BADEA-GHERACOSTEA, Cătălin

BADEA-GHERACOSTEA, Cătălin (născut 1968, Brașov), scriitor şi critic de literatură de anticipaţie ştiinţifică. Membru al clubului Antares din Brașov din 1985. A absolvit în 2001 Facultatea de litere a Universității Brașov cu lucrarea de licenţă Morfologia şi tipologia literaturii SF româneşti după 1980, iar în 2013, la aceeaşi instituţie, şi-a susţinut doctoratul în filologie cu teza Fantastica românească după al doilea război mondial, prima de acest gen dedicată exclusiv genului SF şi fantasy din România. A obţinut o bursă de studii la biblioteca Asociaţiei britanice de SF & F din Liverpool, Sidney Jones Library, fiind primul român care a avut acest tip de bursă (2012-2013). Din 2013 membru al Societăţii Române de SF şi Fantasy, din 2014 secretar la ARCA SF, în decembrie 2020 a fost ales membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bucureşti. Pasiunea sa pentru literatura SF şi fantasy i-a înrâurit alegerile, fiind un cronicar consecvent al domeniului, semnalând noutăţile editoriale în publicaţii tipărite şi electronice din ţară şi străinătate, participând la evenimente de gen, implicându-se în organizarea lor. Din 1998 a semnat articole şi diverse materiale în presa locală braşoveană (cronici literare, dramatice, muzicale, reportaje despre evenimente şi literatura SF) în Transilvania Expres,Transilvania Jurnal, revista Astra. În 2014 a publicat un articol în SFRA Magazine (Science Fiction Research Association Magazine). A înfiinţat colecţia Bendis a Editurii Tracus Arte unde coordonează publicarea de autori români. De asemenea, la aceeaşi editură coordonează colecţia Mihail Grămescu, Opere complete. Din 2015 este titularul rubricii SFada cu literatura din săptămânalul Observatorul cultural, o tribună a fenomenului SF în România. Împreună cu Cristina Ghidoveanu a continuat rubrica Exploratorii lumii de mâine la Radio România Cultural, începută de Ştefan Ghidoveanu. O parte din articolele de critică a literaturii SF le-a reunit în volumele Alternative critice (ediţia a II-a, Millenium Books, Satu Mare, Iaşi, 2010) şi Aducerea la zi (Millenium Books/Brumar, Satu Mare, Timişoara, 2012). Pasionat şi de istoria militară şi recentă a României.

OperaAlternative critice, ediţia a II-a, Millenium Books, Satu Mare, Iaşi, 2010; Aducerea la zi, Millenium Books/Brumar, Satu Mare, Timişoara, 2012; Short (Hi)Story of Romanian Speculative Fiction, Iaşi, MediaTech, 2012, Texarom, SUA, 2013; 15 Noiembrie 1987. Ziua demnităţii naţionale, Brașov, KronArt, 2007 (co-autor).
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.