BAYER, Johann

BAYER, Johann (născut ?, Brașov – mort 16 martie 1686), teolog. Datele despre el sunt foarte sumare. Ştim sigur că a absolvit o academie teologică şi că a funcţionat în anul 1677 ca profesor în Brașov, probabil oraşul său natal. În această calitate a început să facă propagandă ideilor teologice ale misticului saxon, Valentin Weigel (1533-1588), trezind nemulţumirea prim-preotului şi decanului Peter Mederus. Ultimul a convocat în luna octombrie a aceluiaşi an Capitlul braşovean, dându-i ocazia să-şi expună punctul de vedere. A fost combătut de preotul din Râşnov, Martin Ulbrich, apreciat drept cel mai învăţat dintre preoţii din Ţara Bârsei. Pus în situaţia de a fi înlăturat din funcţie, şi-a retractat ideile, mai întâi verbal, în faţa întregii comunităţi adunate la biserică cu prilejul Sărbătorii Sf. Thomas. Aceiaşi retractare o va face şi în scris la 23 decembrie 1677. Informaţii despre Johann Bayer ne dă Albrich în lucrarea Recensio erratorum crassorum, quae Joh. Bayerus Coron. prodidit in intempestiva sua cognitionis clave, additis Refutationibus etc. et Revocatione Bayeri d. 23 Decembre 1677, păstrată în Thomas Tartler, Collectanea. Această lucrare ar putea fi sursa de inspiraţie pentru manuscrisul cu titlul Joh. Bayeri errores crassiores, quos intempestine Coronae sparsit, sed et revocavit 1677, citat în indicele Bibliotecii Martini Schmeitzel, Halle, 1751, p. 16.

Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 77; Über einige alte Kronstädter Familien.6. [Die] Bayerische [Familie], în Mitteilungen des Burzenländer sächsichen Museums, 1938, p. 182; Hienz, Schriftsteller, vol. V, p. 88; Heigl, Rezac, Şindilaiu, Archivführer, p. 567.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.