BÓDOG, Erzsébet

BÓDOG Erzsébet (născut 24 ianuarie 1939, Brașov), chimist. A absolvit Facultatea de Chimie a Universității „Babeş-Bolyai”, Cluj în 1965. Între 1965-1968 a fost profesor de fizică şi chimie la Făgăraş, iar între 1968 şi 1970 a îndeplinit funcţia de şef al laboratorului de chimie al fabricii de sticlă din Târnăveni. Din 1970 până la pensionare (1991) a fost şef al laboratorului de chimie al Institutului de Cercetări de Materiale de Construcţii, fiind şi cercetător ştiinţific şi autoarea unei inovaţii în acest domeniu. A colaborat la mai multe proiecte de cercetare. Pe tărâm social a activat în cadrul fundaţiei Műveltség Szolgálat és Alapítvány din Brașov şi Zărneşti, fiind preşedintele ei de la înfiinţarea din 1994. Este şi membru fondator al Uniunii Culturale Apáczai Csere János. Este preşedinta Romániai Magyar Népfőiskolások és Közösségfejlesztők şi membră activă a U.D.M.R.-ului braşovean (1991-1993).

ReferinţeRomaniai Magyar Ki Kicsoda, p. 92;[Bódog Erzsébet], interviu, în Brassoi Lapok, 22 mai 1992, p. 2.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.