FRANCISCI, Paul

FRANCISCI, Paul (născut 19 mai 1643, Brașov – mort 27 aprilie 1709, Wunsiedel, Bavaria, Germania), medic. Ştirile referitoare la familia sa sunt destul de puţine, deşi numele Francisci, forma latinizată a numelui Franz, era foarte răspândită în Ţara Bârsei în sec. XVII-XVIII. Se pare că a fost fiul unui pastor luteran braşovean, omonim, care a acordat o mare atenţie educaţiei şi instrucţiei copiilor săi. După absolvirea gimnaziului din oraşul natal, unde s-a dovedit pasionat de filosofie, a urmat studii superioare la Facultatea de teologie din Strasbourg, unde a fost înmatriculat începând cu 3 mai 1665. Mai târziu a început studiul medicinii la Altdorf, lângă Nürnberg, unde îl găsim înmatriculat din 20 martie 1669. Aici va continua studiile până în 1675. Dacă majoritatea concitadinilor săi se întorceau la Brașov după încheierea studiilor., Paul Francisci reprezintă o excepţie deoarece s-a stabilit ca medic la Oberfranken. Ajutat de colegii de la facultatea din Altdorf, şi-a putut face o frumoasă carieră. Informaţii mai bogate despre această perioadă din viaţa lui ne oferă lucrarea de doctorat a lui Cristian Medick (Istoria stării de sănătate a oraşului Wunsiedel). Astfel, acesta îl menţionează pe Gottfried Stein (1649-1707), absolvent al aceleiaşi facultăţi din Altdorf, care în martie 1675 a devenit medic primar în Wunsiedel, din aprilie acelaşi an medic la Curtea regală şi medic legist, ajungând şi Stadphysicus în Bayreuth. Datorită prieteniei cu acesta, Paul Francisci a putut accede în lumea medicală, începându-şi activitatea în 1676, în acelaşi oraş. La 29 iunie 1678, Paul Francisci promovează examenul de doctor în medicină al Universitatea din Altdorf cu disertaţia De Paralysi ex Colica, Altdorf, 1678, 16 pagini. Această disertaţie şi o altă lucrare în care apare semnătura lui, Disputationem Medicam de Vertigine …, Argentorati, [Strasbourg], 1668, 28 pagini, se păstrează astăzi la biblioteca Universității din Erlangen şi, respectiv, la biblioteca British Museum. La 13 august 1678 Paul Francisci s-a căsătorit cu Maria Magdalena Schreiber von Grünreuth, posesoarea unui însemnate averi. Scăpat de grijile materiale, s-a dedicat integral profesiei, punând bazele unei bogate biblioteci personale din care s-au păstrat doar două lucrări. Informaţii despre activitatea sa ne sunt furnizate de Joachim Friederic Baumann în Wunsiedler Stadt-und Historienkalender din anul 1789. A fost ajutat să promoveze în cariera sa şi de către Johann Friederich Brebisius. Cei doi copii pe care i-a avut au murit la o vârstă foarte fragedă. Piatra de mormânt a familiei se află în cimitirul din Wunsiedel. În arhivele oraşului Wunsiedel s-a descoperit o scrisoare din 1711, expediată de Marcus Francisci, predicator la Brașov, către Paul Francisci, mort de câţiva ani. Nu există dovezi care să ateste stabilirea sau măcar întoarcerea sa în oraşul de sub Tâmpa, aşa cum au susţinut istoricii medicinii Gomoiu şi V. Bologa*, ultimul menţionând ca an al morţii 1711.

Referinţe: Trausch, Schrifteller, vol. I, p. 336; Szinnyei, Magyar, vol. III, p. 714-715, [menţionează lucrările: Czvittinger, Specimen, p. 153; Bod, Magyar Athenas, p. 88; Weszpremi, Succinta Med. Biogr., vol. III, p. 105]; Gusbeth, 1884, p. 77; Gomoiu, Repertoar, p. 150; Bologa, V., Contribuţii la istoria medicinii din Ardeal; Offner, Robert, Der Kronstädter Dr. Paul Francisci (1643-1709) als Stadt-und Landartzt von Wunsiedel, în Neue Kronstädter Zeitung, 28 mart. 1996, p. 6; Hienz, Schriftsteller, vol. VI, p. 148.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.