BENKNER, Paul Tânărul

BENKNER, Paul Tânărul (născut 17 octombrie 1685, Brașov – mort 1769, ?). Fiu al cronicarului Paul Benkner, după studii în oraşul natal, urmează şi studii universitare în străinătate. Dacă la început s-a dedicat bisericii, după absolvirea studiilor universitare şi întoarcerea în Brașov, se orientează spre învăţământ. A sperat câţiva ani că va fi numit profesor în oraşul de origine, dar datorită opoziţiei inspectorului şcolar şi preotului orăşenesc de atunci, Paul Neidel (1713-1735), îşi dă seama că visul său este irealizabil. De aceea, împreună cu soţia Anna Sofia, fiica lui Thomas Franzen, şi fiul lor, Paul, trece graniţa în Valahia. Ajungând la București, intră în serviciul domnului pentru care lucrează doar parţial, activând şi în particular, cu siguranţă tot în învăţământ. Îl găsim şi în cadrul comunităţii săseşti din București. Începând cu 1742 devine secretar al domnului Mihail Racoviţă. În 1750, documentele vremii îl amintesc deţinând încă această funcţie, dar anul morţii este cunoscut cu probabilitate. În calitatea sa de secretar a întocmit o istorie a domnilor români rămasă în manuscris Geschichte der walachischen Fürsten. Fiul său Paul, ajuns căpitan în armata rusească, moare în 1806, la Cincşor (Kleinschek), fără a avea urmaşi.

Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 107-108; vol. III, p. 557; Petri, Hans, Zur Lebensgeschichte Paul Benkner des Jüngeren, în Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, 52, 1929, p. 86-87; 53, 1930, p. 281-283; [M.B.], în Siebenbürgische Vierteljahresschrift, Sb., 62, 1939, p. 89-90; Hienz, Schriftsteller, vol. V, p. 116.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.