BOMEL(IUS), Thomas

BOMEL(IUS), Thomas (cca. 1520, Brașov – mort 1592, Stolzenburg), cronicar. S-a născut la Brașov la o dată pe care nu o cunoaştem. Nu avem cunoştinţă despre locul şi perioada studiilor sale, dar ştim că a predat mai întâi la Şcoala normală şi apoi a ales cariera preoţească. Deşi a avut o pregătire mai mult juridică decât teologică, s-a orientat mai întâi spre cariera preoţească, ajungând preot la Slimnic. Considerând că nu are har pentru a practica acest lucru, abandonează preoţia şi ajunge la Sibiu. Aici, în 1548, a fost ales ca notar provincial şi în această calitate a îndeplinit mai multe misiuni diplomatice. Astfel, împreună cu Sambori Janós şi Kemény Janós a fost trimis la Viena pentru a obţine, din partea regelui Ferdinand, „acordul privind întoarcerea în ţară a reginei Izabella şi a principelui Ioan Sigismund din Polonia”, sub domnia acestuia din urmă fiind numit vicesimator (1561). În 1569 îl găsim în rândurile Decanatului Bisericii Evanghelice Săseşti. În acelaşi an a optat pentru cariera de pastor la Slimnic, județul Sibiu, unde a rămas până la moarte. Este autorul unei cronici Chronologia Rerum Hungaricarum, Reges et res gestae Pannorum, [-1556], precum şi a unei codificări de legi Statuta jurium municipalium civitatis Cibiniensium – Bomel(ius) a tradus şi în germană această lucrare fără însă a o edita, iar Matias Fronius mai târziu o va prelucra. Această lucrare continuă lucrarea lui Honterus, realizată la 1544. De asemenea, este autorul şi a unei a treia lucrări Statuta Sasungen gemeiner Stadtrechten der Hermannstadt und anderer Städte und aller Deutschen in Siebenbürgen, colligirt durch Thom. Bomelium 1560. Cronica sa este de fapt o cronologie ce cuprinde scurte ştiri pentru fiecare domnitor al Ungariei şi al Transilvaniei în parte, de la începuturi şi până la 1556 inclusiv. Aceasta a fost tipărită în 1556, un exemplar aflându-se la Biblioteca Liceului „Honterus” din Brașov, iar o copie a cronicii sale a fost realizată în secolul al XVIII-lea, în limba latină, manuscrisul aflându-se la Biblioteca Teleki din Târgu Mureş.

OperaChronologia Rerum Ungaricarum a primo Unnorum in Pannonian adventu, ad millesimum quingentesimum quinquagesimum sextum a nato Christo annum, per Thomas Bomel(ius) Coronensem, collecta et inditoSenatui Coronensi dicata, Coronae, 1556, 22 f. [în această cronologie tipărită se fac referiri la stabilirea saşilor în Transilvania; autorul notează evenimentele importante ale unor domni fără a intra în amănunte factologice; a avut ca bază şi lucrarea lui Bod Peter. Ne oferă amănunte şi despre împăraţii romano-germani, ca şi despre sultanii turci. Această cronică va fi folosită ca izvor în Advers de Scriptor R. Hung. et Transilv.; conştientizând unele greşeli strecurate în cronica sa, Bomel(ius) o va reface; este primul care scrie despre legenda lui Ursula, mult timp nimeni neîndoindu-se de adevărul acesteia].
Referinţe: Trausch, p. 159-161; Szinnyei, Magyar, vol. I, p. 1205-1206; Schuller, Schriftsteller, vol. IV, p. 54; Schuller, Georg Adolf, Drei Briefe des Thomas Bomel(ius), în Kirchliche Blätter, Sibiu, 1924, p. 525-527; Idem, Zur Familiengeschichte des Thomas Bomel(ius), în Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, 1928, p. 83-84; Crăciun, Repertoriul, p. 212; Istoria României, vol. II, p. 1050; Schuler-Libloy, Thomas Bomel(ius), ein Kronstädter Sachse, starb als Pfarer von Stolzenburg 1592, în Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, 1967, p. 118; Nusbächer, Gernot, Zur Biographie von Thomas Bomelius, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, XXIX, 2, 2006, p. 137-141; Keul, István, Early Modern Religious Communities in East-Central Europe. Ethnic Diversity, Denominational Plurality and Corporative Politics in the Principality of Transilvania (1526-1691), Leiden, Boston, Briln, 2009, p. 96;  Derzsi Julia, Párhuzamos életrajzok: Thomas Bomelius és Matthias Fronius, în Hivatalnok értelmiség a kora ujkori Erdélyben, Erdélyi MuzeumEgyesület, 2017, p. 43-61.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.