BODIU, Andrei

BODIU, Andrei (născut 27 aprilie 1965, Baia Mare, județul Maramureş – mort 3 aprilie 2014, Oradea), poet. A absolvit Facultatea de Filologie din Timişoara în 1988. Funcţionează ca profesor de limba română la şcoala generală Apaţa, județul Brașov, pînă în 1990, când devine redactor la revista Interval a Uniunii Scriitorilor pînă în 1992. Din 1992 pînă în 1994 este profesor la Şcoala normală „A. Mureşanu” din Brașov, pentru ca din 1994 să devină asistent universitar, apoi lector, conferențiar și profesor la Facultatea de filologie a Universității Transilvania din Brașov, unde predă literatură română şi literatura comparată. În 1981 devine membru al cenaclului „19”, împreună cu Simona Popescu*, Marius Oprea* şi Caius Dobrescu*, cenaclu ce era îndrumat de Al. Muşina* şi Gh. Crăciun*. Aici intră în contact cu poezia generaţiei ’80, începând şi ei să scrie versuri. În anul 1984 editura „Litera” refuză să le publice o plachetă de versuri, motivând că poezia lor nu este socială. Au fost totuşi publicaţi de revista Dialog din Iaşi, în care au fost prezentaţi de N. Manolescu şi Ion Bogdan Lefter. Prin poezia pe care o scriu, cei patru se delimitează treptat de generaţia 80, lucru pe care îl fac public după 1990, printr-o „Declaraţie” tipărită în revista Contrapunct, numărul 10 din 1991. Ei se disociază prin vers de poezia optzeciştilor, cărora le reproşează faptul că nu se pliază pe realitatea socială atât de presantă, pe care ultimii o învăluie metafizic. Apariţia grupului de la Brașov a fost percepută diferit de criticii literari, care au vorbit chiar de „o nouă paradigmă literară” (Mircea Martin). În fapt, tinerii poeţi s-au străduit să pună de acord „poezia cu propria lor existenţă”, [făcând] „o nouă alianţă cu realul”, [dovedind] „o nouă sensibilitate” (Florin Manolescu). Al. Cistelecan aprecia în 1991 că „tinerii braşoveni o iau pieptiş spre dramatismul existenţial, ocolind strategiile de patetizare discursivă”, observând „realul în întreaga lui hidoşenie psihică şi socio-ambientală şi notându-l direct pe foaie, fără transfigurare, fără coduri de eufemizare şi fără replierea fiinţei în spatele poemului”. Cei patru îşi strâng împreună versurile într-un volum de debut, comparat cu „o cantată pe patru voci a mizeriei existenţiale” (Al. Cistelecan). În volumul apărut în 1991, prin propriile eforturi financiare şi intitulat Pauză de respiraţie, aceştia, deşi glosează pe marginea unor teme comune, îşi păstrează fiecare propria identitate. Pentru acest volum colectiv, cei patru poeţi au primit premiul pentru debut al revistei Poesis şi premiul Asociației Scriitorilor din Brașov „Andrei Bodiu pare vocea cea mai interiorizată a grupului şi structura cea mai retractilă. El foloseşte notaţia în regim contemplativ, reducându-i vehemenţa la acurateţe. Versul lui e resemnat şi melancolic” (Al. Cistelecan). A fost moderator şi un asiduu participant la lucrările Atelierului Literar al revistei Interval, unde şi-a prezentat adeseori poeme din creaţia sa, poeme şi cărţi ale altor autori. Primul său volum individual a fost publicat în 1994 şi poartă titlul  Cursa de 24 de ore, fiind apărut la Ed. Marineasa din Timişoara. Poemele acestui volum „relevă un poet format, dar nu cu o voce distinctă”(Ioana Pîrvulescu). „Dar cu toate acestea Andrei Bodiu are în mod clar un chip special numai al lui, pe care nu îl datorează decât într-o neînsemnată măsură optzeciştilor. Paradoxal, ezitările grav ludice, chiar şi inegalităţile…fac din el un poet aparte, care are ceva de spus” (Andreea Deciu). Al. Cistelecan consideră că „Andrei Bodiu şi-a însuşit cu orgoliu disperarea de a trăi într-o lume dezarticulată, fără nuanţe ale amorfităţii sale. El e poetul unei lumi ce nu numai că şi-a pierdut speranţa într-un sens salvator, dar a pierdut până şi amintirea acestei speranţe şi a acestui sens. E un poet al infernului, al asfixierii cotidiene”. Cornel Moraru îl apreciază ca pe un „maratonist al clipei…al clipei atingând dureros graniţa dintre fiinţă şi moarte”, în timp ce Iulian Boldea vede poezia lui Andrei Bodiu „orientată spre o acutizare a senzaţiilor şi a sensurilor, reveria şi mirajul utopic convertindu-se într-un intens sentiment al damnării şi al pierderii de sine”. Şi acest volum a fost distins cu premiul pentru debut în volum al revistei Poesis la care s-a adăugat şi „Premiul Paula”. În anul următor, 1995, îi apare volumul Poezii patriotice care se constituie într-un „adevărat ultimatum adresat prostiei, agresiv ca şi obiectul lui. Prostiei proştilor şi prostiei din fiecare, a celeia care parazitează orice intelect oricât de strălucit. Sunt scrise febril, sub tensiune, violente, reflexe ale unui ego intransigent, autoritar, omniprezent (Mircea Doreanu). Pentru Al. Muşina „poezia lui Andrei Bodiu, încearcă să construiască ceva, nişte noduli, centri de semnificaţie, pornind de foarte de jos”, iar pentru Gh. Crăciun „poezia lui Andrei Bodiu este o epifanie a banalului”. Criticul N. Manolescu nota despre lirica sa: „Caligrafii postmoderniste sînt poeziile lui Andrei Bodiu. O realitate epidermică se scrie direct pe pielea poemului. Scene, întâmplări, personaje şi dialoguri cotidiene: iată materia principală. Învăluită într-o atmosferă derizoriu-absurdă care face suportabilă melancolia. Umorul se ascunde în detalii deopotrivă banale şi bizare. Viaţa, lămuritoare şi colorată, nu pare să aibă nici cauză, nici scop, precum pisica fără cap şi fără coadă peste care a trecut automobilul gri-metalizat al morţii”. O dată cu reapariţia revistei Interval în 1997 devine redactor-şef al acesteia, iar din 1998 face parte din colectivul de redacţie al revistei Astra, serie nouă, care îşi încetează apariţia în vara lui 2000. În planul activităţii didactice a colaborat la editarea unor lucrări adresate studenţilor de la filologia braşoveană, dar şi elevilor din învăţământul preuniversitar. A coordonat, împreună cu Gh. Crăciun şi O. Moceanu, un volum al studenţilor filologi participanţi la „Colocviul naţional M. Eminescu” din Iaşi. În septembrie 1998 a reprezentat România la Festivalul de poezie de la Vilenica (Slovenia), loc de întîlnire al scriitorilor din Europa Centrală, organizat începând cu 1986, el fiind al doilea invitat român la acest festival după Magda Cârneci. Poemele sale citite cu acest prilej în română şi engleză au fost incluse într-o antologie scoasă de organizatorii acestui festival în slovenă, engleză şi română. A făcut parte dintre scriitorii români care au călătorit cu Expresul Literaturii 2000. Unele din poeziile sale sunt incluse şi în volumul Poeţi români, apărut în limba engleză, fiind traduse de Ioana Ieronim şi Adam J. Sorkin. Este membru al „ASPRO” și Uniunii scriitorilor din România. A colaborat la cele mai importante reviste: România literarăVatraFamiliaObservator culturalArcaPoesisEuphorion, Cuvântul22afost redactor şef al revistei Interval, între anii 1997 şi 2004. A organizat Maratonul European de Poezie, în cadrul manifestărilor Sibiu-Capitală culturală europeană, în octombrie 2007, de asemenea, este organizatorul Maratonului de Poezie, Braşov, ediţiile I-IX, 2001-2009 și al Maratonului de Proză, Braşov ediţiile I-II, 2005-2006, Maratonul de poezie feminină, Bienala europeană de poezie, găzduite la Brașov din 2013, precum și organizatorul principal al Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română, între anii 2006 şi 2010. strong> Andrei Bodiu a avut frecvente intervenţii în publicistica de atitudine civică de la Brașov, în special în cotidianul Monitorul de Braşov şi săptămânalul Braşoveanul. În 7 iulie 2001 devine doctor al Universităţii din Timişoara, cu o teză despre poezia generaţiei optzeci, care va fi publicată în trei volume. Decan al Facultăţii de Filologie din cadrul Universității Transilvania din Brașov între 2004-2012, în 2012 a fost ales vicepreședinte al Senatului Universității Transilvania Brașov. Era membru în Consiliul Național al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Implicat, a muncit enorm pentru dezvoltarea Facultății de Litere Brașov, a elaborat cursuri pentru învățământul la distanță, a desfășurat o epuizantă muncă în diferite comisii și structuri administrative academice, a îndeplinit misiuni culturale. A susținut și încurajat studenții de la Litere, inițiind revista Corpul T în 2011. A fost un cadru didactic ce a construit Facultatea de Litere și i-a conferit prestigiu, fiind un alergător de cursă lungă, o personalitate care a modelat viața culturală și universitară brașoveană prin inițiativele și acțiunile sale. A primit următoarele premii şi distincţii literare: Premiul pentru poezie al Asociaţiei Scriitorilor din Braşov, 1991; Premiul revistei Poesis din Satu-Mare, în anii 1991, 1994, 2008, Premiul ASPRO pentru poezie în anul 2000, Premiul pentru critică Liviu Petrescu al Festivalului Internaţional Lucian Blaga, Cluj, 2006, Premiul Universităţii Transilvania pentru iniţierea şi organizarea Maratonului de poezie, 2007, Premiul Universităţii Transilvania Braşov pentru realizarea filmului „Universitatea Transilvania la 60 de ani” (împreună cu Andrei Păuleţ), 2008, Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 2009; Premiul „Radu Enescu” al revistei Familia din Oradea 2009; Premiul pentru poezie al revistei Transilvania din Sibiu 2009.

OperaAtelier literar (la revista Interval), în Gazeta de Transilvania, nr. 284, 285, 24 nov. 1990, p. 2, nr. 296, 298, 8-9 dec. 1990, p. 2, nr. 303, 15-16 dec. 1990, p. 2, nr. 308, 309, 22, 23 dec. 1990, p. 2; Cursa de 24 de ore (poezie), în Contrapunct, an. I, nr. 52, 21 dec. 1990, p. 9; Pauză de respiraţie, București, Ed. Litera, 1991, 64 p. (în colaborare); Poem cu două femei, O lumină care se sfârşeşte, Dintr-o suflare, în Contrapunct, II, nr. 20, 17 mai 1991, p. 9, (cu portret); Cursa de 24 de ore, Timişoara, Ed. Marineasa, 1994, 64 p.; Poezii patriotice, Timişoara, Ed. Marineasa, 1995, 52 p.;  Studii pe viaţă şi pe moarte, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2000, 97 p.; Jurnalexpress Europa 2000, cu o prefață de Bogdan Lefter, Piteşti, Paralela 45, 2001, 162 p.; Bulevardul Eroilor, prefață de Ion Bogdan Lefter, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2004, 272 p.; Oameni obosiți, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2008, 88 p. și ediția nouă, poeme alese de Claudiu Komartin, fotografii de Vitalie Coroban, Chișinău, Ed. Cartier, 2016. 226 p.; China, jurnal în doi timpi, București, Ed. Tracus Arte, 2013; Firul alb, București, Ed. Tracus Arte, 2014, 70 p.; studii critice – Direcţia optzeci în poezia română (I), Piteşti, Ed. Paralela 45, 2000, 282 p.; Mircea Cărtărescu – monografie, antologie comentată, receptare critică, Brașov, Ed. Aula, 2000, 112 p.; George Coșbuc – monografie, antologie, receptare critică, Brașov, Ed. Aula, 2002, 141 p.; Șapte teme ale romanului postpașoptist, Pitești, Ed. Paralela 45, 2002, 180 p.; Ion Barbu – monografie, antologie de texte, receptare critică, Brașov,Ed. Aula, 2005, 144 p.; Evadarea din vid (studii despre poezia românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI), Piteşti, Paralela 45, 2008; George Coșbuc – monografie, antologie, receptare critică, ediția a II-a, prefață de Adrian Lăcătuș, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2016, 222 p.; lucrări didactice – Istoria didactică a literaturii române, Brașov, Ed. Magister, 1997, 488 p. (în colaborare); În cercul labirint. Comunicări ştiinţifice, Iaşi, 1995, 1996, 1997, Brașov, Ed. Dealul Melcilor, 1997 (coordonator, în colaborare); Dicţionar de personaje literare, coord. Florin Șindrilaru, Piteşti, Ed. Paralela 45, 1998, 292 p. (în colab.), alte ediții în 2005, 368 p., 2008, 408 p.; antologii – Romanian Poets of the ’80s and ’90s, Piteşti, Ed. Paralela 45, 1999 (în colab. cu Romulus Bucur, Georgeta Moarcăs); Junii 03 (împreună cu Alexandru Muşina şi Caius Dobrescu), Brașov, 2003; Maratonul European de Poezie, Brașov, 2007; coautor și coordonator – Ars Amandi : poeme : mese rotunde : festival internaţional de poezie a lumii latine : ediţia a VI-a, Braşov, 14-17 octombrie 2005, București, Institutul Cultural Român, 2006, 288 p.; Dea Munera (coordonatori Ovidiu Moceanu şi Caius Dobrescu), Brașov, Ed. Univ. Trans., 2006; Meridian Blaga 6, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006; Poezia română post­belică, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2006.; Literatură și civilizație: scriitori români canonici și reforma curriculară, coord. de Caius Dobrescu și Andrei Bodiu, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2008, 2 vol. (în colab.); Repertoar de termeni postmoderni, coord. de Andrei Bodiu și Caius Dobrescu, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2009, 221 p.; Legitimarea literaturii în secolul XX european: studii asupra discursurilor şi strategiilor culturale, coord. Rodica Ilie, Andrei Bodiu, Adrian Lăcătuş, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2010, 344 p.; Dilemele identităţii : forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX : Conferinţa Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, Braşov, 14-15 iulie 2011, coord. Andrei Bodiu, Rodica Ilie, Adrian Lăcătuş, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2011, 409 p.; Literatura română contemporană: Eugen Negrici şi Cornel Ungureanu: lucrările Colocviului naţional universitar de literatură română contemporană: ediţia a VII-a, Braşov, 7-8 aprilie 2011, coord. Andrei Bodiu, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2011, 313 p.; Literature in totalitarian regimes: confrontation, autonomy, survival, editors Rodica Ilie, Adrian Lăcătuş, Andrei Bodiu, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2011, 314 p.; Viață și literatură: Ovidiu Moceanu la 65 de ani, coord. de Andrei Bodiu și Rodica Ilie, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2014, 156 p.; Este prezent în următoarele antologii: Antologia poeziei generaţiei 80, îngrijită de Alexandru Muşina, Pitești, Ed. Vlasie, 1993; Sfâşierea lui Morfeu (antologie a generației 90), alcătuită de Dan-Silviu Boerescu, 1994; Romanian Poets of the 80s and 90s, Pitești, Ed. Paralela 45, 1999; Experimentul literar românesc postbelic, Pitești, Ed. Paralela 45, 1998; Euforia din timpul, greața după, antologie de Claudiu Komartin, cu 10 gravuri de Ana Toma, Fundația Triade, 2016.
Referinţe: Constantin Hîrlav, Atelier Literar, în Gazeta de Transilvania, nr. 297, dec. 1990, p. 2; Florin Manolescu, Poezia Grupului de la Brașov, în Luceafărul, nr. 35, aug. 1991, p. 5 [articol publicat de Florin Manolescu şi în vol. Litere în tranziţie, București, Cartea Rom., 1998, p. 216-218]; Al. Cistelecan, Poezia de mîine – facţiunea braşoveană, în Vatra, XXI, nr. 249, dec. 1991, p. 6; Ioan Moldovan, [Poezia grupului de la Brașov], în Familia, nr. 10, 1991; Stoie, Andreea, Spaţiul şi grupul în actualitatea literară „Pauză de respiraţie”, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, aug. 1991, p. 2, supliment al Gazetei de Transilvania, nr. 511-512, 24-25 aug. 1991; Cistelecan, Al., Noul poem, în Luceafărul, nr. 6, 1994; Moceanu, O., „Noul premiu” de Andrei Bodiu, în Gazeta de Transilvania, 23, 24 iul. 1994, p. 2; Dobrescu, C., Lada şi Omul, în Vatra, nr. 1-2, 1995; Morar, Cornel, Un maratonist al clipei, în Vatra, nr. 1-2, 1995; Ţion, Al., Poezia ca salvare continuă, în Transilvania Expres, nr. 686, 4 dec. 1995, p. 3; Cîrstea, Cristina, [Andrei Bodiu], în Convorbiri literare, oct. 1997, p. 10; Nu ştim să ne promovăm valorile (interviu), în Transilvania Expres, an VI, nr. 1563, 17-18 oct. 1998, p. 13; Dragomir, Marius, [Andrei Bodiu], în Monitorul de Brașov, 22 sept. 1998, p. 4; Doreanu, Mircea, Poezii patriotice, despre şi de Andrei Bodiu, în Transilvania Expres, an VII, nr. 1673, 27-28 febr. 1999, p. 13; Bucur, Romulus, Poeţi optzecişti (şi nu numai) în anii ’90, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2000; Crăciun, Gh., Poezie de mare viteză pentru un alergător de cursă lungă, în Observatorul cultural, nr. 13, 23-29 mai 2000; Crăciun, Gh., Despre urmele care se destramă în alte geometrii, în Observatorul cultural, nr. 18, 2000; Lefter, Ion Bogdan, Scriitori români din anii ’80-’90. Dicționar bio-bibliografic, vol. I, A-F, Pitești, Editura Paralela 45, 2000, p. 70-72; Chiper, Grigore, Life studies, în Contrafort, nr. 1-2, 2001; Vakulovski, Mihai, În cursa pe viaţă şi pe moarte a lui Andrei Bodiu, în Familia, nr. 4, 2002, p. 101-109; Terian, Andrei, De 3xBodiu, în V., nr. 7, iulie 2006, p. 23-24; Cistelecan, Alexandru, Ion Bogdan Lefter, Nicolae Leahu, Andrei Bodiu, în Familia., nr. 3, 2007, p. 16-27;  UNIVERSITAS – A fost odată un cenaclu…, coordonator Mircea Martin, București, Ed. M.N.L.R., 2008; Soviany, Octavian, Când oamenii obosesc, în T., nr. 208, 1 mai 2011, p. 6; Dobrescu, Caius, Rînduri la moartea lui Andrei Bodiu, în Observatorul cultural, nr. 717, 4 apr. 2014; Hrenciuc, Dina, In memoriam Andrei Bodiu, în ASTRA: Supliment Literatură, arte și idei, vol. 5, nr. 1-2, 2014, p. 2 și p. urm. semnate de foști studenți; Martin, Mircea, Un om, un grup, o școală, în Observatorul cultural, nr. 718, 10 apr. 2014; Matei, Alexandru, A trăi frumos, în Observatorul cultural, nr. 718, 10 apr. 2014, p. 6; Mitchievici, Angelo, Andrei Bodiu – un gând, în Rom. Lit., nr. 16, 11 apr. 2014, p. 14; Dinițoiu, Adina, Firul alb care desparte lumea în două, în Observatorul cultural, nr. 540, 12 nov. 2015, p. 10; Iovănel, Mihai, Triplu Sec, în Scena9, 3 oct. 2016; Cubleșan, Constantin, Cotidianul metaforic, în Scriptor, nr. 3-4, mart. – apr. 2018, p. 101-102; Şindrilaru, Florin, Andrei Bodiu, Prin gările cu oameni obosiţi, în Chiriaşii secundei. Poeţi braşoveni, vol. I, Sibiu, Ed. Agnos, 2020, p. 89-105.

Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.