X. Artă – Artă plastică – Teatrul (278-283)

X. Artă – Artă plastică – Teatrul

278. Bran-Lemeny Al. I., Expoziţia de pictură a soţilor Gabadaiev, în „Prometeu”, anul I, nr. 3-4, 25 iul. 1934, p. 39-40.
279. Bran-Lemeny Al. I., Expoziţia colectivă a pictorilor germani din România, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6, mai – iun. 1937, p. 20-21.
280. Dragomirescu N. Constantin, Arta plastică, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 1-4, ian. – apr. 1938, p. 25-26.
281. Maximilian V., Expoziţia Lucia Carolina Reiner, în „Prometeu”, anul I, nr. 5-6, 1 sept. – oct. 1934, p. 39.
282. Negulescu Iuliu, Ce este arta?, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935p. 19-21.
283. Prişcu Radu, Teatru pentru copii la Braşov, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 31-33.