări practice, Brașov, Univ. Brașov, 1972, 165 p.; Automatizarea proceselor tehnologice, Brașov, Univ. Brașov, 1975, 230 p.; Vibrații ale sistemelor mecanice. Culegere de probleme, Brașov, Univ. Brașov, 1979, 150 p. (în colab. cu Ion Balcu), ediția 2007, 243 p.; Vibrații în construcția de mașini, Brașov, Univ. Brașov, 1982, 169 p.;  Stabilitatea în dinamica așchierii metalelor, București, Acad. Rom., 1984, 188 p.;  Vibrațiile mașinilor unelte: Introducere în dinamica mașinilor unelte, Brașov, 1984, 236 p.; Vibrații mecanice. Vibrații în construcția de mașini. Vibrațiile mașinilor unelte. Îndrumar pentru lucrările practice, Brașov, 1987, 59 p. (în colab. cu Ion Balcu, Mihai Dancașiu, Rodica Munteanu); Vibrațiile mașinilor unelte, Brașov, Lux Libris, 1999, 75 p.; Dinamica mașinilor unelte – prolegomene, București, Ed. Tehnică, 2004, 275 p.; Sistemele mecanice liniare – o introducere, București, Acad. Rom., 2007, 261 p.; Introducere în teoria elasticității și rezistența materialelor, Brașov, Univ. Trans., 2008, 106 p. (în colab. cu Ion Balcu); Proceeding CDM 2005: A patra conferință de dinamica mașinilor cu participare internațională, Brașov, 27-28 mai 2005, edit. S. T. Chiriacescu, Ion Balca, Ioan Roșca Călin, 2 vol.,  Brașov, 2005;
StudiiContribuţii la calculul dispozitivelor de broşare cu reazem sferic, în Construcţia de maşini, XX, 5, 1968, p. 289-294 (în colab. cu I. Popescu); Contribuţii la calculul durabilităţii sculei şi regimului de aşchiere, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, X, A, 1968, p. 303-310 (în colab. cu Gh. Drăghici); Die äquivalente Drehzal und Standzeit des Werkzeuges beim Drehenmit wechselnder Beanspruchung, în Werkstattechnik (R.F.G.), 2, 1969, p.69-73 (în colab. cu L. Sauer şi Gh. Drãghici); Ekivalentnoe cislo Oborotov i stoikosti rejuşcego instrumenta pri obrabotke s peremenoi nagruzki, în Express informaţiia, Rejuşcie instrumentî (U.R.S.S.), 23, 1969, p.1-16 (în colab. cu L. Sauer şi Gh. Drãghici); Influenţa tehnologiei de prelucrare asupra preciziei filetelor strunjite, în Construcţia de maşini, XXI, 3, 1969, p.135-145 (în colab. cu V. Suteu); Influenţa ungerii cu bisulfurã de molibden asupra uzurii pe faţa de aşezare a cuţitului de strung, în Construcţia de maşini, XXI, 1, 4448, 1969 (în colab. cu Gh. Drãghici); Studii privind îmbunãtãţirea calitãţii cãmãşilor de cilindri ale motoarelor de autovehicule, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, A, XII, 1969, p. 301-308 (în colab. cu Gh. Drãghici, I. Popescu şi D. Hollanda); A general formulation of the equations of self excited machine tool chatter and some subsequent experimental confirmations, în Proc. of the VI-th Conference on Dynamics of Machine, Slovak Akademy of  Sciences, II, 1970, p. 366-378; Autovibraţii la strunjirea axelor zvelteSt.Cerc. Mec.Apl., 29, 1970, Tom 3, p. 547-568; Contribuţii la sinteza cinematicii şi dinamicii maşinilor-unelte, în Construcţia de maşini, XXII, 8, 1979, p. 457-462; Der Einfluss der Veränderung der statistischen Starrheit auf die dynamische Stabilität des Zerspanungvorganges, în Buletinul Institutului Politehnic Iași, XVI, 1-2, 1970, p. 57-61; Erzeugungprofile von Verzahnwerkzeugen, Werkzeugmaschine International (R.F.G.), 1, 1970, p. 49-56, lucrare folosită în cartea Pfauter Walzfräsen, Ed. Springer (R.F.G.), 1976 (în colab. cu L. Sauer); Global stability motion in dynamics of the mechining process, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, A, XII, 1970, p. 391-395; Regimul optim de aşchiere şi stabilitatea globalã, în Comunicãrile Conferinţei din domeniul proceselor şi utilajelor de prelucrare la rece, Institutul Politehnic Timişoara, 1970, p. 35-40; Studiul măririi preciziei cinematice a maşinii de frezat roţi dinţate F.D.500, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, A, XII, 1970, p. 397-403 (în colab. cu Al. Vaida); Berechnung von Verzahnwerkzeungen. Zahnstange und Schneidrad, în Werkzeugmaschine International (R.F.G.), 3, 1971, p. 21-28 (în colab. cu L. Sauer); Calculul durabilităţii sculei şi regimului de aşchiere folosind programarea matematicăSt.Cerc.Mec. Apl., Tom 30, 4, 1971, p. 975-999 (în colab. cu Gh. Drăghici); Calculul regimului de aşchiere cu parametri variabili, în Construcţia de maşini, XXIV, 11, 1971, p. 602-611; Contribuţii la studiul stabilităţii dinamice a proceselor de prelucrare pe maşinile-unelte aşchietoare, Rezumatul tezei de doctorat, Institutul Politehnic Iaşi, aprilie 1971; Erzeungsprofile von Abwälzfresen. Die Erzeungsschnecke, în Werkzeugmaschine International (R.F.G.), 5, 1971, p. 37-43 (în colab. cu L. Sauer); Influence of strain gauge dynamometer on the frequency response plots of the machine tool structures, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, A, XIII, 1971, p. 299-406; Principiile aplicării calculului abaterilor funcţiilor în construcţia de maşini şi aparate, în Construcţia de maşini, XXIII, 3, 1971, p. 140-145 (în colab. cu I. Popescu şi N.V. Ivan); Innere Regelung ung Selbstregelung bei HydraulischteleskopischenKraftfahrzeugstossdäm-pfer, Chvenie o ostrasy strojnych zariadeni. Sbornik prednâsok, II, mai 1972, p. 314-328, Zilina (R.S.C.) (în colab. cu Gh. Drăghici); Opredelenie pogreşnostei priblijennogo profilinovraiia cerviacinîh frez, în Express informaţiia Rejuşcie instrumentî (U.R.S.S.), 9, 1972, p. 15-34 (în colab. L. Sauer); Sistemul structurã elastică-motor electric asincron în dinamica maşinilor-unelte aşchietoare, în Bul. Simpozionului de mecanisme şi transmisii mecanice, Reşiţa, octombrie 1972, p. 347-359; Beiträge zum Studium der parametrischen Stabilität der Hauptwellen spanabhebender Werkzeugmaschinen, în Theoretical and Applied Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, 1, 1973, p. 45-55 (în colab. cu D. Mangeron, M.N Oguztoreli); Der Einflus des Drehbankherzens auf asymptotische Stabilität des Werkstücksystems beim Drehen, în Utilitas Mathematica (Canada), 3, 1973, p. 251-284 (în colab. cu D. Mangeron, M.N. Oguztoreli); Este indicele de utilizare a fondului de timp un criteriu de optimizare a exploatării maşinilor-unelte?, în BUL.C.I.T.BV., vol. I, București, Editura Tehnică,  1973; Global stability of boring bar, în Bul.Universităţii din Brașov, 1973, p. 397-405; Schwingungen beim Zerspanungsvorgang: Eine allgemeine Methode der Stabilitätsuntersuschung, în Werkzeugmaschine International, 4, 1973, p. 45-46; Schwingungen beim Zerspanungsvorgang: Eine allgemeine Unterschungsmethode am Beispiel schlanker Wellwen, în Werkzeugmaschine International, 2, 1973, p. 35-40; Stabilität der Hauptwellen spanabhebender Werkzeugmaschinen, în Industrie Anzeiger (R.F.G.), 14, 1973, p.1-6 (în colab. cu M.N. Oguztoreli şi D. Mangeron); Sur la stabilité asymptotique des pièces à usiner du tournoiment, în Proc. of the 4t’ Canadian Congress on Applied Mechanics, Montreal (Canada), 1973, p. 457-458 (în colab. cu D. Mangeron şi M.N. Oguztoreli); Beitrag zum Studium der Ermittlung der Instabilität des dynamischen Arbeitssystems spanabhebender Werkzeugmaschinen, în Mechanism and Machine Theory, 1, 1974, p. 37-48 (în colab. cu D.I. Mangeron, M.N. Oguztoreli); Controlabilitatea şi observabilitatea modelului Kelvin, în Bul. Universităţii din Brașov, A/I , XVI , 1974, p. 1-10 (în colab. cu D.I. Mangeron); Optimizarea regimului de aşchiere la prelucrarea simultană cu mai multe scule, în Construcţia de maşini, 26, 1974, p. 11-12, 497-502 (în colab. cu G. Gutunoiu); Stability of dynamic machining system and the performance criteria of the adaptive control of machine tools, în Mezinarodni konference o vyzkum obrabecich stroju, Sbornik referatu II, 1974, p. 78-89, Praha (R.S.C.); Aplicaţii ale unor criterii de apreciere globală a performanţelor sistemului dinamic de prelucrare pe maşinile-unelte aşchietoare, în St.Cerc.Mec.Apl., 3, 1975, p. 353-363 (în colab. cu C. Huiu, N. Ioniţã, M.N. Oguztoreli şi D.I. Mangeron); Instabilitatea dinamică la strunjirea cu scule arcuite în absenţa efectului regenerativ, în Comunicările conferinţei „Vibraţii în construcţia de maşini”, Timişoara, 1975, p. 209-214 (în colab. cu I. Goia); Modelul Kelvin generalizat. Controlabilitatea în spaţiul ieşirilor, în Bul. sesiunii ştiinţifice „Tehnologii noi de fabricaţie în construcţia de maşini”, III, 1975, p. 77-78, Galaţi (în colab. cu D.I. Mangeron şi C. Huit); On the stability of cutting machine tools, în Proc.of.the Fourth World Congress on Theory of Machines and Mechanisms, Vol. 5, 1975, p. 1185-1189, Newcastle upon Tyne (Anglia) (în colab. cu I. Crudu, D.I. Mangeron, M.N. Oguztoreli); Reprezentarea intrare-stare-ieşire în teoria vibraţiilor sistemelor liniare, în Comunicările conferinţei „Vibraţii în construcţia de maşini”, Timişoara, 1975, p. 279-286 (în colab. cu D.I. Mangeron); Stability of cutting machine tools, în Mechanics Research Communication (Anglia), vol. I, II, III, 1975, p. 137-142 (în colab. cu I. Crudu, D.I. Mangeron, M.N. Oguztoreli); Probleme neliniare de control terminal în prezenţa operatorilor ereditari şi funcţionali, în Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, XXII (XXVI), 1976, p. 1-2, 7-11 (în colab. cu N. Ioaniţa, L.E. Krivosein şi D.I. Mangeron); Absolute stability of dynamic machining systemîn Proc. of Third Congress of Mechanics, Varna (R.P.Bulgaria), 13-16 noiembrie 1977, VoI. III, p. 161-166 (în colab. cu D. Mangeron); Concepte ale ,,Teoriei sistemelor” în studiul sistemelor mecanice liniare, în St. Cerc. Mec. Apl., 1977, Tomul 36, 3, p. 335-350 (în colab. cu C. Huiu şi D.I. Mangeron); Influenţa caracteristicilor dinamice ale traductoarelor pentru forţa de aşchiere asupra performanţelor sistemelor adaptive, în Noutăţi în proiectarea, tehnologia şi exploatarea sculelor aşchietoare, Universitatea din Brașov, 1977, p. 143-146 (în colab. cu I. Obaciu şi I. Balcu); Metodă de rezolvare a problemelor spectrale cu ajutorul maşinilor electronice de calcul, în Bul. C.I.T. Brașov, Tom. II, 1977, p. 167-168 (în colab. cu C. Huiu, K.V. Leung, D. Mangeron şi N. Ioniţă); Metodă pentru trasarea diagramelor de stabilitate a maşinilor-unelte aşchietoare. I. Structură elastică cu un singur grad de libertate, în Bul. celui de ,,AI II-lea Simpozion Internaţional de Mecanisme şi Metode de proiectare cu ajutorul calculatorului”, vol. I, 16-21 iun. 1977, p. 149-158, București (în colab. cu D. Mangeron); Stability of nonlinear dynamic machining systems with time-legs, în Proc. of ,,The VI-th Canadian Congress of Applied Mechanics”, vol. I, May 30- Jun 3, 1977, p. 377-378 (în colab. cu K.V. Leung, D. Mangeron şi M.N. Oguztoreli); Traductoare pentru forţa axială de burghiere în sistemele adaptive, în Noutăţi în proiectarea, tehnologia şi exploatarea sculelor aşchietoare, Bv. 1977, p. 137-141 (în colab. cu I. Popa, Gh. Dobrilã, I. Balcu şi Gh. Obaciu); Bară de alezat cu stabilitate mărită la vibraţii, în Bul. Sesiunii Ştiinţifice a Inst. Politehnic Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 1978, MVI, p. 105-110 (în colab. cu I. Balcu şi R. Creţu); Criterii pentru controlabilitatea şi observabilitatea sistemelor liniare invariabile în timp, în E.E.A.-Electrotehnica, mai 1978, p. 135-137 (în colab. cu D. Mangeron); Determinarea pe calculator numeric a coordonatelor capetelor multiax, în Construcţia de maşini, XXX, 8, 1978, p. 385-392 (în colab. cu N.V. Ivan şi C. Buzatu); Dynamic machining system. The influence of the overlap factor on the absolute stability charts, în Proc. of the International Simposium on Applications of Mathematics in System Theory, Univ. of Bv., 27-30 December 1978, p. 267-270 (în colab. cu D. Mangeron şi I. Balcu); Metodă pentru trasarea diagramelor de stabilitate a maşinilor-unelte, în Construcţia de maşini, XXX, 8, 1978, p. 373-377; Machines and machines agregates’ stability problems. Theoretical and experimental investigations, în Bul. Inst. Politehnic Iaşi, 1979, XXV (XXIX), p. 3-4, IV, p. 9-15 (în colab. cu D. Ubiratan, D.M. Casesnoves şi D. Mangeron); Asupra optimizãrii regimurilor de aşchiere la prelucrarea pe maşini-unelte cu conducere numerică, în Noutăţi în proiectarea, tehnologia şi exploatarea sculelor aşchietoare, Universitatea din Brașov, 1980, p. 238-243 (în colab. cu I. Balcu şi R. Creţu); Beitrag zum Studium der parametrischen Stabilität der Hauptwellen spanabhebender Werkzeugmaschinen, în Bul. Universităţii din Galaţi, Fasc. II, Anul III, 1980, p. 7-23 (în colab. cu D. Mangeron, U. D’Ambrosio şi I.C. Callaghan); Determinări tensometrice ale frecvenţei de rezonanţă la instalaţia de dezbatere prin oscilare, în Comunicările celui de Al II-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, 11-14 iunie 1980, Cluj-Napoca, p. 175-178 (în colab. cu C. Samoilã); Influenţa pasului dinţilor frezei asupra comportării sistemului dinamic de prelucrare, în Bul. Simpozionului mecanisme şi transmisii mecanice, Timişoara, 1980, p. 53-58; Metodă pentru identificarea componentei dinamice a forţei de aşchiere, în Noutăţi în proiectarea, tehnologia şi exploatarea sculelor aşchietoare, Universitatea din Brașov, 1980, p. 87-90; Traductor inductiv utilizat la identificarea dinamică a instalaţiei de dezbatere prin oscilare, în Comunicările celui de-Al II-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, 11-14 iunie 1980, Cluj-Napoca, p. 169-173 (în colab. cu C. Samoilă); Condiţii suficiente pentru stabilitatea sistemelor variliniare cu întârziere, în Bul. Universităţii din Brașov, A, XXXIII, 1981, p. 43-49; Ecuaţia generală a sistemului dinamic de prelucrare în analiza stabilităţii absolute a sistemului dinamic de prelucrare, în Lucrările celui de Al III-lea Simpozion Internaţional IFToMM, București, 2-7 iulie 1981, I-2, p. 455-464; Rezolvarea numerică a ecuaţiilor de mişcare ale unui mecanism vibropercutant utilizat la dezbaterea formelor de turnare, în Lucrările celui de Al III-lea Simpozion Internaţional IFToMM, București, 2-7 iulie 1981, I-2, p. 673-680 (în colab. cu C. Samoilă şi I. Mărgineanu); Sistem automat pentru protecţia broşelor, în Comunicările celei de A IV-a Conferinţe de procese şi utilaje de prelucrare la rece, Inst. Politehnic Timişoara, 1981, Vol. II, p. 201-206 (în colab. cu I. Balcu şi Fl. Luca); Sisteme automate pentru protecţia burghielor, în Comunicările celei de A IV-a Conferinţe de procese şi utilaje de prelucrare la rece, Inst. Politehnic Timişoara, 1981, vol. II, p. 195-200 (în colab. cu I. Balcu şi I. Detesan); Sisteme de tip P.V.T. în dinamica maşinilor-unelte, în Lucrările celui de-Al III-lea Simpozion Internaţional IFToMM, București, 2-7 iulie 1981, I-2, p. 445-454 (în colab. cu D. Mangeron); Stabilitatea sistemului dinamic de prelucrare şi optimizarea regimului de aşchiere, în Comunicările celei de A IV-a Conferinţe de procese şi utilaje de prelucrare la rece, Inst. Politehnic Timişoara, 1981, vol. I, p. 221-226; Studiul sistemului dinamic de prelucrare pe maşinile-unelte I. Stabilitatea sistemului dinamic al arborelui principal, în Memoriile secţiilor ştiinţifice ale Acad. R.S.Rom., Seria IV, Tom III, 1, 1981, p. 9-49 (în colab. cu D. Mangeron); Un model liniar al procesului dinamic de aşchiere, în Lucrările celui de Al III-lea Simpozion Internaţional IFToMM, București, 2-7 iulie 1981, I-2, p. 557-564 (în colab. cu D. Mangeron); Absolute stability analysis of the multivariable dynamic machining system, în Bul. Universităţii din Brașov, 1982, Seria A, vol. XXIV, p. 13-20; Controlabilitatea şi observabilitatea sistemelor mecanice liniare invariante în timp, în Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tom. XXVIII (XXXII), 1982, Fasc. 1-4, Secţia I, Mecanica, p. 17-21 (în colab. cu D. I. Mangeron); Controlabilitatea şi observabilitatea sistemelor mecanice liniare invariante în timp, în Lucrările celei de A IV-a Conferinţe de Vibraţii în Construcţia de Maşini, Inst. Politehnic Timişoara, 26-27 noiembrie 1982, vol. I, p. 157-162 (în colab. cu D. Mangeron); Influenţa modului de antrenare a arborelui principal asupra vibraţiilor agregatelor de strunjire, în Lucrările celei de A IV-a Conferinţe de Vibraţii în Construcţia de Maşini, Inst. Politehnic Timişoara, 26-27 noiembrie 1982, vol. II, p. 171-179 (în colab. cu F. Vass, I. Balcu şi C. Zarnoveanu); Măsuri constructive şi tehnologice pentru creşterea stabilităţii dinamice la prelucrarea prin frezare, în Lucrările celei de A IV-a Conferinţe de Vibraţii în Construcţia de Maşini, Inst. Politehnic Timişoara, 26-27 noiembrie 1982, vol. II, p. 55-62 (în colab. cu M. Dancaşiu şi C. Oancea); Metodă grafică pentru analiza stabilităţii sistemului dinamic de prelucrare pe maşini-unelte, în Lucrările Simpozionului PRASIC’82, Universitatea din Brașov, 12-14 noiembrie 1982, II, p. 387-392; Metode pentru analiza stabilităţii sistemului dinamic de prelucrare pe maşini-unelte aşchietoare, în Lucrările celei de A IV-a Conferinţe de Vibraţii în Construcţia de Maşini, Inst. Politehnic Timişoara, 26-27 noiembrie 1982, vol. II (în colab. cu D. Mangeron); Procedură generală folosită la trasarea diagramelor de stabilitate a sistemului dinamic de prelucrare pe maşinile-unelte, în Lucrările Simpozionului PRASIC’82, Universitatea din Brașov, 12-14 noiembrie 1982, II, p. 381-386 (în colab. cu D. Mangeron); Studiul sistemului dinamic de prelucrare pe maşinile-unelte. II. Stabilitatea absolută a sistemului dinamic de prelucrare în ipoteza procesului de aşchiere liniar, în Memoriile Secţiilor ştiinţifice ale Academiei R.S.Rom., Seria IV, Tom.V, nr. 1, 1982, p. 37-66 (în colab. cu D. Mangeron, A. Crăciunaş, U. D’Ambrosio, J.C. Callaghan, J.R. Colbourne, D. Maravall Casesnoves şi S. Maezawa); Measurement of the forces at the autovehicles suspension identification, în Lucrările celui de-al III-lea Simpozion Naţional de tensometrie, Timişoara, 1983, vol. I, p. 35-40 (în colab. cu I. Balcu, M. Dancaşiu şi A. Lox); Dynamische Stabilität bei Bearbeitung mit bohrstangen, în Lucrările celei de A IV-a Conferinţe de Vibraţii în Construcţia de Maşini, Inst.Politehnic Timişoara, 26-27 noiembrie 1984, vol. II, p. 47-54 (în colab. cu M. Dancaşiu şi O. Sperlea); Metode grafoanalitice folosite în studiul stabilităţii sistemului dinamic de prelucrare pe maşini-unelte, în Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei R.S.Rom., 1984, Seria IV, Tom. VII, nr. 1, p. 141-173 (în colab. cu D. Mangeron şi A. Crăciunaş); A dynamic model of the antivibratory isolation system of machine tools, în Proceding of the symposium ,,Dynamics of machine foundations”, Academy of the Socialist Republic of Romania, Bucharest, 1985, p. 123-131, 170-186 (în colab. cu H. van Campen); Influence of the elastic characteristic asymmetry of structure on the absolute stability of machine tools, în Proceedings of the V-th Conference of Vibration in Mechanical Engineering, Timişoara, 6-7 Decembrie 1985, vol. I, p. 167-172 (în colab. cu D. Mangeron); Machines and Machines Aggregates’ stability. Problems theoretical and experimental investigations. I. Dynamic machining systems stability, în Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Madrid, 1985, Tomo LXXIX, Ciadernos 1°.y 2°., p. 67-75 (în colab. cu D.J. Mangeron şi U. D’Ambrosio); Optimal control and optimization of the time invariant linear mechanical system, în Proceedings of the Vth Conference of Vibration in Mechanical Engineering, Timişoara, 6-7 Decembrie 1985, vol. I, p. 7-12; Proiectarea automată a camelor de la maşina de ascuţit pânze de fierăstrău, în Bul. celui de Al IV-lea Simpozion Internaţional de Teoria şi Practica Mecanismelor, București, 1985, vol. III-1, p. 63-70; Stability of the dynamic machining system with random input, în Proceedings of the V-th Conference of Vibration in Mechanical Engineering, Timişoara, 6-7 Decembrie 1985, vol. I, p. 173-178 (în colab. cu D. Mangeron); Vibraţii i shum v ghidravliceskih peredaciah avtomashin, în Lucrările celei de A V-a Conferinţe de Motoare, Automobile, Tractoare şi Maşini Agricole, Brașov, 21-22 noiembrie 1985, vol. I, A1 – A8 (în colab. cu I. Balcu, M. Dancaşiu şi R. Munteanu); Decrease of hertzian stress by choosing of the solids in contact, în Proceedings of the IV the National Symposium on Stress Analysis, Brașov, 24-27 Septembrie 1986, vol. IV, p. 211-217; Dynamic characteristics of dynamometer in the model analysis technique with single vibration exciter, în Proceedings of the IV-th National Symposium of Stress Analysis, Brașov, 24-27 Septembrie 1986, VoI. I, p. 259-264 (în colab. cu D. Mangeron); Metode analitice folosite în studiul stabilităţii sistemului dinamic de prelucrare pe maşini-unelte, în Memoriile secţiilor ştiinţifice ale Acad. R.S. Rom., 1986, Seria IV, Tomul IX, nr. l, p. 191-224 (în colab. cu A. Crăciunaş şi D.I. Mangeron); Reliability, rating life and dynamic load of rolling bearings, în Proceedings of the IV-th National Symposium on Stress Analysis, Brașov, 24-27 Septembrie 1986, vol. IV, p. 21-26 (în colab. cu Gh. Ceptureanu); Supape de limitare a presiunii-sursa de vibraţii şi zgomote în instalaţiile hidrauliceSt. Cerc. Mec. Apl., 1987, Tom 46, nr. 2, p. 184-199 (în colab. cu N. Popescu, M. Dancaşiu, I. Balcu şi R. Munteanu); An equation of the high cyclic strain-stress curve of inelastic materials, în Bul. Universităţii din Brașov, 1988, Seria A, vol. XXX, p. 1-8; Equation of the Smith fatigue-limit curves, în Comunicările celei de-a A VI-a Conferinţe de vibraţii mecanice, Timişoara, 1988, vol. II, p. 225-232; Mecanica ţesuturilor I. Modulul lui Young, în Bul. CIT-Brașov, 1988, p. 79-84 (în colab. cu E. Chiriacescu); Dynamic model for a high speed rotor, în Comunicările celei de A VI-a Conferinţe de vibraţii mecanice, Timişoara, 1988, vol. II, p. 45-50 (în colab. cu D. Mangeron, I.C. Enăchescu, C. Aldica şi L. Moldovan); Dynamic performances of a damped vibrations absorber, în Comunicările celei de A VI-a Conferinţe de vibraţii mecanice, Timişoara, 1988, vol. I, p. 11-14 (în colab. cu D. Mangeron, L. Moldovan şi C. Aldica); Modele matematice ale optimizării tensiunii herziene, în Lucrările conferinţei de matematică aplicată şi mecanică, Cluj-Napoca, 1988, vol. II, p. 9-14 (în colab. cu D.I. Mangeron); Precizia determinării caracteristicilor în frecvenţă în tehnica analizei modale cu un singur excitator de vibraţii, în Construcţia de maşini, Anul XXXX, nr. l0, 1988, p. 552-559 (în colab. cu D.I. Mangeron, P.T. Crăciunaş, I. Larco şi N. Ioniţă); Asupra ecuaţiilor curbelor limită de rezistenţă la oboseală, în St. Cerc. Mec. Apl., Tom 48, nr. 3, 1989, p. 279-303; Equations for the Ros and Moore-Kommers-Jaspers fatigue limit curves, în Bul. Universităţii din Brașov, Seria A, vol. XXXI, 1989, p. 1-8 (în colab. cu H. van Campen); Experimental determination of the static rigidity of rolling bearings, în Al V-lea Simpozion naţional de tensometrie, 1989, vol. I, p. 387-393 (în colab. cu I. Balcu, R. Munteanu şi I.C. Roşca); Methods for measuring stresses and contact microdeformations, în Al VI-lea Simpozion naţional de tensometrie, 1989, vol. I, p. 25-29 (în colab. cu D. I. Mangeron, I. Balcu şi R. Munteanu); Equation of the fatigue limit curves, în Bul. of the Transylvania University of Brașov, vol. I (36) – New Series, Series A, 1994, p. 11-20; O clasă de sisteme mecanice variliniare, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, CDM 94, vol. I, 1994, p. 35-40; A method for simulation of a Gaussian pulse propagation in an elastic medium with periodical inhomogeneity, în Second International Conference on Computational Acoustics and its Enviromental Applications – COMPAC 97Computational Mechanics Publications, Southampton, Aquasparta (Italia), 1997, p. 161–166 (în colab. cu M. Scalerandi, N. Cretu, N. Sturzu şi I.C. Roşca); Asupra unui criteriu de optimizare prin formularea globală a problemei de volum minim pentru concentratori mecanici de ultrasunete, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, CDM 97, 1997, p. 395-398 (în colab. cu I.C. Roşca şi V. Ciofoaia); Forţa transmisă organului de lucru al maşinilor vibratoare (auto)programabile, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, CDM, Brașov, 1997, p. 427-434 (în colab. cu J. Thalmann); Optimizarea spectrului frecvenţelor proprii în cazul concentratorilor mecanici de ultrasunete, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, CDM 97, 1997, p. 399-402 (în colab. cu V. Chiroiu şi I.C. Roşca); Metodă pentru analiza stabilităţii sistemului dinamic de prelucrare (SDP) la vibroburghiere, în Bul. celei de A XXII-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor, Brașov, 1998, p. 137-140 (în colab. cu I. Balcu şi I.C. Roşca); Sinteză a metodelor de optimizare a concentratorilor mecanici folosiţi la instalaţiile cu ultrasunete, în Bul. celei de A XXII-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor, Brașov, 1998, p. 13-16 (în colab. cu I.C. Roşca).

Referinţe:Domnul S.C. a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Univ. din Chişinău, în Bună Ziua Brașov, nr. 53, 6 oct. 1995, p. 1; Sturzoiu, Mirela, Rectorul S. C., membru corespondent al Acad. Rom., în Bună Ziua Brașov, an 5, nr. 1290, 23 oct. 1999, p. 12; Banu, Gabriela, Dialogurile Gazetei de Transilvania: Sergiu Chiriacescu, rectorul Univ. Transilvania., în Gazeta de Transilvania, an 165, nr. 4060, 4 dec. 2003, p. 3; Solunca Moise, Elena, Buna conduită în cercetarea științifică, în Curentul, nr. 115, 27 iun. 2008, p. 13; Jighira, Liliana, Profesorul Sergiu Chiriacescu a trecut la cele veșnice, în Transilvania Expres, an 15, nr. 5001, 21 ian. 2010, p. 3; Bobulescu, Răzvan C., In memoriam Sergiu Tiberiu Chiriacescu, în Tribuna învățământului, nr. 1186, 4 mart. 2013, p. 1-2.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare