Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Regulament

Accesul la bibliotecă

Pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces in toate sectiile si filialele bibliotecii; permisul de intrare se obtine cu urmatoarele acte:

• buletinul/carte de identitate cu domiciliul stabil sau viza de flotant in judetul Brasov
• carnet de elev, carnet de student, carnet de somer vizat la zi
• pentru tinerii pâna la 14 ani este necesar si buletinul/carnetul de identitate al unuia dintre parinti
• utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obliga sa respecte regulamentul acesteia

Împrumutul la domiciliu

• fiecare cititor poate imprumuta 1-3 carti
• termenul de restituire a cartilor este de 14 zile
• acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea bibliotecarului de la sectia de imprumut
• utilizatorii care nu respecta prevederile regulamentare li se anuleaza permisul

Tarife pentru servicii publice prestate în cadrul bibliotecii judeţene George Bariţiu
Nr. crt. Unitatea Taxă
1. 1. Multiplicări format A4  
  Faţă 0,20 lei/pagină
  Faţă - verso 0,40 lei/filă
  2. Multiplicări format A3  
  Faţă 0,30 lei/pagină
  Faţă - verso 0,50 lei/filă
2. Eliberarea permisului de cititor, plastifiat  
  Copii, tineri până la 18 ani, şomeri, pensionari GRATUIT
  Elevi peste 18 ani, studenţi şi militari în termen 3,00 lei
  Alte categorii 6,00 lei
3. Imprimare legislaţii conform programului LEX şi informaţii europene şi locale  
  Faţă 0,30 lei/pagină
  Faţă - verso 0,50 lei/filă
4. Inscripţionare CD-ROM cu informaţii europene şi locale 3,00 lei/CD