EISENBURGER, Eduard

EISENBURGER, Eduard (născut 4 aprilie 1928, sat Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistriţa Năsăud – mort 8 martie 1990, Brașov), ziarist, istoric, om politic. A făcut școala primară în localitatea natală, apoi gimnaziul la Bistrița. În 1944, a fost evacuat odată cu ceilalți sași din nordul Transilvaniei, ajungând până la Vistula, apoi în Austria, unde s-a reunit cu mama și bunicii săi, de care se despărțise în timpul evacuării. În timp ce familia se întorcea în țară, a fost dat jos din tren și deportat în URSS. Bolnav, a fost trimis acasă cu un transport sanitar, reușind apoi să absolve liceul la Mediaș, în 1948. A studiat la București științele economice. După absolvire, a fost repartizat la Sfatul Popular regional din Baia Mare, dar curând a fost angajat la ziarul Neuer Weg, în București, unde și-a început cariera de jurnalist. În 1957 a fost delegat la Brașov, pentru a înființa publicația de limba germană Volkszeitung, al cărei redactor-șef era. Primul număr a apărut la 30 mai 1957, ca organ al comitetului de partid și al consiliului popular al Regiunii Stalin. În 1968, a reușit să reorganizeze ziarul, împreună cu colaboratorii săi, transformându-l în săptămânalul Karpatenrundschau, primul număr apărând la Brașov, la 1 martie 1968. Din 1964 a fost ales deputat în M.A.N. şi începând cu 1969 va face parte din Consiliul de Stat, fiind de mai multe ori ales membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Din 1978 devine preşedinte al Consiliului Oamenilor Muncii de Naţionalitate Germană din România. Activitatea sa social-politică s-a bucurat de aprecierea oficialităţilor vieţii politice şi ideologilor comunişti din România. Activitatea i-a fost însă umbrită de alăturarea sa acuzatorilor în procesul scriitorilor germani din Brașov (1959). Ca înalt funcționar de partid și de stat al comunității germane din România, Eisenburger avea și atribuții în domeniul emigrării etnicilor germani din România, pentru întregirea familiei în Europa de vest. Conștient că o emigrare masivă avea să ducă rapid la plecarea germanilor din România și o dată cu ei a culturii lor de peste 800 de ani pe meleagurile românești, a încercat să limiteze cât a putut valul plecărilor. La 1 aprilie 1989 Eduard Eisenburger s-a pensionat pe motive medicale și în curând, în anul următor, a decedat.

OperaVolumeWegzeichen der Heimat. Bilder, Besichte. Zeitdokumente über die Rumäniendeutschen, Cluj, Ed. Dacia, 1974, 198 p.; Heimatbilder. Bekantes und weniger Bekantes über die Rumäniendeutschen, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1976, 386 p.; Egalitate reală – participare activă, București, Ed. Pol., 1978, 232 p.; Sie erkantenn die Zeichen der Zeit. Rumäniendeutsche politische Zeit-und Lebensbilder aus 2 Jahrhunderten, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979, 276 p.; Rudolf Brandsch: Zeit und Lebensbild eines Siebenbürger Sachsen, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1983, 272 p.;
Coautor la volumeleZur nationalen Fragen in Rumänien. Daten und Fakten, București, Ed. Meridiane,  1972, 92 p., (în colab. cu Demeter Janos şi Valentin Lipatti), [ediţie în limba engleză, 1972, 95 p.; ediţie în limba rusă, 1972, 96 p.; ediţie în limba spaniolă, 1972, 95 p., în limba franceză, 1974, 88 p.]; Bilder aus der Geschichte, București, Ed. Pol., 1985, 196 p. (în colab. cu Johannes Axon, Roswith Capesius, Hans Liebhardt); Taten und Gestalten. Bilder aus der Vergangenheit der Rumäniendeutschen, vol. 2, editor Dieter Drotleff, Sibiu, Hora, 2002, 178 p. (în colab. cu Vasile Ciobanu, Dieter Drotleff);
EditorSächsisch – schwäbische Chronik. Beiträge zur Geschichte der Heimat, București, Kriterion, 1976, 263 p. (în colab. cu Michael Kroner); Die Zeit in der Zeitung. Beiträge zur rumäniendeutschen politischen Publiyistik, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977, 256 p., (în colab. cu Michael Kroner);
ArticoleWir sind legale Bürger dieses Landes. Rumäniendeutsche politische Zeitbilder aus den Zwischenkriegsjahren, în Karpatenrundschau, nr. 17, 27 apr. 1979, p. 6; nr. 24, 25 iun. 1979, p. 6; nr. 25, 22 iun. 1979, p. 6; nr. 26, 29 iun. 1979, p. 6; Adam Müller – Guttenbrunn (1852-1923), Taten und Gestatten (Scriitorul, publicistul şi criticul literar bănăţean Adam Müller Guttenbrunn), în Karpatenrundschau, XV, nr. 32, 13 aug. 1982, p. 6; Bekenntris zu Volkstum und Heimat Heimatkunde (Poziţia naţionalităţii în timpul celui de-al doilea război mondial), în Karpatenrundschau, 16, nr. 18, 6 mai 1983, p. 6; Cauza românilor este şi cauza noastră!, în Era socialistă, București, 1983, 63, nr. 22, p. 16-17; Ein historischer Resollus Heimatkunde (Rezoluţia şvabilor din 10 aug. 1919), în Karpatenrundschau, 16, nr. 45, 11 nov. 1983, p. 6; Saşii, fără echivoc, pentru unire, în Astra, 18, nr. 11, nov. 1983, p. 1,4; 75 de ani de la crearea Societăţii scriitorilor români, în Luceafărul, nr. 26, 2 iul. 1983, p. 4; L’adhésion de la nationalité allemande, în Roumanie, Pages d’histoire, București, 1984, 9, nr. 2, p. 65-68; Ende und Neubeginn. Zeugen der Zeit. [Saşii şi istoria lor în jurulanilor 70], în Karpatenrundschau, XVII, nr. 32, 10 aug. 1984, p. 6; Die erste politische Partei der Schwaben. Zeugen der Zeit  (Primul partid politic al şvabilor din Banat), în Karpatenrundschau, XVII, nr. 49, 7 dec. 1984, p. 6; Gînduri despre formarea culturii specifice a germanilor din România, în AlmanahulCoresi ’84, Brașov, Asociaţia Scriitorilor, 1984, p. 64-65; Die Grünen und die “Schwarzen”, Zeugen der Zeit (Două orientări politice la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX), în Karpatenrundschau, XVII, nr. 39, 28 sept. 1984, p. 6; Sozialistenpresse. Zeugen der Zeit (Procese ale unor socialişti de naţionalitate germană), în Karpatenrundschau, XVII, nr. 43, 26 oct. 1984, p. 6; Wege der Verständigung. Zeugen der Zeit (Programul popular cu orientare economică întocmit la a doua întrunire a saşilordin1890), în Karpatenrundschau, XVII, nr. 36, 7 sept. 1984, p. 6; Aşa au pus femeile turcii pe fugă, în Almanahul Coresi, 1985, p. 92-93; Einstimmig und ohne Vorbehalt (Unanim şi fără rezervă, Despre Unirea din 1918), în Bilder aus der Geschichte, București, 1985, p. 117-129; Iorgas under-heitenministerium, în Karpatenrundschau, nr. 8, 22 feb. 1985, p. 6; Der neue Rahmen, în Karpatenrundschau, nr. 19, 10 mai 1985, p. 6; Recenzii la vol.:Richard Albert, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, VII (1977), p. 55-57; Henning, Norbert, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 3 (1980), p. 69-72; Göllner, Carol, [Eduard Eisenburger] în Karpatenrundschau, 16, nr. 51, 23 dec. 1983, p. 7; Krajnik – Nagy Károly, Az egysülés közvetett résztvevöje volt., [Interviu cu Eduard Eisenburger despre Rudolf Brandsch], în Brassoi Lapok, 15, nr. 48, 3 dec. 1983, p. 2; Philippi, Maja, Eduard Eisenburger, Rudolf Brandsch, în Neuer Weg, 35, nr. 10756, 24 dec. 1983, p. 4; Stephani, Claus, în Neue Literatur, 35, nr. 2, feb. 1983, p. 78-79; Rudolf Brandsch und die Nationalitätenfrage. Kapitel Zeitgeschichte, în Forschung Volks und Landeskunde, 27, nr. 1, ian.-iun. 1984, p. 27-44; Nussbächer, Brigitte, în Volks und Kultur, 36, nr. 5, mai 1984, p. 37; Reinhert, Karl M., în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Köln/Wien, 7 (1984), p. 202-206; Tribuna Rom., 13, nr. 272, 15 iul. 1984, p. 11.
Referinţe: Motzan, Petér şi Sienerth, Stefan, Worte als Gefahr und Gefährdung Schriftsteller vor Gericht, Kronstadt, 1959; [Eduard Eisenburger], în Presa Noastră, nr. 3, mart. 1971, p. 15-17 (cu portret); [Eduard Eisenburger], în Cronica, 29 feb. 1980, p. 8; Enescu, Maria, [Eduard Eisenburger.], în Astra, 15, nr. 1, mai 1980, p. 11; Nägler, Thomas, Un studiu despre iluminiştii saşi şi şvabi din România, în România Liberă, 38, nr. 11031, 15 apr. 1980, p. 2; München Südostdeutsches Kulturwerk, p. 64, 83, 84, 101, 307-308; Dr. Eduard Eisenburger (necrolog), în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 13 (1990), p. 152; Lexikon, p. 114; Herbstritt, Georg, Ein feindliches Bruderland. Die Stasi und Rumänien, în Karpatenrundschau, an 39, nr. 1, 6 ian. 2007, p. 3; Drotleff, Dieter, Eng mit der Geschichte verbunden. Vor 25 Jahren stard Dr. Eduard Eisenburgen, ehemaliger Chefredakteur unserer Wochenschrift, în Karpatenrundschau, an 48, nr. 9, 5 mart. 2015, p. 3.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.