Cocoșul roșu

„Cocoşul roşu” a fost o gazetă umoristică ilustrată redactată de avocatul Iosif Puşcariu, tatăl lingvistului Sextil Puşcariu. A apărut la Brașov, în două serii, prima între 24 decembrie 1874 – 28 decembrie 1878, a doua între 1/13 ianuarie 1881 – mai 1881. Iniţial a fost săptămânal, apoi bilunar, după care a redevenit săptămânal. Publicaţia satirică a fost suspendată în luna mai 1881 din cauza criticii făcute guvernului maghiar în problema naţionalităţilor.

Din această gazetă nu se păstrează o colecţie întreagă în nici o bibliotecă. Datorită caracterului local şi rarităţii acestei publicaţii, Biblioteca Judeţeană Braşov a decis digitalizarea celor două numere pe care le are în fondul său.