Tratatele Uninunii Europene

În 1950, la 9 mai Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei, într-un discurs inspirat de Jean Monet, propune ca Franţa şi Republica Federală Germania să pună în comun resursele de cărbune şi oţel în cadrul unei organizaţii deschise şi altor ţări din Europa şi, astfel,  în 1951, la  18 aprilie,  Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg au semnat, la Paris, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), care va intra în vigoare în 1952. În 1957, 25 martie au fost semnate, la Roma, tratatele de instituire a Comunităţii Economice Europene (CEE), respectiv a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).  În 1986, la 17 şi 28 februarie,  se semnează, la Luxembourg şi la Haga, în Olanda, Actul Unic European, care va intra în vigoare în 1987.

În 1992 se semnează, la Maastricht, în Olanda, Tratatul privind Uniunea Europeană, iar în 1997 Tratatul de la Amsterdam. În anul 2001 se semnează Tratatul de la Nisa şi în 2004 este semnat, la Roma, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

Anul 2005 este marcat de semnarea,  la Luxemburg, a Tratatul de Aderare a Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană, ţări care vor deveni membre ale UE la 1 ianuarie 2007 .

Tot în anul 2007, la 13 decembrie este semnat  Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene  intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Este de menţionat că legislaţia Uniunii Europene este alcătuită din două tipuri de documente: legislaţia primară (tratatele) şi legislaţia secundară (formată, în principal, din actele adoptate de către instituţiile UE – regulamente, directive, decizii ).  Legislaţia primară este constituită de:

–    tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost instituite Comunităţile Europene (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului etc. , şi Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht);

–  principalele tratate modificatoare :  Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa;

–  protocoalele speciale, de exemplu Protocolul privind Antilele Olandeze, semnat în 1962;

tratate adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare, de exemplu, cele două tratate bugetare, semnate în 1970, respectiv 1975;

–  tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la Uniunea Europeană.

Textul acestor  tratate, dar şi articole scrise în revistele de specialitate juridică, le puteţi studia la Comp. Legis  şi, de asemenea, puteţi vedea expoziţia „Tratatele Uniunii Europene” organizată la Biroul Periodice.

Adina – Comp. Legis

4 răspunsuri la “Tratatele Uninunii Europene”

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 53277 additional Informations|Infos on that Topic: blog.bjbv.ro/?p=626 […]

Comentariile sunt închise.