CHINDEA, Teodor

CHINDEA, Teodor (1936-1988), medic. Medic generalist şi medic specialist de laborator din 1962 la Centrul de recoltare şi conservare sânge din Brașov. În această calitate, a activat pentru introducerea de tehnici noi de laborator în imunologie. În acelaşi timp a fost profesor de hematologie la Liceul sanitar Brașov. A fost secretar, apoi preşedinte al secţiei de laborator clinic filiala Brașov la nivelul U.S.S.M. Muncitor şi bun organizator, a îmbinat activitatea de laborator cu cea de recoltare sânge, în echipe mobile judeţene şi interjudeţene, făcând educaţie sanitară şi instruiri la Crucea Roşie. Deţine brevet OSIM de inovator pentru aparate de agitat concentratul trombocitar. A colaborat constant cu Institutul de Hematologie București şi cu Clinica de hematologie a spitalului Fundeni, susţinând între 1965-1988 comunicări ştiinţifice la sesiuni locale şi naţionale, publicate în revista de hematologie. Activitatea sa ştiinţifică a fost încununată de susţinerea tezei de doctorat în 1979 la Institutul de Medicină şi Farmacie București, cu titlul Terapeutica cu masă trombocitară în trombocitopenii.

OperaSângele donat onorific, cerinţă cetăţenească şi morală a zilelor noastre, Brașov, Direcţia sanitară a judeţului Brașov, 1979, 23 p.
Referinţe: Rogozea, Liliana, Personalităţi ale medicinii româneşti, Brașov, Universitatea Transilvania, 2006, p. 34-35.
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.