2023


IANUARIE

• IOAN AL. BRĂTESCU VOINEŞTI (1 ian.1868 – 14 dec.1946) – 155 de ani de la naşterea scriitorului

• EMIL GÂRLEANU (4 ian.1878 – 2 iul.1914) – 145 de ani de la naşterea scriitorului

• ION FRUNZETTI (7 ian.1918 – 11 sept.1985) – 105 de ani de la naşterea poetului şi criticului de artă

• IULIU MANIU (8 ian.1873 – 6 mart.1953) – 150 de ani de la naşterea omului politic

• TUDOR VIANU (8 ian.1898 – 21 mai 1964) – 125 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• NICOLAUS OLAHUS (10 ian.1493 – 17 ian.1568) – 455 de ani de la moartea cărturarului

• IOAN SLAVICI (18 ian.1848 – 17 aug.1925) – 175 de ani de la naşterea scriitorului

• FILIP BRUNEA-FOX (18 ian.1898-12 iun.1977) – 125 de ani de la naşterea jurnalistului şi traducătorului

• GH.I.BRĂTIANU (21 ian.1898 – 24 sept. 1953) – 125 de ani de la naşterea istoricului, membru al Academiei

• ALEXANDRU FLECHTENMACHER (23 dec.1823-28 ian.1898) – 125 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi pedagogului român


FEBRUARIE

• ŞTEFAN LUCHIAN (1 feb.1868 – 7 iun.1916) – 155 de ani de la naşterea pictorului

• NICOLAE GANE (1 feb.1838 – 16 apr.1916) – 185 de ani de la naşterea scriitorului şi omului politic

• SAVA HENŢIA (1 feb.1848 – 21 feb.1904) – 175 de ani de la naşterea pictorului

• CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (2 feb.1868 – 4 mart.1957) – 155 de ani de la naşterea filosofului

• CONSTANTIN ARGETOIANU (3 mart.1871 – 6 feb.1953) – 70 de ani de la moartea omului politic

• IOSIF SAVA (15 feb.1933 – 18 aug.1998) – 90 de ani de la naşterea muzicologului

• FRIEDRICH TEUTSCH (16 sept.1852 – 11 feb.1933) – 90 de ani de la moartea istoricului sas

• MIRON COSTIN (19 feb.1633 – dec.1691) – 390 de ani de la naşterea cronicarului

• TUDOR MUŞATESCU (22 febr.1903-4 nov.1970) – 120 de ani de la naşterea dramaturgului şi romancierului

• ETA BOERIU (23 feb.1923 – 13 nov.1984) – 100 de ani de la naşterea poetei şi traducătoarei

• GEORGE FOTINO (23 febr.1858 – 3 martie 1946) – 165 de ani de la naşterea compozitorului şi violonistului

• HARRY BRAUNER (24 febr.1908 – 10 martie 1988) – 115 ani de la naşterea folcloristului şi etnomuzicologului

• BOGDAN PETRICEICU HASDEU (26 feb. 1838 – 25 aug.1907) – 185 de ani de la naşterea scriitorului

• ION IRIMESCU (27 febr.1903 – 28 oct.2005) – 120 de ani de la naşterea sculptorului

• VIDA GEZA (28 febr.1913 – 13 mai1980) – 110 de ani de la naşterea sculptorului


MARTIE

• IANCU VĂCĂRESCU (1792 – 3 mart.1863) – 160 de ani de la moartea poetului şi traducătorului

• ELENA FARAGO (9 mart.1878 – 4 ian.1954) – 145 de ani de la naşterea poetei

• ION MIHALACHE (18 febr.1882 – 5 mart.1963) – 60 de ani de la moartea omului politic

• DAN SIMONESCU (10 dec.1902 – 11 mart.1993) – 30 de ani de la moartea bibliologului

• SILVIU DRAGOMIR (13 mart.1888 – 23 febr.1962) – 135 de ani de la nașterea istoricului și academicianului

• ȘERBAN ȚIȚEICA (14 mart.1908-28 mai 1985) – 115 ani de la nașterea fizicianului

• DEMETRU DEMETRESCU-BUZĂU (17 mart.1883 – 23 nov.1923) – 140 de ani de la nașterea scriitorului

• GEORGE CIORĂNESCU (19 mart.1918 – 6 febr.1993) – 105 de ani de la nașterea poetului și prozatorului

• CEZAR BOLLIAC (25 mart.1813 – 25 feb.1881) – 210 de ani de la naşterea poetului

• ALEXANDRU KIRIŢESCU (28 mart.1888 – 9 apr.1961) – 135 de ani de la naşterea dramaturgului

• EDGAR PAPU (13 sept.1908 – 30 mart.1993) – 30 de ani de la moartea criticului literar

• MIRON COSTIN (30 mart.1633 – 1691) – 390 de ani de la nașterea istoricului principatului Moldovei

• NICHITA STĂNESCU (31 mart.1933 – 13 dec.1983) – 90 de ani de la naşterea poetului


APRILIE

• MIRCEA FLORIAN (1 apr.1888 – 31 oct.1960) – 135 de ani de la nașterea filozofului

• DAMIAN STĂNOIU (3 apr.1893 – 8 iulie 1956) – 130 de ani de la nașterea prozatorului

• Regele CAROL II-lea (15 oct.1893 – 4 apr.1953) – 70 de ani de la moartea regelui

• ROMULUS VUPLESCU (5 apr.1933 – 18 sept.2012) – 90 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului

• PANAIT CERNA (25 sept.1881 – 8 apr.1913) – 110 de ani de la moartea poetului

• BARBU ŞT. DELAVRANCEA (11 apr.1858 – 29 apr.1918) – 165 de ani de la naşterea scriitorului

• ADRIAN MANIU (6 feb.1891 – 20 apr.1968) – 55 de ani de la moartea scriitorului

• GHEORGHE BRĂTIANU (21 ian.1898 – 24 apr.1953) – 70 de ani de la moartea istoricului

• IOSIF ISER (21 mai 1881 – 25 apr.1958) – 65 de ani de la moartea artistului plastic

• VASILE VOICULESCU (27 nov.1884 – 26 apr.1963) – 60 de ani de la moartea scriitorului


MAI

 GEORGE BARIŢIU (24 mai 1812 – 2 mai 1893) – 130 de ani de la moartea cărturarului

• GEORGE RANETTI (18 oct.1875 – 2 mai 1928) – 95 de ani de la moartea poetului, prozatorului, dramaturg.

• IOAN ANDRIEȘESCU (2 mai 1888 – 17 dec.1944) – 135 de ani de la nașterea istoricului și arheologului

• OCTAVIAN GOGA (1 apr.1881 – 6 mai 1938) – 85 de ani de la moartea poetului

• LAURENŢIU ULICI (6 mai 1943 – 16 nov.2000) – 80 de ani de la naşterea criticului literar

• ION VLASIU (6 mai 1908 – 18 dec.1997) – 115 ani de la nașterea sculptorului și pictorului

• PETRU DUMITRIU (8 mai 1923 – 6 apr.2002) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• JEAN BART (28 nov.1874 – 12 mai 1933) – 90 de ani de la moartea scriitorului

• AL. I. CUZA (20 mart.1820 – 15 mai 1873) – 150 de ani de la moartea domnitorului

• NICOLAE GRIGORESCU (15 mai 1838 – 21 iul.1907) – 185 de ani de la naşterea pictorului

• SIGISMUND TODUȚĂ (17 mai 1908-3 iulie 1991) – 115 ani de la nașterea compozitorului și muzicologului

• ANA ASLAN (1 ian.1897 – 20 mai 1988) – 35 de ani de la moartea medicului

• GRIGORE MOISIL (10 ian.1906 – 21 mai 1973) – 50 de ani de la moartea matematicianului

 ION CARAION (24 mai 1923 – 21 iul.1986) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• ION AGÂRBICEANU (12 sept.1882 – 28 mai 1963) – 60 de ani de la moartea scriitorului

• ONISIFOR GHIBU (31 mai 1883 – 31 oct.1972) – 140 de ani de la naşterea cărturaruluiIUNIE

• GHEORGHE EMINESCU (1 iun.1895 – 5 iun.1988) – 35 de ani de la moartea istoricului

• CIPRIAN PORUMBESCU (14 oct.1853-6 iunie 1883) – 140 de ani de la moartea compozitorului

• ION POP-RETEGANUL (10 iunie 1853 – 3 apr.19050 – 170 de ani de la nașterea prozatorului

• VASILE ALECSANDRI (14 iunie 1818 – 22 aug.1890) – 205 de ani de la nașterea poetului

• ANDREI ŞAGUNA (20 dec.1808 – 16 iun.1873) – 150 de ani de la moartea mitropolitului

• GEORGE CIPRIAN (14 iun.1883 – 8 mai 1968) – 140 de ani de la naşterea dramaturgului

• AUREL BARANGA (20 iun.1913 – 10 iun.1979) – 110 de ani de la naşterea dramaturgului

• ILARIE CHENDI (14 nov.1871 – 23 iun.1913) – 110 de ani de la moartea criticului literar

• ION IONESCU DE LA BRAD (24 iunie 1818-16 dec.1891) – 205 de ani de la nașterea economistului

• ŞERBAN CIOCULESCU (7 sept.1902 – 25 iun.1988) – 35 de ani de la moartea criticului literarIULIE

 IOAN CANTACUZINO (20 ian.1757-3 iulie 1828) – 195 de ani de la moartea poetului

• HARALAMB ZINCĂ (4 iul.1923 – 28 dec.2008) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• LIVIU CIULEI (7 iul.1923 – 25 oct.2011) – 100 de ani de la naşterea regizorului

• PETRE PANDREA (26 iunie 1904 – 8 iulie 1968) – 55 de ani de la moartea sociologului și eseistului

• ALEXANDRU GRAUR (9 iul.1900 – 9 iul.1988) – 35 de ani de la moartea lingvistului

• ION SIMIONESCU (10 iul.1873 – 7 ian.1944) – 150 de ani de la naşterea geografului

• ALEXANDRU IVASIUC (12 iul.1933 – 4 mart.1977) – 90 de ani de la naşterea scriitorului

• EUGEN LOVINESCU (31 oct.1881 – 16 iul.1943) – 80 de ani de la moartea scriitorului

• ADRIAN PĂUNESCU (20 iul.1943 – 5 nov.2010) – 80 de ani de la naşterea poetului

• SIMION BĂRNUȚIU (21 iulie 1808 – 28 mai 1864) – 215 ani de la nașterea istoricului

• DEMOSTENE BOTEZ (23 iul.1893 – 17 mart.1973) – 130 de ani de la naşterea scriitorului


AUGUST

• ALEXANDRU PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug.1933) – 90 de ani de la moartea filologului

• CONSTANTIN BRĂILOIU (13 aug.1893 – 20 dec.1958) – 130 de ani de la naşterea etnomuzicologului

• OCTAV ONICESCU (20 aug.1892 – 19 aug.1983) – 40 de ani de la moartea matematicianului

• DIMITRIE CANTEMIR (26 oct.1673 – 21 aug.1723) – 300 de ani de la moartea scriitorului, savantului

• ANDREI PLEȘU (23 aug.1948 – ) – 75 de ani de la nașterea filozofului, criticului de artă

• MIRCEA IORGULESCU (23 aug.1943 – 7 iunie 2011) – 80 de ani de la nașterea criticului, istoricului literar

• LUCIA STURZA BULANDRA (23 aug.1873 – 19 sept.1961) – 150 de ani de la naşterea actriţei

• COSTACHE NEGRUZZI (1808 – 24 aug.1868) – 215 de ani de la naşterea scriitorului

• CONSTANTIN PREZAN (27 ian.1861 – 27 aug.1943) – 80 de ani de la moartea mareşalului

• MIRCEA ZACIU (27 aug.1928 – 21 mart.2000) – 95 de ani de la naşterea istoricului literar

• AUREL VLAICU (6 nov.1882 – 31 aug.1913) – 110 de ani de la moartea aviatorului


SEPTEMBRIE

• VICTOR ILIU (24 nov.1912 – 4 sept.1968) – 55 de ani de la moartea regizorului

• EUGEN BARBU (20 feb.1924 – 7 sept.1993) – 30 de ani de la moartea scriitorului şi publicistului

• ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5 sept.1858 – 19 nov.1919) – 165 de ani de la naşterea scriitorului

• EGINALD SCHLATTNER (13 sept.1933 – ) – 90 de ani de la nașterea scriitorului român de etnie germană

• GEO BOGZA (6 feb.1908 – 14 sept.1993) – 30 de ani de la moartea scriitorului

• COSTACHE CONACHI (14 sept.1778 – 4 feb.1849) – 245 de ani de la naşterea poetului

• GHEORGHE LAZĂR (5 iun.1779 – 17 sept.1823) – 200 de ani de la moartea cărturarului

• IULIA HAŞDEU (14 nov.1869 – 17 sept.1888) – 135 de ani de la moartea scriitoarei

• AUGUSTIN BUZURA (22 sept.1938-10 iulie 2017) – 85 de ani de la nașterea scriitorului

• EDGAR PAPU (26 sept.1908 – 30 martie 1993) – 115 ani de la nașterea eseistului, istoricului artelor și culturii

• AL. PAPIU ILARIAN (27 sept.1828 – 9 oct.1877) – 195 de ani de la naşterea istoricului

• IORGU IORDAN (29 sept.1888 – 20 sept.1986) – 135 de ani de la naşterea filologuluiOCTOMBRIE

• ALEXANDRU AVERESCU (9 mart.1859 – 3 oct.1938) – 85 de ani de la moartea mareşalului

• GHEORGHE ŢIŢEICA (4 oct.1873 – 5 feb.1939) – 150 de ani de la naşterea matematicianului

• FLORIAN PITTIŞ (4 oct.1943 – 5 aug.2007) – 80 de ani de la naşterea artistului

• DAN PIȚA (11 oct.1938 – ) – 85 de ani de la nașterea regizorului de film român

• GEORGE M. ZAMFIRESCU (13 oct.1898 – 8 aug.1939) – 125 de ani de la nașterea prozatorului/dramaturgului

• VICTOR KERNBACH (14 oct.1923 – 16 feb.1995) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• CIPRIAN PORUMBESCU (14 oct.1853 – 6 iunie 1883) – 170 de ani de la nașterea compozitorului

• LEOPOLDINA BĂLĂNUŢĂ (10 dec.1934 – 15 oct.1998) – 25 de ani de la moartea actriţei

• SIMION MEHEDINŢI (19 oct. 1868 – 14 dec.1962) – 155 de ani de la naşterea geografului

• DIMITRIE CANTEMIR (26 oct.1673 – 21 aug.1723) – 350 de ani de la naşterea cărturarului

• CONSTANTIN GIURESCU (10 aug.1875 – 15/28 oct.1918) – 105 de ani de la moartea istoricului

• DUILIU ZAMFIRESCU (30 oct.1858 – 3 iun.1922) – 165 de ani de la naşterea scriitorului


NOIEMBRIE

• DIMITRIE PACIUREA (1 nov.1873 – 14 iul.1932) – 150 de ani de la naşterea sculptorului

• ŞTEFAN PASCU (14 oct.1914 – 2 nov.1998) – 25 ani de la moartea istoricului

• GAVRIIL POP (4 nov.1818 – 9 mai 1883) – 205 de ani de la nașterea poetului și istoricului

• VICTOR ANESTIN (17 sept.1875 – 5 nov.1918) – 105 de ani de la moartea romancierului, scriitorului

• ALEXANDRU PIRU (22 aug.1917 – 6 nov.1993) – 30 de ani de la moartea criticului literar

• ION JALEA (19 mai 1887 – 7 nov.1983) – 40 de ani de la moartea sculptorului

• LUCIAN PINTILIE (9 nov.1933 – 16 mai 2018) – 90 de ani de la nașterea regizorului de film și teatru

• NERVA HODOŞ (20 nov.1869 – 13 nov.1913) – 110 de ani de la moartea bibliologului

• CONSTANTIN GALERIU (21 nov.1918 – 10 aug.2003) – 105 de ani de la nașterea preotului și teologului

• VIRGIL VĂTĂŞIANU (21 mart.1902 – 14 nov.1993) – 30 de ani de la moartea istoricului de artă

• EMIL RACOVIŢĂ (15 nov.1868 – 19 nov.1947) – 155 de ani de la naşterea omului de ştiinţă

• MIHAIL CHIRNOAGĂ (19 nov.1913 – 1 dec.1948) – 110 de ani de la naşterea scriitorului

• MONICA LOVINESCU (19 nov.1923 – 20 apr.2008) – 100 de ani de la naşterea scriitoarei

• ARON PUMNUL (27 nov.1818 – 12 ian.1866) – 205 de ani de la nașterea filologului și lingvistului

• EREMIA GRIGORESCU (28 nov.1863 – 21 iul.1919) – 160 de ani de la naşterea generalului


DECEMBRIE

• NICOLAE CARTOJAN (4 dec.1883 – 20 dec.1944) – 140 de ani de la naşterea istoricului literar

• AMZA PELLEA (7 apr.1931 – 12 dec.1983) – 40 de ani de la moartea actorului

• VIOREL MĂRGINEAN (12 dec.1933 – 28 febr.2022) – 90 de ani de la nașterea pictorului

• DAN C. MIHĂILESCU (12 dec.1953 – ) – 70 de ani de la nașterea eseistului, criticului și istoricului literar

• DOSOFTEI (26 oct.1624 – 13 dec.1693) – 330 de ani de la moartea cărturarului

• PETRE S.AURELIAN (13 dec.1833-24 ian.1909) – 190 de ani de la nașterea economistului și agronomului

• GEORGE STEPHĂNESCU (13 dec.1843 – 25 apr.1925) – 180 de ani de la nașterea compozitorului, dirijorului

• NICHITA STĂNESCU (31 mart.1933 – 13 dec.1983) – 40 de ani de la moartea poetului

• RADU BELIGAN (14 dec.1918 – 20 iulie 2016) – 105 de ani de la nașterea actorului și regizorului

• Regina ELISABETA (17 dec.1843 – 1 feb.1916) – 180 de ani de la naşterea suveranei

• TIBERIU BREDICEANU (2 apr.1877 – 19 dec.1968) – 55 de ani de la moartea compozitorului

• VENIAMIN COSTACHE (20 dec.1768 – 18 dec.1846) – 255 de ani de la nașterea cărturarului și poetului

• ION ŢUGUI (24 dec.1933 – 20 feb.2002) – 90 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului

• TRISTAN TZARA (16 apr.1896 – 25 dec.1963) – 60 de ani de la moartea scriitorului şi artistului