BINDER, Jenő

BINDER Jenő (născut 9 ianuarie 1856, Sümeg, Ungaria – mort 11 octombrie 1933, Budapesta), scriitor şi folclorist. A urmat studiile la Universitatea din Budapesta, unde a obţinut diploma de profesor pentru limbile maghiară, franceză şi germană. A fost angajat câţiva ani după absolvirea facultăţii ca educator la diferite familii. În anul 1887 este chemat la Brașov. Aici este numit profesor la liceul real, unde a funcţionat până în anul 1906, când s-a reîntors la Budapesta, unde activează până în 1923 la Şcoala Reală Bolyai. Binder Jenő a desfăşurat o bogată activitate pe tărâm publicistic atât la Brașov, cât şi la Budapesta. A semnat şi lucrări cu caracter literar, dintre care cele mai multe au apărut în Ungaria. A colaborat la: Egyetemes Philológiai Közlöny, Magyar Nyelvőr, Fővárosi Lapok, Brassoi Lapok, Korrespondenzblatt, Kronstädter Zeitung. La îndemnul Societăţii Kisfaludy Társaság a alcătuit Francia Antológia, tradusă în limba franceză sub titlul de Anthologie des pôetes français du XIX-eme siecle, ambele tipărite la Budapesta. I-a fost oferită catedra de limba franceză la Universitatea din Cluj, dar din modestie nu a acceptat. În anul 1923 s-a pensionat, s-a preocupat în special de istorie literară comparată şi de etnografie. A donat bilioteca sa Facultăţii de Ştiinţe Ferenc József din Szeged. A clarificat multe probleme lingvistice în rubrica purtând titlul „Hozzászólás”. A fost membru al Societății Filologice din Ungaria.

OperaNéhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik (Câteva anecdote despre Mathias Rex), Brașov, 1893; Gyergyai Argirusának forrása, în Egyetemes Philologiai Közlöny, 1894; Egy magyar Lázár dráma (Drama lui Lazăr), Budapesta, 1898; A kenyér és a só mint varázsszerek (Pâinea şi sarea, obiecte de vrajă), Brașov, 1901; A cinkotai kántor és rokonsága (Cântăreţul de la Cinkota şi neamurile lui), Budapesta, 1902; Anthologie des poétes français du XIX. Siécle, Budapest, 1904; A Polyphemos mese ófrancia költeményekben, în Ethnographia, 1917; Magyar adalékok Antii Aarne „Az égből jött emberről” szóló tanulmányához, în Ethnographia, 1919;
traduceri – Maeterlinck, M., A méhek élete, Budapest, 1912, a II-a ediţie în 1923.
ReferinţeReáliskolai Értesítő, 1888; Szinnyei, Magyar, vol. I, 1891, p. 1073; Solymossy Sándor, Binder Jenő, în Ethnographia, 1933; Hegedűs Izidor, Binder Jenő pályája, Budapest, 1934; Szabó Sámuel, [Binder Jenő], în Brassói Napló, I, 1934, 4; Magyar Irodalmi Lexikon, vol. I, A-K, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1963, p. 164; Révai Nagy Lexikona, III, p. 318; Magyar életrajzi lexikon, vol. I, A-K, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1967, p. 214; Magyar Irodalmi Lexikon, Budapesta, 1993, p. 147; Révai Új Lexikona, III, Babits Kiadó, Szekszárd, 1998, p. 58.  
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.