Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume


Glasul Tineretului


Glasul tineretului este o revistă lunară, care a apărut la 1 octombrie 1940, în comuna Dârste, judeţul Braşov. Fondator, proprietar, director şi redactor responsabil a fost Emanuil Mare. Subtitlul iniţial era Literatură şi versuri, având formatul unei culegeri de poezii. De la nr. 5 (februarie 1941) subtitlul a devenit Organ de propagandă al Editurii Noastre, cu sediul în cartierul Militari, Bucureşti. Tot atunci director devenea Nicolae Graur.
Scopul era de a aduna şi publica doine, cântece, strigături, poezie, folclor. Colaboratori Ioan G. Platoagă, Aurel Moldoveanu, George Gregorian, Marcel Jippa, Constantin Mitea, Roman Boca, George Haneş, Mihail Sabini, cronici şi recenzii N. Graur. Creaţiile au accent şi ton legionare, editorialele tratează despre Corneliu Zelea Codreanu şi mişcarea legionară. Reproduceri din "Gorjanul" şi "Mişcarea legionară".
Dimensiuni 15x23 cm, 16 p., paginaţia merge în continuarea numărului precedent. Ultimul număr a apărut în septembrie 1941


Anul 1940

Numarul 1
Numarul 2
Numarul 3

Anul 1941

Numarul 4
Numarul 5
Numarul 6
Numarul 7
Numarul 8
Numarul 9
Numarul 10
Numarul 11-12