BABOEANU-DROE, Nicolae N.

BABOEANU-DROE, Nicolae N., (născut 8 februarie 1859, Brașov – mort 1 august 1908, Tulcea), jurist, militant pentru unitate naţională şi pentru drepturile locuitorilor din Dobrogea. A fost fiul mai mare al cunoscutului negustor braşovean, Nicolae Baboeanu Droe şi al soţiei sale Salomia Baboeanu, născută Popovici, şi frate cu Ion N. Baboeanu-Droe. Face studii juridice la Universitatea din București, iar după absolvire, în 1881, funcţionează la Tulcea ca administrator şi director de prefectură, apoi ca magistrat. A fost substitut de procuror, apoi membru de şedinţă, pentru ca în 1884 să demisioneze şi să practice avocatura. S-a stabilit în Dobrogea, interesându-se îndeaproape de problemele integrării provinciei realipite la Vechiul Regat. Între 1885-1908 a militat pentru îmbunătăţirea situaţiei Dobrogei, drept pentru care a reprezentat interesele provinciei în diferitele funcţii deţinute în administraţia locală – primar, preşedinte al consiliului judeţean, avocat al statului – în aproape toate guvernele. Colaborează la mai multe publicaţii ale epocii, între care Românul, TR, Resboiul. Începând din 1884 până în 1898, a fost directorul publicaţiei săptămânale Dunărea de Jos, gazetă politică şi economică apărută, cu multe întreruperi, la Tulcea. A semnat lucrările apărute sub numele Nic. Sylvie Baboeanu. Este autorul unei lucrări juridice referitoare la activitatea partidelor politice în această parte a ţării. A început să adune material pentru această lucrare amplă, cu caracter monografic, asupra Dobrogei, pe care însă nu reuşeşte să o termine, încetând din viaţă. Sarcina încheierii ei a revenit fratelui său, Ion N. Baboeanu-Droe. Pentru meritele sale a fost distins cu ordinele „Steaua României” şi „Coroana României”. A avut şase copii.

OperaRecidiva în materie penală [teză de licenţă], București, Facultatea de Drept, 1881, 68 p.; Dobrogea faţă cu partidele politice, București, 1906 ( pe copertă 1907), 99 p.
ReferinţeFig. Contemp., p. 137-138. (cu foto); Gabriel Ștrempel, Bibliografia Românească Moderna (1831-1918), vol. I, (A-C), p. 237-238.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.