BODEA – TATULEA, Veronica

Bodea – Tatulea, Veronica (născută 18 februarie 1947, Brașov – moartă 10 iunie 2020, Brașov), grafician, pictor. Studii la Institutul de Arte Plastice I. Andreescu din Cluj (1973), clasa profesorului Andrássy Zoltán. Muzeograf la Muzeul de Artă din Brașov. Din 1974 participă la expoziţiile judeţene şi de grup ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Brașov şi ia parte la expoziţiile republicane de grafică. Ea abordează o pictură cu tematică diferită, de la clasic şi până la contemporan, de la ilustraţia de carte la ex-libris, cu preocupări de notaţie gravă, de elaborare a realului, de conceptualizarea metaforei. În publicistică, cochetează şi cu eseul, cronica plastică şi critica de artă, făcând şi comunicări ştiinţifice legate de activitatea muzeografică şi expoziţională, dar şi teoretică. Şapte expoziţii personale, din care patru la Brașov, cinci Saloane Naţionale de Grafică, participând la toate expoziţiile colective ale filialei din Brașov, mai ales de gravură. A realizat peste 80 de afişe şi cataloage de expoziţie, dar şi albume de desene (Monumente istorice ale BraşovuluiMuzeul Bran), ilustraţii de carte pentru copii (George Savin, Muchi şi piraţii şi Karinthy Frigyes, Două corăbii). Este critic şi prezentator al manifestărilor artistice ale Muzeului de Artă Brașov. Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Brașov, din 1975. Angajată a Muzeului de Artă Brașov de la 15 septembrie 1974, unde a ajuns şef de secţie. Participări la expoziţiile republicane de grafică din 1974, 1975, 1977, 1978, 1979. Expoziţii personale la Brașov în 1974, 1977, 1980 şi 1990, 2002, 2007, 2014; Arad – 1978; București – 1978, 2005 Stockholm – 1991. Participă la expoziţii peste hotare la Tours – 1990, Mool – 1992, Forest, Gent – 1992, Assenede, Deurie – 1993, Aarschot, De Oude Pastorie, Bornem – 1995, Ottignes – 1997, Stockholm – 1991, 1995, Györ 1996, Belgrad (1996), Dortmund (1997),  New York (2004). 13 expoziţii în Belgia. Lucrări în colecţii de stat şi particulare din ţară şi străinătate: Elveţia, Germania, Franţa, Suedia, Belgia, Ungaria. Călătorii de studii în Cehoslovacia, Asia Centrală, Suedia, Germania, Belgia. În cadrul muzeului a organizat şi executat cataloage şi afişe pentru expoziţiile: Retrospectiva Margaretei DepnerPortretul în colecţia Muzeului de Artă BrașovNatura statică în colecţia Muzeului de Artă Brașov (1977); Semne decorative în interiorul ţărănesc, 100 de ani de la naşterea pictorilor Elena Popea şi Gustav KollarGhidul Muzeului de Istorie BrașovPeisajul în colecţia  Muzeului de Artă Brașov (1981); 100 de ani de la naşterea lui H. EderCentenar UNESCO – 100 de ani de la naşterea pictorului Mattis TeutschPictura şi tapiseria flamandă şi olandezăRetrospectiva Harald Meschendörfer, Hans Hermann – cetăţi medievale100 de ani de la naşterea lui V. MaximilianColecţia de gravuri Th. AmanBucovina izvor de artă româneascăExpoziţie retrospectiva E. ModâlcaPictori braşoveni din perioada interbelică, despre care a scris şi un articol în Cumidava, 1998-2000, p. 365-370. Veronica Bodea Tatulea este un nume cunoscut şi exigent cu propria sa creaţie… corelată unui stil propriu ce s-a îmbogăţit de-a lungul anilor prin adânciri ale unei experienţe valoroase, creaţia artistei ne apare azi ca o noutate ideatică flagrantă. Filosofia sa structurată original şi deosebit de expresiv, frizând expresionismul se relevă concentrată în semnificaţii profunde cu referinţe la om, la universul lui material şi spiritual, cu trimitere exactă tocmai la duplicitatea personajului uman, gravurile, al căror personaj principal sunt cărţile de joc, operează prin simbol, din nou prin linii concise, dure, într-un univers real în care artista trăieşte… o temă nouă, vitregită până acum. Nudul îşi reia locul bine stabilit în istoria artei. Bodea Tatulea Veronica, cu aceeaşi mobilitate a liniei concepe acest ciclu în spiritul înnobilării prezenţei umane prin forţa sentimentelor proprii. Conturul viguros, dar fără agresări de formă, forţa percutantă ce o simţim în linie şi culoare, conferă acestui ciclu vitalitate şi căldură. Configuraţia universului său artistic, a cărui principală coordonată spirituală este umanismul, mărturiseşte apartenenţa acestei graficiene la valorile lumii de demnă simplicitate şi armonie” (Anca Pop). Scriind despre artistă, Dinu Vasiu aprecia că „…gravurile Veronicăi Bodea Tatulea sunt investite cu un lirism aparte, temă specifică, inerent abstractă, pe care o umanizează prin semnificaţii şi puterea sentimentului. Vocabularul anecdotic „… este surprinzător de divers şi discret”. Eftimie Modâlcă nota că grafica cu şevalet „…(are) o sensibilitate aparte cu care se impune când utilizează o tehnică sau alta, folosind o gamă largă de valori şi linii, de o rară frumuseţe şi echilibrare sufletească. Uneori, grafica pe care o practică devine pictură, alteori pastel, chiar acuarelă, dar de fiecare dată rămâne consecventă crezului propriu încadrat bine între limitele graficii de calitate”. De-a lungul anilor a realizat peste 80 de afişe şi cataloage de expoziţie, dar şi albume de desene. În 19 februarie 2002 a fost vernisată o expoziţie retrospectivă, iar cea mai recentă expoziție personală retrospectivă a fost găzduită la începutul lui 2020 la galeria Europe Brașov.

ReferinţeArtişti plastici din Brașov, Brașov, Uniunea Aartiștilor Plastici – filiala Brașov, f. a., p. 26 – 27; Veronica Bodea Tatulea és Simó Enikő, în Brassoi Lapok, nr. 5, 2 feb. 1974, p. 4; Szekernyés János, Brassói szinek, în Elöre, nr. 8204, 27 mart. 1974, p. 2; Vasiu, D., în Drum Nou, 25 ian. 1974; Mocanu, Virgil, în Rom. Lit., 2 dec. 1976; Pop-Săndulescu, Anca, Metafora şi articularea volumelor în spaţiu, în Drum Nou, nr. 10106, 17 iul. 1977, p. 2; A adăuga ceva nou, în Brassoi Lapok, 12, nr. 3, 19 ian. 1980, p. 4-5; Rădulescu, E., Afirmări ale graficii, în Drum Nou, 37, nr. 10891, 30 ian. 1980, p. 2; Gazeta de Transilvania, nr. 296 – 297, 1990; Gravură contemporană braşoveană, Brașov, Artfilco, 2002, 96 p.; Veronica Bodea Tatulea, Brașov, Artfilco, 2002, 80 p.; Banu, Gabriela, Există un complex de factori care te ajută sau te împiedică să pleci…  [interviu], în Gazeta de Transilvania, an 168, nr. 4808, 20 mai 2006, p. 3;  Pinacoteca, Brașov, Biblioteca Județeană Brașov, 2006;  Osnaga, Bianca, Ut pictura… Veronica Bodea Tatulea, în ASTRA: Supliment Literatură, Arte și idei, anul 5, nr. 1-2 (2014), p. 111.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.