BELL, Richard Eduard

BELL, Richard Eduard (26 octombrie 1901, Mediaş – 4 ianuarie 1990, Drabenderhöhe, Germania), preot şi publicist. Este al treilea copil din cei cinci copii ai directorului de bancă Wilhelm Georg Bell (1865–1914) şi ai soţiei sale, Johanna (1875 – 1934), din a doua căsnicie, fiica comisarului maghiar regal în domeniul construcţiei de drumuri, Eduard Rudolf Fernengel. În anul 1921 susţine examenul de maturitate la Gimnaziul Evanghelic din Mediaş pentru ca apoi, între anii 1921-1923 să studieze patru semestre de medicină în München. În timpul şederii sale de un an în casa părintească din Mediaş s-a dedicat, pe baza experienţei profunde trăite, studiului teologic. A studiat între anii 1924-1927 teologia la universităţile din Viena şi Tübingen. După întoarcerea sa acasă, a fost la început vicar în Mediaş şi din toamna anului 1928 până în martie 1938 profesor şi preot la Sibiu. În anul 1935 se căsătoreşte cu profesoara Magdalena Roth (1909-1963), fiica producătorului de pânză din Cisnădie, Johann Roth şi a soţiei sale Maria, născută Bonfert. Din această căsnicie au rezultat cinci copii, 4 fete şi un băiat.
În anul 1938 a fost ales preot în Codlea, iar apoi în 1953 prim-preot al comunităţii din Codlea, unde a activat timp de 33 de ani. În toţi aceşti ani, a fost nevoit, atât în perioada celui de al doilea război mondial cât şi în timpul regimului comunist, să îndure injurii, măsuri disciplinare, umilinţe şi nu în ultimul rând, împreună cu soţia sa, a suferit şi detenţia.
În perioada 1933-1934 a fost editor la revista „Kirchliche Blätter” şi angajat la realizarea foiletoanelor din revista germană transilvană „Tageblatt”; („Siebenbürgisch-DeutschesTageblattes”), iar în perioada 1938 – mai 1945 a fost editor al publicaţiei evanghelice din Codlea „Gemeindeblatt”. A scris numeroase articole de teologie pastorală, discursuri, predici, evocări literare şi materiale de promovarea literaturii în revistele Mediascher Zeitung,  Kirchliche Blätter,  Licht der HeimatUnser BoteSiebenbürgische ZeitungZeiden GemeindeblattChrist und WeltKlingsorBaltische MonatshefteZeitwendePastoralblätter und Junge Kirche.  În mai 1971 are loc pensionarea sa şi emigrează în 17 septembrie 1972 în Germania. Aici îşi pune la dispoziţie serviciile unui spital din Düsseldorf. Câţiva ani mai târziu se mută în localitatea Drabenderhöhe, unde în continuare, până în ultimii săi ani de viaţă, şi-a folosit şi pus în valoare cunoştinţele sale literare. A murit, după o scurtă boală, pe data de 4 ianuarie 1990 în Drabenderhöhe, petrecându-şi ultimul an şi jumătate în casa parohială evanghelică de acolo, îngrijit de fiica sa cea mai mare.

Opera (selecţie): Winterfahrt, în Mediasch. Ztg., 29 (1921), nr. 9, 28.02.1921; Tolstoi und Jesus, în Mediasch. Ztg., 36 (1928), nr. 38; Politik und Christentum, în Mediasch. Ztg., 36 (1928), nr. 42; Bilder aus der Diaspora, în Kirchl. Bll., 22 (1930), p. 213-214; Wilhelm Raabe, în Kirchl. Bll., 23 (1931), p. 349-350; Niederdeutsche Reise, în Kirchl. Bll., 24 (1932), p. 145-147, 158-160 und 167-168; Unseres Altbischofs D. Dr. Friedrich Teutschs letzte Fahrt, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 70; Zum Wechsel in der Schriftleitung, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 81; Das Leid, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 310; Zum Lehrertag, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 329; Der durchbruch, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 365; Hermann Jekeli, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 421; Das deutsche Landestheater in Romänien, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 430; Den Toten, în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 469; Der aber nach mir kommt (Adventsansprache im Diasporaheim), în Kirchl. Bll., 25 (1933), p. 501; Sehr verehrter, lieber Herr Reissenberger [Nachruf auf die Konzertsängerin Adele Reissenberger-Umling], în Albert Reissenberger (hrsg.), Zur Erinnerung an Adele Reissenberger, Hermannstadt, 1933; Rückblick und Ausblick, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 33; Bettler, Bettler an alle Straßen!, în Kirchl. Bll.,  26 (1934), p. 45; Das Lich, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 57; Friedrich Daniel Schleiermacher, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 62; Volk, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 69; Reminiscere – Gedenke, Herr! , în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 77; Vorfrühling, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 89; Die Begegnung, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 113; Krank, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 121; Christ ist erstanden, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 134; Pfingsten, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 213; Mutter, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 214; Falsche Propheten, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 225; Weltfremdheit, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 237; Auf das Wie kommt es an, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 249; Muckertum, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 269; Ferien, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 301; Die Gnade, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 325; Trauer, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 333; Hindenburg starb, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 347; Der 12. Pfarrertag, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 357; Genf, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 429-430; 400 Jahre Lutherbibel, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 441; Reformation, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 475; Vom Beten, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 483; Gebet, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 497; Das Schwerste, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 529; Nichifor Crainic spricht in Hermannstadt, în Kirchl. Bll., 26 (1934), p. 567; An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen [Nachruf auf Dr. Heinrich Siegmund], în Evangelischer Fürsorger, 14 (1937), Folge 8, p. 30-31 şi în Kirchl. Bll., 29 (1937), nr. 40; Rede, gehalten bei der Einführungsfeier in das Pfarramt von Zeiden am 19. April 1938, în Zeidner Gemeindeblatt, 11 (1938), nr. 17, 24. April 1938, p. 67-69; Abschied von D. Dr. Georg Adolf Schuller, în Kirchl. Bll., 31 (1939), p. 463-464; Schicksalszeit, în Kirchl. Bll., 32 (1940), p. 374; Einem jungen Helden zum Gedächtnis, în Lichter der Heimat., 23 (1942) şi tipăritură separată Überwinde. Helfende Worte für die, die dem Tode begegneten, Kronstadt, Johann Götts Sohn, 1942, 24 p.; Kindersegen…, în Lichter der Heimat, 24 (1943), folge 3 şi tipăritură separată Unsere Kinder – in Gottes Han. Ein Taufbüchlein, Kronstadt, Johann Götts Sohn, 1943, 29 p.; Das Christentum als übervölkische Aufbaumacht, în  Kirchl. Bll., 37 (1946), p. 73-75, 82-84; Trage die Heimat im Herzen. Zeidner Grüß, 18 (1972), p. 1-3; Zum 50. Todestag des Dichters R. M. Rilke, în Unser Bote, 10 (1977), nr. 3, 1 febr. 1977, p. 5; Hermann Hesse, în Siebenb. Ztg., 27 (1977), nr. 20, p. 8 şi Unser Bote, 10 (1977), nr. 23, 1 dec. 1977, p. 9; Georg Mieskes 90, în Siebenb. Ztg., 28 (1978), Nr. 1, p. 4; Georg Mieskes wird 90 Jahre alt, în Unser Bote, 11 (1978), nr. 1, 1 ian. 1978, p. 6; „… der Sommer war sehr groß…” (R. M. Rilke), în Zeidner Gruß, 25 (1978), nr. 46/47 (1. Mai 1978), p. 3-5; Wiedersehen mit Rothenburg o. d. Tauber: „Wer den Blick nach rückwärts richtet…”, în Siebenb. Ztg., 28 (1978), nr. 14, p. 6; In Zeiden starb der Maler Eduard Morres. „er setzte sich ein Erinnerungsmal…”, în Siebenb. Ztg., 30 (1980), nr. 3 (29. Febr. 1980), p. 3 şi în Unser Bote, 13 (1980), nr. 5 (1. März 1980), p. 5; Abschied von Gustav Barthmes, în Licht d. Heimat, nr. 356/357, Juni/Juli 1983, p. 3-4;  Gedanken an Vater Georg Scherg, în Licht d. Heimat, nr. 368 (Juni 1984), p. 1-2; Vor 40 Jahre. Vea victis!, în Licht d. Heimat, nr. 374 (Jan./Febr. 1985), p. 2-3; Epitaph für Waldemar Keintzel, în Licht d. Heimat, nr. 381 (Oct. 1985), p. 6.
ReferinţeBericht über die Feierlichkeiten gelegentlich der Einführung von Pfarrer Richard Bell in das Pfarramt von Zeiden, în Zeiden Gemeindeblatt, 11 (1938), nr. 18, 1 Mai 1938; [Roth, Hans], Einführung der neugewählten Pfarrers Richard Bell in Zeiden, în  Kronst. Ztg., 102 (1938), p. 56-57; Matthiae, dr., Siebenbürgische Pfarrerpersönlichkeit. Richard Bell 70 Jahre alt, în Siebenb. Ztg., 21 (1971), nr. 18, p. 4; Erich, Christel, Verabschiedung von Stadtpfarrer Richard Bell, în Zeidn. Gruß, 19 (1972), nr. 36; Kraus, Ernst v., Richard Bell 75, în  Siebenb. Ztg., 27 (1977), nr. 1, p. 7; Bergel, [H.], Im Dienst des Lebens seiner Gemeinde. In Drabenderhöhe feierte Richard Bell den achtzigsten Geburtstag, în Siebenb. Ztg.,31 (1981), nr. 18, p. 8; Herter, Balduin, Stadtpfarrer i. R. Richard Bell. Zur Vollendung seines 80. Lebensjahres, în Zeidn. Gruß, 28 (1981), nr. 54, cu portret; Idem, Richard Bell 80 Jahre, în Licht d. Heimat, nr. 336/337, Okt./Nov. 1981, p. 5-7, cu portret; R. F., Richard Bell 85, în Siebenb. Ztg., 36 (1986), Folge 16 (15. Okt. 1986), p. 2; Thalmann, Hermann, Stadtpfarrer Richard Bell 85 Jahre alt, în Licht d. Heimat, nr. 392, Jan./Febr. 1987, p. 4, cu portret; F[ranchy], K[urt], Ein segensreiches Leben hat sich erfüllt. Richard Bell ist tot, în Siebenb. Ztg., 40 (1990), Folge 2, 31. Jan. 1990, p. 11; Hienz, Hermann A., Schriftsteller-Lexikon, Band V, p. 106-111.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.