FRATU, Aurel

FRATU, Aurel (născut 1 iunie 1950, sat Berivoi, comuna Recea, județul Brașov), inginer, profesor universitar. A urmat şcoala primară în sat, gimnaziul la Copăcel şi liceul “Radu Negru” Făgăraș (1965-1969). A absolvit Facultatea de mecanică, secţia Electromecanică în 1974. A făcut stagiatura la IPRS București şi Întreprinderea de autocamioane Brațov între 1974-1977. Inginer creativ, a inventat şi a obţinut peste 20 de brevete de invenţii, a participat la târguri de invenţii, fiind recompensat pentru activitatea de creaţie tehnică cu distincţia Inventator de elită acordată de Comisia de inventică a Academiei Române. Din 1978 a devenit cadru didactic la catedra de electrotehnică a Universității Brașov, parcurgând treptele ierarhice: asistent universitar (1978-1983), şef de lucrări (1984-1993), conferenţiar universitar (1994-2000), profesor universitar din 2000. A urmat specializări şi cursuri de perfecţionare în ţară şi străinătate. În 1994 a susţinut teza de doctorat în inginerie electrică. A predat cursuri în domeniul ingineriei electrice, mecatronicii, automaticii şi roboticii. În 2015 a susţinut teza de abilitare. Este coordonator de masterat francofon, membru în societăţi ştiinţifice româneşti, director al filialei Brașov a Societăţii inventatorilor din România şi al Departamentului de proprietate intelectuală a Universității Transilvania Brașov, fondator al Institutului de perfecţionare în ingineria mecanică şi electrică a autovehiculelor şi al Centrului de tehnologie, inventică şi bussines Brașov.

OperaAcţionări electrice. Îndrumar de laborator, Brașov, Universitatea Transilvania, 1979, 175 p. (în colab. cu Carol Saal, Alexie Ilie etc.); Acţionări electrice. Îndrumar de laborator – supliment, Brașov, Universitatea Transilvania, 1983, 62 p. (în colab. cu Carol Saal, Alexie Ilie etc.); Manipulatoare şi roboţi. Comandă şi control, Brașov, Universitatea Transilvania, 1999, 128 p.; Manipulatoare şi roboţi. Comandă şi control – compatibilitate electromagnetică, Brașov, Universitatea Transilvania, 2002, 146 p., în colab. cu Mariana Fratu; Programarea vizuală în mediul Delphi, cu aplicaţii în robotică, Brașov, Universitatea Transilvania, 2008, 125 p., în colab. cu Mariana Fratu, ediţia a 2-a revizuită, 2011, 222 p.; Electrotehnica – culegere de probleme, Brașov, Universitatea Transilvania 2015, 106 p. , în colab. cu Mariana Fratu.
Referințe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 106-107.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.