BENKNER, Johannes – cronicar

BENKNER, Johannes (1580-1653), cronicar. Este fiul unui alt Johannes Benkner (născut 10 noiembrie 1551 – mort 1590). Fără a cunoaşte date despre prima parte a vieţii sale, inclusiv a studiilor, ştim că devine Ratsherr în 1604, senator la 1612 şi răspunde de urbanism, apoi Stadthan (vilic) al oraşului 1615-1616. A scăpat cu viaţă după lupta de la Feldioara din 16 octombrie 1612, când oştile braşovene au fost înfrânte, iar Michael Weiss a fost prins şi ucis. În urma bătăliei, în 19 octombrie 1612, se refugiază la Constantinopol, unde va fi în slujba sultanului Ahmed I, într-o funcţie înaltă, scăpând astfel de ororile principelui Gabriel  Bathory. În 1613, Gabriel Bethlen îl numeşte membru în Geheimer Rat (Consiliul privat) la curtea împăratului. Devine partizanul lui Homonnai, adversarul şi concurentul principelui Gabriel Bethlen. În acelaşi timp, îl determină pe acesta din urmă să încheie o înţelegere secretă cu turcii (la Lipova). Jocul său dublu a fost descoperit şi în iulie 1616, când se afla la Weißenburg, a fost închis. În octombrie 1616 este adus la Sighişoara şi este pus sub urmărire fiscală. Datorită intervenţiei deputaţilor saşi, în 1 noiembrie 1616 această acţiune este anulată şi Johannes Benkner obţine şi iertarea principelui transilvan. În viitor, Johannes Benkner nu a mai avut dreptul să ocupe funcţii oficiale, astfel că, la 20 decembrie 1616, după ce dă socoteală în faţa comunităţii braşovene, se retrage din toate funcţiile. A încetat din viaţă la 13 februarie 1653. A lăsat sub formă de manuscris un Diarium (jurnal) în care ne prezintă evenimentele din Transilvania anilor 1600-1618. Acesta se găseşte menţionat fie sub titlul de Chronicon s. Historia Domini Benkneri, fie sub titlul de Annotationes Historicae. Acest Diarium va constitui un model şi o sursă de informaţie pentru cronicarii saşi contemporani sau de mai târziu.

Referinţe: Hurdubeţiu, Ion, Cei trei Johannes Benkner, în Magazin Istoric, nr. 2, feb. 1990, p. 37; Heigl, Rezac, Şindilariu, Archivführer, p. 261, 522-523.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.