BRUJAN, Iacob

BRUJAN, Iacob (născut 1898, Petrești, județul Gorj – decedat 1984, Lunca Câlnicului, județul Brașov), pictor. A studiat la Școala de arte frumoase din Iași (1917-1920), la clasa profesorului Octav Băncilă și la Academia Liberă de pictură din București (1920-1923) unde i-a avut profesori pe Ștefan Popescu și Artur Verona. La Brașov s-a stabilit după 1918 și a fost activ, pictând naturi statice și peisaje rurale mai ales, dar nu numai și răspunzând la numeroase comenzi. Modernist temperat, picturile sale reflectă un nedisimulat atașament față de tradiție, o sensibilitate și armonie cromatice și o lumină delicată, efect al unor trăiri sufletești cu care investește operele sale de artă.

ReferințeBiblioPinacoteca, p. 151; Artiști brașoveni uitați 1700-1950.
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.