FRÄTSCHKES, Samuel

FRÄTSCHKES, Samuel (născut 23 octombrie 1802, Brașov – mort 27 august 1877, Brașov), preot, profesor. Fiu al maistrului tâmplar J. Frätschkes, a făcut studii la gimnaziul săsesc din Brașov şi Liceul evanghelic din Bratislava. La terminarea studiilor, se întoarce în oraşul natal, unde a predat la gimnaziu în calitate de Collega, începând cu 10 octombrie 1829. Din 12 august 1834 este avansat ca lector, iar între anii 1836-1856 va deţine funcţia de Rektor. Începând cu data de 3 aprilie 1856 va fi numit Ober-prediger la biserica Sf. Bartolomeu din Braşovul Vechi. În această calitate, împreună cu preotul Michael Schuller din Sighişoara şi rectorul gimnaziului sighişorean Dr. G. D. Teutsch, au dat o nouă înflorire parohiei Sf. Bartolomeu. Apoi decanul Friederich Philippi l-a numit preot al acestei filiale a parohiei braşovene, care din 1862 devine parohie de sine stătătoare, la puţin timp fiind ales şi membru al capitlului braşovean.

OperaErstes Programm des evang. Gymnasiums zu Kronstadt in Siebenbürgen nebst Anschluß des unter der selben Direktion stehenden Lehrerseminars, sowie auch der Unterrealschule, Kronstadt, J. Gött, 1852, 16 p.; Zweites Programm 1853/4, Kronstadt, 1854, 37 p.; Drittes Programm, sowie auch der Unterreal und Volks-Schule, 1854/5, [Kronstadt], 1855, 53 p.; Wohlgemeinte Rathschläge zu einer vorteilhaften Führung der Landwirtschaft. Zu Nutz und Frommen der den Landbau auf der Kronstädter Gemärkung Treibenden, Kronstadt, 1863, 42 p.
Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 334; Szinnyei, Magyar, vol. III, p. 747-748; Schuller, Schriftsteller, vol. IV, p. 115 [citează lucrarea lui E. E. Friedenfels, J. Bedeus von Scharbeg, Beiträge zur Zeitgeschichte Siebenbürgens im 19 Jahrhundert, Wien, II, 1876-1877, p. 443]; Șindilariu, Thomas, 150 Jahre eigenständige Krichengemeinde Bartholomä, în Allgemeine Deutsche Zeitung, 5 sept. 2013.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.