BELLU, Radu Gheorghe

BELLU, Radu Gheorghe (născut 4 aprilie 1938, București), inginer, istoric al căilor ferate române. Urmează clasele I-X între anii 1944-1954 la Sinaia, devenind apoi student al Facultății de Transporturi din București, specialitatea Căi Ferate, pe care a absolvit-o în 1960. În paralel cu activitatea sa profesională, desfăşurată în cadrul Regionalei C.F.R. Brașov, s-a aplecat cu pasiune asupra istoriei C.F.R. După propria mărturie, un rol decisiv în această preocupare l-a avut profesorul său de istorie, Traian Ionescu, fost elev al lui N. Iorga. Bunicul său, Manea Bellu şi tatăl său, Ioan Bellu, ceferişti întreaga viaţă la Sinaia, i-au insuflat şi ei dragostea pentru istoria C.F.R. De tânăr, Radu Gheorghe Bellu a început să colecţioneze bilete de călătorie, documente de cale ferată şi fotografii, participând la numeroase aniversări ale C.F.R. A întreprins stăruitoare cercetări de arhivă, care s-au concretizat în mai multe lucrări publicate în ultimii ani. Dintre acestea se detaşează monografiile regionalelor C.F.R., ce reprezintă pentru autor „o autentică şi temerară aventură în domeniul istoriei căilor ferate din România” Au văzut lumina tiparului volumele referitoare la Regionalele C.F.R.: Brașov, Cluj, Timişoara, București, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iaşi. Inginerul Radu Gheorghe Bellu a publicat şi alte lucrări de valoare documentară: Conducători ai C.F.R. şi Miniştrii noştri,necesare incursiuni în biografia unor personalităţi publice, unele puţin cunoscute. Pentru Regionala C.F.R. Brașov au fost întocmite mai multe lucrări, cuprinzând aspecte referitoare la conducători ai acesteia sau la aniversarea unor tronsoane de cale ferată din componenţa Regionalei. A elaborat şi alte volume cu ocazia aniversării unor linii de cale ferată din cuprinsul altor Regionale C.F.R. din ţară. Majoritatea lucrărilor conţin, pe lângă o bogată informaţie extrasă din cele mai diverse surse şi o foarte bogată iconografie, păstrată în arhiva personală a autorului, dar şi a altor pasionaţi colecţionari. Nu lipsesc nici tabelele statistice, ce oferă informaţii dintre cele mai diverse, lor adăugându-li-se bibliografiile, ce ne dau o imagine asupra precursorilor inginerului Radu Gheorghe Bellu în domeniul istoriei C.F.R.. Toate aceste volume au o valoare estetică şi ţinută grafică deosebite. Autorul are în pregătire şi alte cărţi, care vor îmbogăţi acest domeniu, ce din păcate astăzi nu are prea mulţi pasionaţi ai scrisului. Contribuţiile sale publicistice cuprind, pe lângă cele 20 de titluri de cărţi, peste 200 de articole publicate în periodicele: Jurnalul Feroviar – București, Lupta CFR – București, Buletinul Filatelic Feroviar – Iași, Revista CFR – București, Astra – Brașov. O încununare a intensei sale activităţi a reprezentat-o alegerea sa în 1993 ca membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române. Din 1994 a prezentat anual în cadrul Academiei Române comunicări ştiinţifice inedite privind istoricul C.F.R., viaţa unor personalităţi legate de calea ferată ş.a. La 23 mai 2000 a primit în cadrul unei festivităţi, ce a avut loc la Academia Română, „Premiul Dim. Leonida’’ pentru volumele sale consacrate istoriei C.F.R., dar şi pentru comunicările ţinute la Academia Română. Pe plan local a participat la o serie de manifestări ştiinţifice, intervenţiile sale captivând prin erudiţie, spontaneitate şi frumuseţe a evocării.

OperaLocomotive cu abur fabricate în România, Tip. Filaret, 1994, 31 p.; Fapte şi conducători ai Regionalei C.F.R. Brașov. 75 de ani de existenţă 1920 oct. – 1995, Brașov, Ed. Eastline, 1995, 23 p.; Mica Monografie a C.F.R..Regionala C.F.R. Brașov, București, vol. I, Ed. Filaret, 1995, 229 p.; Monografia Căii Ferate Cluj – Oradea, Brașov, 1995, 20 p.; Monografia Căii Ferate Simeria–Petroşani şi a Depoului de Locomotive Simeria, Deva, Ed. Gutenberg, 1995, 14 p.; 25 de momente din istoria Căii Ferate Timişoara – Buziaş, Brașov, 1996, 10 p.; 35 de momente din istoriaCăii Ferate Arad-Brad, Brașov, 1996, 16 p.; Mica monografie a C.F.R..Regionala C.F.R. Cluj, vol. II, București,Ed. Filaret, 1996, 289 p.; Centenarul Căii Ferate Miercurea Ciuc – Ghimeş, București, Ed. Feroviară, 1997, 13 p.; Centenarul Căii Ferate Sibiu – Vinţul de Jos, București, Ed. Feroviară, 1997, 13 p.; Conducători ai C.F.R., București, Ed. Feroviară, 1997, 47 p.; Mica monografie a C.F.R..Regionala C.F.R. Timişoara, vol. III, București, Ed.Feroviară, 1997, 284 p; Semicentenarul Spitalului C.F.R. Brașov, Brașov, 1997, 14 p.; Conducători ai C.F.R. 1880-1998, București, Ed. Feroviară, 1998, 48 p.; Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea ServiciuluiTransporturi Militare Brașov, Brașov, Ed. Vortex, 1999, 14 p.; Aniversarea a 120 de ani de la deschiderea Căii Ferate Ploieşti – Brașov, Brașov, Ed. Vortex, 1999, 32 p.; Aniversări feroviare bucovinene – 110 – Vama – Moldoviţa 1889 – 14 aug. 1999, Iași, Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A., 1999, 16 p.; 50 de ani de la inaugurarea Depoului Brașov, Ed. Publiferom, București, 1999, 23 p.; Mica monografie a C.F.R..Regionalele de Cale Ferată București şi Craiova, vol. V, București, Ed. Feroviară, 1999, 340 p.; Mica monografie a C.F.R..Regionalele de Cale Ferată Galaţi şi Constanţa, vol. IV, București, Ed. Publiferom, 1999, 364 p.; Miniştrii noştri. 1866 – 1999, București, Ed. Publiferom, 1999, 100 p. (în colab. cu Daniel Secărescu) [sunt prezentate scurte biografii ale celor 86 de miniştri ai perioadei 1866 – 1999]; Muzeul locomotivelor cu abur [prezintă 41 de locomotive existente în muzeul de la Sibiu, majoritatea unicate prin valoarea lor tehnică şi istorică], București, Ed. Publiferom, 1999, 82 p.; Piteşti-Curtea de Argeş – 100 de ani de arhitectură feroviară –  Elie Radu, Ed. Publiferom, București, 1999, 9 p.; Prima linie transcarpatică din România. Ploieşti – Brașov 1879 – 10 iun. 1999, Brașov, Ed. Vortex, 1999, 20 p.; Electrificarea Căilor Ferate Române. 40 de ani de la începutul lucrărilor de electrificare a căilor ferate române. Montarea în staţia Predeal a primului stâlp de electrificare, București, Ed. Feroviară, 2000, 16 p.; Istoria căii ferate Arad – Podgoria 1863/2000, București, Filaret, 2000, 20 p.; Istoria tunelurilor feroviare din România, București, Ed. Filaret, 2000, 19 p.; 1880-2000. 120 de ani de Administraţie C.F.R., București, Ed. Publiferom, 2000, 32 p.; Mica monografie a căilor ferate din România, vol. VI, Liniile regionalei de cale ferată Iaşi, București, 2001, 492 p; O cale ferată utilată – Linia benzo-electrică Dornişoara – Tiha Bârgăului, București, Filaret, 2001, 17 p.; Prima cale ferată suburbană din România. Tramvaiul galben braşovean Bartolomeu – Satulung (1892-1960), București, Filaret, 2001, 32 p.; A. Saligny şi lucrarea sa mai puţin cunoscută:„Teledinamicul de la Tg. Ocna” primul funicular din România, București, Ed. Filareat, 2002, 20 p.; Linia Buzău – Mărăşeşti. Prima cale ferată realizată de ingineri români 1879-1881, București, Filaret, 2002, 36 p.; Căile Ferate Române: Oameni de seamă – Ioan Baiulescu (1852-1911), București, Filaret, 2003, 44 p.; Căile ferte din Romînia şi participarea lor la Războiul de independenţă din 1877-1878). Linia Frăţeşti – Zimnicea – prima cale ferată militară din România, București, Filaret, 2003, 32 p.; România – locomotive cu abur (1854-2003), București, Filaret, 2003, 424 p.; Regionala de căi ferate Braşov 1920-2005, Brașov, 2005, 40 p.; România – București Gara de Nord, București, 2005, 40 p.; România – ist. ilustrată a staţiilor de cale ferată, [București], 2005, 116 p.; Calea ferată Paşcani – Târgu Neamţ: 1986-2006, București, 2006, 16 p.; Depoul Buzău: repere în timp, în colaborare, [București], s.n., 2006, 100 p.; Hărman – Întorsura Buzăului. 75 de ani de la inaugurare 1931-2006, București, 2006, 6 p.; Istoria ilustrată a căilor ferate forestiere din România, Brașov, Pro Corona, 2007, 242 p.; Calea ferată Craiova – Calafat. Istorie şi perspective, București, Compania Naţională CFR, 2008, 32 p., ediţie bilingvă; 150 de ani de la intrarea primului tren în gara Arad şi inaugurarea căii ferate Curtici – Arad, [București], [2008], 20 p.; Centenarul căii ferate Oraviţa – Berzoaia 1909-2009, București, s.n., 2009, 16 p.; România – mică monografie a tunelelor de cale ferată, [Brașov], [2010], 472 p.; Direcţiile regionale CFR şi conducătorii lor, [Oneşti], Magic Print, [2011], 44 p.; Elie Radu (1853-1931), artizan şi arhitect al Căilor Ferate Române, București, Filaret, 2011, 52 p.; Mica monografie a căilor ferate din România, vol. 7, Mica monografie a căilor ferate din Basarabia şi Bucovina de Nord, Oneşti, Magic Print, 2011, 278 p.; Staţia C.F.R. Arad, [Oneşti], Magic Print, 2011, 16 p.; Staţia C.F.R. Craiova, [Oneşti], Magic Print, 2011, 16 p.; Staţia C.F.R. Braşov, [Oneşti], Magic Print, 2012, 24 p.; Staţia C.F.R. Calafat, [Oneşti], Magic Print, 2012, 12 p.; Staţia C.F.R. Pietroşiţa, [Oneşti], Magic Print, 2012, 28 p.; Staţia C.F.R. Reşiţa, [Oneşti], Magic Print, 2012, 24 p.; Staţia C.F.R. Sinaia, [Oneşti], Magic Print, 2012, 20 p.; Staţia C.F.R. Zlatna, [Oneşti], Magic Print, 2012, 24 p.;Complexul C.F.R. Teiuş – Coşlariu, [Oneşti], Magic Print, [2013], 20 p.; Staţia C.F.R. Cluj-Napoca, [Oneşti], Magic Print, 2013, 16 p.; Staţia C.F.R. Întorsura Buzăului, [Oneşti], Magic Print, 2013, 28 p.; Staţiile C.F.R. Lipova şi Radna, [Oneşti], Magic Print, 2013, 24 p.; Enciclopedia ilustrată a căilor ferate din România, [Oneşti], Magic Print, 2014, 300 p.; Staţia C.F.R. Bistriţa Nord, Oneşti, Magic Print, 2015, 30 p.
Referinţe: Andrei, Alina, Mica monografie a CFR de Radu Bellu, în Bună Ziua Brașov, 14 iun. 1997, p. 5; Ţion, Al., Mica monografie a CFR de Radu Bellu, în Transilvania Expres, 14-15 iun. 1997, p. 7; Popescu, Mitel, Un braşovean este cel mai cunoscut istoriograf al căilor ferate române, în Bună Ziua Brașov, nr. 745, 15 ian. 1998, p. 7; Andrei, Alina, Un braşovean este cel mai cunoscut istoriograf al căilor ferate româneşti, în Monitorul Brașov, nr. 328, 15 iul. 1999, p. 7; Prima linie feroviară transcarpatică, în Bună Ziua Brașov, serie nouă, 1999, nr. 5, 29 iun. 1999, p. 7; A. M., Lansarea unor lucrări de istorie feroviară, în Transilvania Expres, nr. 1980, 28 feb. 2000, p. 11; Popescu, Mitel, Radu Bellu, un prestigios istoric al tehnicii româneşti, în Obiectiv, nr. 307, 19 nov. 2002, p. 4; Onciu, Camelia, Viaţa pe un peron, în Monitorul Brașov, nr. 1388, anul 5, 6 ian. 2003, p. 12-13; Iancu, Răzvan, Istoria CFR-ului pentru toată lumea, în Braşovul tău, nr. 846, 8 martie 2012, p. 3; Suciu, Simona, Radu Bellu: În tren mi-am petrecut o treime din viaţă – interviu, în Dilema veche, nr. 471, 21—27 febr. 2013 – disponibil online https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/radu-bellu-in-tren-mi-am-petrecut-o-treime-din-viata-interviu; Drotleff., Dieter, Ein Landesmuseum der Dampflokomotiven in Bartholomä: Interview mit dem Eisenbahnhistoriker Dipl.-Ing. Radu Bellu zu diesem Vorhaben, în Karpatenrundschau, an 48, nr. 26, 2 iul. 2015, p. 1, 3.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.