BELEUŢĂ, ILIE IOAN

BELEUŢĂ, ILIE IOAN (născut 2 martie 1878, comuna Mândra, județul Brașov – mort 19 noiembrie 1972, Mândra), profesor de teologie, istoric. Şi-a făcut studiile secundare la gimnaziul „A. Şaguna” din Brașov (1891-1899), iar cele superioare la Facultatea de Ştiinţe a Universității București (neterminate), la Institutul Teologic din Sibiu (1901-1904) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. După terminarea studiilor a fost econom (administrator) la Institutul Teologic din Sibiu (1909-1910), profesor de religie (catehet) la Liceul de Stat din Făgăraş (1910- 1920), apoi la Şcoala normală „Andrei Şaguna” din Sibiu (1920-1921), profesor suplinitor (1920), apoi titular (1922-1940) la catedra de Istorie bisericească şi Patrologie de la Academia Teologică „Andreiană” din Sibiu. În ierarhia religioasă a fost diacon (1920), preot (1922) şi protopop (1928). În 1940, s-a întors în satul natal, unde a trăit până la sfârşitul vieţii. Opera sa cuprinde numeroase studii şi articole, din care majoritatea o reprezintă traduceri sau prelucrări după teologul francez convertit la ortodoxie Vládimir R. Guettée. Lor le putem adăuga predici şi recenzii în revistele teologice.

Operastudii – Studii asupra creştinismului considerat ca legătură de unire între popoare, extras din Telegraful român, 1915, nr. 98-106, 108-109, Sibiu, Dacia Traiană, 1924, 45 p.; Istoricul Sinodului ecumenic de la Niceea, în Revista Teologică, XV, nr. 10-11, 1925, p. 296-311; nr. 12, p. 364-371; XVI, nr. 1, 1926, p. 3-10; Biserica Ortodoxă Rusească. Scurtă ochire asupra originei şi vieţii sale, în Anuarul Academiei Teologice „Andreiane”,X, 1933/1934, p. 5-34; Cele 39 articole de credinţă ale Bisericii Anglicane, însoţite de comentar ortodox, în Anuarul Academiei Teologice „Andreiane”, XII, 1935/1936, p. 1-39; Documente istorice şi doctrinale: Actul prin care s-a promulgat doctrina infaibilităţii papale, în Anuarul Academiei Teologice „Andreiane”, XV, 1938/1939, p. 77-92;
traduceri şi adaptări – Despre autoritatea doctrinară şi despre regula de credinţă în Biserica Catolică (trad. din V. G.), în Revista Teologică, IV, 1910, p. 13-21, 65-71, 106-115, 146-154; Principiile Ortodoxiei (după V. Guettée), în Revista Teologică, IV, 1910, p. 197-202, 280-286, 330-333 şi VII, 1913, p. 56-58; Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză, Făgăraş, 1912, 66 p.; Catehism sobornicesc, (trad. din V.G.), Făgăraş, 1913, Sibiu, 1924, 45 p.; Chemarea preoţimii noastre (după R.F. Guettée), Sibiu, 1913; Amintirile unui preot romano-catolic devenit preot ortodox (trad. din V.G.), în Revista Teologică, XVII-XIX, 1927-1929 (toate numerele din 1927-1928 şi nr. 1-8 din 1929, în total peste 160 de pag.); Scurtă privire istorică asupra Bisericii răsăritene şi a celei apusene (după Al. Sturdza şi August de Kotzebue), în Anuarul …”Andreiane”, V, 1928/1929; Priviri istorice asupra învăţăturii şi duhului Bisericii ortodoxe (trad. din lb. franc. şi germ. din opera lui Al. Sturdza), Făgăraş, 1931, 150 p.; Este biserica anglicană catolică? (trad. din V.G.), în Revista Teologică, XXIV, 1934, p. 16-30, 68-75, 150-158.
Referinţe: Bodogae, T., Prof. Ioan Ilie Beleuță, în Anuarul… „Andreian”, XVII, 1940/1941, p. 60-64; Neaga,N., Pr. Prof. Ioan Beleuță, în Mitropolia Ardealului, XVIII, nr. 1-2, 1973, p. 181-182; Gabriel Ștrempel, Bibliografia Românească modernă (1831-1918), vol. I, p. 330; Păcurariu, M., Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786-1986, Sibiu, 1987, p. 310-311; Idem, Dicţionarul, p. 45-46 (cu bibliografie); Șerban, Ioan I., Giurgiu, Dorin, Mircea, Ionela, Josan, Nicolae, Dicționarul personalităților Unirii. Trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2003.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.