CHIALDA, Mircea

CHIALDA, Mircea (născut 30 iunie 1913, Voivodenii Mici, județul Brașov – mort 8 decembrie 1991, București), profesor de teologie. Face studii la Liceul Gh. Lazăr din Sibiu (1923-1930), la Academia teologică ,,Andreiană” din Sibiu (1930-1931) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1931-1935), unde a obţinut licenţa (1935) şi doctoratul (1938). A fost mai întâi profesor suplinitor (1938), apoi profesor provizoriu (1941) şi titular definitiv la catedra de Vechiul Testament şi Limba Ebraică de la Academia Teologică din Caransebeş, unde rămâne până în anul 1948, fiind apoi solicitat de Institutul Teologic Universitar din București. Este numit conferenţiar la Studiul Vechiului Testament (1949-1952), lector de limba ebraică (1952-1956), asistent la Secţia biblică (1956-1959), profesor suplinitor la catedra de Studiu biblic al Vechiului şi Noului Testament de la cursurile de doctorat (din 1959) şi profesor titular (din 1965). Între 1970-1983 a fost profesor titular la Catedra de Studiul Vechiului Testament la cursurile de licenţă. Între 1971-1973 a fost prorector, iar între 1973-1979 rector al Institutului Teologic Universitar din București. În ierarhia ecleziastică a fost diacon (1939), preot (1957) si iconom-stavrafor (1961). Preocupările sale teologice sunt legate mai ales de studiul Vechiului Testament, dar se axează şi pe alte probleme: Învăţăturile Sfintei Scripturi, Dialogul interconfesional, predici ş.a.

OperaEbed Iahve (Isaia, cap.40-55), în Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1939/1940, p. 190-243; Sacrificiile Vechiului Testament, Caransebeş, 1941, 524 p.; Anul jubiliar al evreilor, în Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1941/1942, p. 68-94; Melchisedec, preotul rege din Salem, Caransebeş, 1946, 266 p. (parţial apărut în rev. Altarul Banatului); Învăţături moral-sociale în cartea Proverbele lui Solomon, în ST, VII, nr. 1-2, 1955, p. 3-24; Învăţături moral sociale după Decalog, în ST, VIII, nr. 9-10, 1956, p. 603-621; Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, XIV, nr. 4, 1962, p. 489-539; Încercările de apropiere între Biserica Ortodoxă şi Biserica vechilor catolici, în Ortodoxia, XVIII, nr. 3, 1966, p. 319-356; Învăţătura despre ,,Filioque” în Biserica veche catolică, în Ortodoxia, XIX, nr. 3, 1967, p. 350-365; Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechi-catolice, în Ortodoxia, XXIV, nr. 1, 1972, p. 5-13; Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la cucerirea Independenţei de Stat a României, în ST, XXIX, nr. 5-8, 1977, p. 387-406; Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (Unitatea Sfintei Scripturi), în BOR, XCIX, nr. 5-6, 1981, p. 451-562; A doua venire a Mântuitorului Isus Hristos (Parusia), în GB, XLII, nr. 6-8, 1983, p. 369-380; Preacinstirea Maicii Domnului, în MMS, LIX, nr. 7-9, 1983, p. 439-448; Învăţătura despre Sfânta Scriptură, în MMS, LX, nr. 46, 1984, p. 367-386.
ReferinţeAnuarul Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş, 1919-1939, p.2 84; Radu, D., Prof. Pr. Dr. Chialda Mircea, în ST, XXXIV, nr. 1-2, 1982, p. 98-99; Abrudan, D., Pr. Prof. Dr. Chialda Mircea septuagenar, în TR, 131, nr. 31-32, 15 aug. 1983, p. 3; Articol omagial, în ROC, XIII, nr. 3, 1983, p. 21-23; Corniţescu, E., Părintele Prof. Dr. Chialda Mircea la vârsta de 70 de ani, în ST, XXXV, nr. 7-8, 1983, p. 559-563; Necrolog, în TR, 140, nr. 3-4, 27 ian. 1992, p. 4; Diac. Prof. Corniţescu, E., Necrolog, în ST, XLIV, nr. 1-2, ian. – apr. 1992, p. 160-163; Păcurariu, Dicţionarul, p. 87-88 (cu bibliografie).
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.