BENKŐ József

BENKŐ József (Iosif) (născut Timişoara, 8 septembrie 1939 – Pécs, 22 ianuarie 2002), matematician, profesor universitar. A făcut liceul la Budapesta, continuă studiile la Facultatea de Matematică a Universității „Babeş-Bolyai”. Din 1964 este lector la Institutul Politehnic din Brașov, parcurgând toate treptele învăţământului universitar. Obţine titlul de doctor (1977) în domeniu, sub conducerea academicianului Gh. Călugăreanu la Facultatea de Matematică din Cluj. Publică studii în reviste de specialitate germane şi engleze. În ţară acestea apar în revistele: StudiaStudii şi Cercetări matematice. Un studiu teoretic se află şi în volumul Sisteme în ştiinţele naturale, 1979, redactat de M. Maliţa. Mai multe lucrări de specialitate sunt editate de Universitatea din Brașov, este coautorul mai multor lucrări editate de universitate.

Studii propriiAsupra punctelor extremale ale sferelor unitare în spaţiile C(x) şi L1(m), în Studia Universitas Babeş-Bolyai, seria mathematica–physica, fasc. 2, Cluj, 1969, p. 4-7; Consideraţii privind modulele de funcţii continue pe un compact, extr. din Studii şi cercetări matematice, tom. 22, nr. 10, 1970, București, Ed. Academiei R.S.R, 4 p.; O teoremă de densitate …, extr. din Studii şi cercetări matematice, tom. 22, nr. 9, 1970, 6 p.; Funcţii complexe. Teoria diferenţială, Brașov, Univ. din Brașov, 1974, VIII+296 p. (litografiat). A topológia elemei, Cluj, Dacia, 1975, 262 p.; Probleme asupra spaţiilor Banach de funcţii analitice, Cluj, f.e., 1977, 16 p. multigrafiate (Univ. „Babeş-Bolyai”, Fac. de Matematică, rezumatul tezei de doctorat); Analiza matematică. Tema funcţiilor de o variabilă complexă, Brașov, Reprografia Univ., 1979, 243 p.; Sisteme în ştiinţele naturii (Comunicări ale sesiunii organizate de Comitetul român de istoria şi filozofia ştiinţei), coordonator M. Maliţa, București, Ed. Acad. R.S.R., 1979; Condiţii de existenţă a rădăcinilor de modul unu pentru trinomul de gradul doi, în Gazeta matematică, 88, nr. 8, aug. 1983, p. 318-320; Monotonic linear extensions for ordered modules their extremality and uniqueriess, extr. din Mathematica, t. 25, nr. 2, 1983, p. 119-126; Opera (în colab.): Conferinţa Naţională de Teoria sistemelor, Brașov, 1977 [lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Conferinţa Naţională de Teoria sistemelor], Brașov, 2-3 dec., 1977 (redactor), Brașov, 1978. În colectivul de redacţie alături de Simionescu, Claudia; Procedings of the international Symposium on applications of mathematics in system theory, 1-2, 27-30 dec., 1978, Editor Claudia Simionescu, Benkő J., Brașov, 1979; Analiza matematică. Teoria funcţiilor reale şi complexe. Culegere de probleme, Brașov, Univ. din Brașov, 1982, 170 p. cu fig. (împreună cu Szász Irmgard). Benkő J. a redactat p. 116-170.
Referinţe: Balogh Edgar, Dávid Gzula, Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, București, vol. I, p. 206; [Benkö József], interviu, în Brassoi Lapok, III, nr. 41, 11 oct., 1980, p. 4; [Benkö József], interviu, în Brassoi Lapok, nr. 3, 20 ian. 1989, p. 4, 5; Bencze Mihály, In memoriamJózsef Benkő, în Octogon, vol. 10, nr. 2, octombrie 2002, p. 893-899.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.