EICHHORN, Albert

EICHHORN, Albert junior (născut 5 februarie 1906, Brașov – decedat 11 septembrie 1969, București), farmacist. Fiu al farmacistului cu acelaşi nume (născut 28 noiembrie 1865, Bistriţa – decedat 2 iunie 1936, Brașov), a frecventat Liceul Honterus din Brașov, apoi a lucrat în farmacia tatălui său. Mergând pe urmele tatălui său, a frecventat cursurile Facultății de Medicină şi Farmacie din Cluj, secţia farmacie, pe care a absolvit-o în 1931. Începând cu 1 iunie 1931 până în 1936, lucrează la farmacia “Turnul Negru” a tatălui său, pe care o va moşteni la moartea acestuia şi o va conduce până în 1949, când este naţionalizată. Între 1 martie şi 30 aprilie 1940 a fost concentrat, în 1943 e concentrat din nou, tot pentru puţin timp, iar din aprilie 1944 până în 7 noiembrie 1945 a fost concentrat la Ambulanţa Diviziei 23, pe frontul de vest, ca locotenent – farmacist. După naţionalizare a lucrat la Policlinica numărul 1 din Brașov până la 31 mai 1950. Din 1 iunie 1950 până la 1 iulie 1951, a funcţionat la Policlinica Spitalului Brașov, apoi la Spitalul Unificat numărul 1, până la 1 mai 1952, când este trecut la Oficiul Farmaceutic Regional Brașov. Rămâne aici până în 1955, când e numit farmacist principal şi şef al depozitului de medicamente, funcţie pe care o deţine până la 24 iunie 1964, după care e transferat la Farmacia numărul 9, unde va activa până la moarte. Este atras şi de istorie, din 1964 fiind cercetător la Arhivele Bisericii Negre. S-a preocupat de istoricul breslelor şi al farmaciilor din localitate, acordând şi un substanţial ajutor pentru recondiţionarea colecţiei de covoare orientale din secolele XVI-XVII, aflate la Biserica Neagră. A publicat patru studii monografice despre breslele braşovene în: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museum şi anume: Von deutschen Zünften in Kronstadt, I. Die Tuchscherer [Tunzătorii de postav], în Mitteilungen, II, Brașov, 1937, p. 61-71; Von deutschen Zünften in Kronstadt, II. Die Zinn(en)giesser [Turnătorii de cositor], în Mitteilungen, III, Brașov, 1938, p. 16-32; Von deutschen Zünften in Kronstadt, III. Die Fleischer [Măcelarii], în Mitteilungen, III, Brașov, 1938, p. 128-141; Von deutschen Zünften in Kronstadt. IV. Die Töpfer [Olarii], în Mitteilungen, IV, Brașov, 1940, p. 69-85 şi un articol intitulat Siebenbürgische Zünftsiegel, publicat în Forschungen zur Volks und Landeskunde, XI, nr. 2, București, 1969, p. 72-81. A activat şi în cadrul Societăţii Ştiinţelor Medicale, Filiala Brașov, prezentând mai multe lucrări rămase în manuscris: Medicaţia şi medicamentele în secolul al XVI-lea (31 ianuarie 1960); Inventarul farmaciei orăşeneşti din Brașov din 1576, 5p. (în colab.); Farmacia veche, cercetări, (8 febr. 1961); Medici şi farmacişti …; Farmacia orăşenească în Brașov (12 ian. 1966); Die Burzenländer Ware, în Forsch. Volks. Landkde., 1967, 10, nr. 1, p. 66-76; Legăturile farmaciştilor braşoveni cu cei din Moldova şi Muntenia (5 p.); Brașovul sanitar în secolul XVI-XVII (10 ian. 1968); Aspecte din istoria farmaciilor din TransilvaniaPlantele medicinale în farmacia secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Familiarizat cu istoria Bisericii Negre, i-a consacrat şi o lucrare. Activitatea sa creatoare a fost întreruptă de un tragic accident suferit în septembrie 1969, în Gara de Nord din București. A fost colaborator al volumului Ţara Bârsei, volumul II, fiind coautor al capitolului Ceramica populară săsească, p. 223-231.

ReferinţeComunicările Societăţii Ştiinţelor medicale din R.P.R.. Istoria medicinei, București, 1961, poz. 178, 180, 286, 411; Gündisch, Gustav, Kenner der siebenbürgischen Kunstgewerbes Albert Eichhorn zum Gedächtnis, în Neuer Weg, 21, nr. 6358, 10 oct. 1969, p. 5; Ilie Moruș, Cărturari Brașoveni (Sec. XV-XX). Ghid biobibliografic, Brașov, p. 5; Paveleanu, D. Theodor, Istoria farmaciilor din Transilvania, Brașov, 1995, p. 70-71.Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.