Proiecte proprii şi în parteneriat

Biblionet – lumea în biblioteca ta!

Programul Biblionet (2009-2013) şi-a propus să faciliteze accesul gratuit la informaţie prin intermediul bibliotecilor publice. Dotarea bibliotecilor cu tehnologia informaţiilor şi pregătirea bibliotecarilor au modernizat sistemul bibliotecilor publice din România. Bibliotecile publice din judeţul Braşov au beneficiat de program între anii 2010-2014.

Valoarea fondurilor atrase 1.130.403 RON

Biblionet a inclus şi alte linii de finanţare pe proiecte propuse şi câştigate de filialele noastre (Filiala de copii şi tineret nr. 6 şi Filiala nr. 2), din care au rezultat noi servicii de bibliotecă. Totodată, Braşovul a reuşit să fie selectat drept Centru de excelenţă Servicii de bibliotecă pentri copii (0-14 ani) şi Centru regional de formare. Astfel, proiectul Digifolio a urmărit dezvoltarea competenţelor digitale în învăţământul braşovean, creând o platformă http://digifolio.weebly.com/. În prezent site-ul nu mai este funcţional. Alte proiecte, precum Grădiniţa de vară şi SMS preşcolar (Sport, mişcare, sănătate), au oferit servicii alternative de educaţie non formală şi petrecere a timpului liber în cadrul Centrului de excelenţă pentru copii creat la Filiala de copii şi tineret (F6). Ele au devenit servicii oferite permanent sau periodic, în funcţie de sezon, în fiecare an răspunzând unor nevoi mereu în creştere.

SENSE – Servicii pentru seniori a fost proiectul dezvoltat de Filiala nr. 2. Situată în cartierul Noua, aproape de Căminul pentru vârstnici, filiala s-a adresat acestor utilizatori cărora acum le oferă permanent servicii de bibliotecă.

Valoarea acestor proiecte: 147.455 RON

Sursa: Global Libraries, Fundaţia IREX România, Fundaţia Bill şi Melinda


Proiecte editoriale

În anii 2014-2015, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov a câştigat proiecte editoriale pentru volumele Legende, basme şi poveşti din Şcheii Braşovului şi de pe alte plaiuri româneşti şi Atlasul Tărâmurilor Fermecate şi al Locurilor Magice din Basmele Româneşti. Poveştile au fost culese şi repovestite de Alexandru Stănescu şi ilustrate de Lia Stănescu, artist grafic ce s-a inspirat din arhitectura şi arta tradiţională a Ţării Bârsei. Publicarea a fost însoţită de lecturi publice şi activităţi atractive de educaţie nonformală.

Valoare: 97.000 RON. Finanţare Administraţia Fondului Cultural Naţional

Mai recente sunt proiectele editoriale Nihon Made – cultură ilustrată pentru tineri (2017) și volumul Și animalele sunt oameni de poetul Alexandru Mușina (2018). Prin acestea a fost publicată o revistă de bandă desenată despre experiența culturală a cunoașterii Japoniei de către un grup de tineri români și a fost reeditat volumul de versuri al poetului brașovean Alexandru Mușina, cu ilustrații originale de Alina Marinescu.

Alături de acestea menționăm proiectele culturale Artă. Memorie. Restituire (2015) în parteneriat cu asociația Artessentia Brașov și CRESC – Creștem România egalității de șanse pentru copii la bibliotecă (2017). Primul a pornit de la necunoașterea semnificației simbolurilor tradiționale, pe care le-a făcut cunoscute și le-a restituit comunității prin intermediul artei contemporane. Motivele tradiționale au fost refolosite în lucrări de artă contemporană, într-un dialog care a transmis mesajul simbolic al trecutului oamenilor de azi.

Al doilea proiect a făcut cunoscută însemnătatea unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 pentru categorii defavorizate de tineri, oferind servicii culturale pentru aceștia și consolidând coeziunea comunității. Biblioteca a organizat activități inovatoare, precum ateliere interactive de istorie, film, corespondență, interviuri.

Valoare: aproximativ 250.000 RON. Finanţare Administraţia Fondului Cultural Naţional


Granturi SEE

În anul 2015, proiectul Braşovul, capitala jocurilor tradiţionale a avut drept obiectiv cunoaşterea, revitalizarea, promovarea şi valorificarea jocurilor pentru copii ca parte a patrimoniului cultural imaterial şi multiculturalismului din Sud-Estul Transilvaniei. Informaţiile despre acest patrimoniu tradiţional sunt disponibile pe pagina de internet a proiectului – www.capitalajocurilor.ro. Prin evenimentele de anvergură, precum concursul interşcolar şi festivalul jocurilor tradiţionale, copiii au aflat şi învăţat prin joc despre acest patrimoniu, fiind implicat şi atras un mare număr de participanţi şi beneficiari, tineri şi adulţi, membrii ai familiilor şi educatori. Proiectul a devenit un serviciu permanent de bibliotecă

Valoare 65 156,50 RON


Proiecte europene şi cu alte finanţări externe

Proiectul LadyCafe – activităţi motivaţionale pentrufemei 45+(2012-2014) este un parteneriat între zece instituţii eterogene, care au dezvoltat şi susţinut o serie de activităţi de învăţare (minimum 3 sesiuni pe instituţie) pentru a satisface nevoile variate şi aşteptările femeilor cu vârsta de peste 45 de ani (în funcţie de contextul şi zona de reşedinţă).

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a femeilor de peste 45 de ani (vârsta grupului ţintă) pentru îmbunătăţirea stimei de sine a acestora, ca persoane şi femei, şi, în ultimă instanţă, pentru asigurarea participării active în mediul lor social. Mai multe date pe site-ul proiectului http://ladycafeproject.eu/

Buget total 15000 € Finanțare Programul Grundtvig

LinkINjob: job-hunting with the help of librarians, proiect derulat în parteneriat cu Mestna knjiznica Ljubljana Slovenia, Regional Public Library “Petko Rachev Slaveikov’ Bulgaria, Monaghan County Council Library Services Irlanda, Volkshochschule-Stadtbibliothek Linz Austria, Vantaan Kaupunki Finlanda, Kauno Apskrities Viesoji Biblioteka Lituania, în perioada 2014-2016, finanţat prin programul european Erasmus +.

Scopul proiectului este consolidarea pregătirii profesionale și întărirea capacității inovative a șomerilor, susținând astfel Strategia Europa 2020, ce vizează creșterea ratei de angajare a populației (între 20-64 ani) de la 69% la 75%, inclusiv o mai mare implicare a femeilor și vârstnicilor și o mai bună integrare a emigranților pe piața muncii. Mai multe date pe site-ul proiectului http://www.linkinjob.eu/

Buget total 12 805 € Finanțare Erasmus+

Fiind instituție acreditată în programul Erasmus+ Mobilități din anul 2021, biblioteca oferă oportunități profesionale bibliotecarilor (2021-2027), iar ca partener în proiecte europene (DigiPrior – 2021-2023, Digital Restoration Lab – 2022-2024) contribuie la cercetări și studii de interes. Proiectul DigiPrior vizează stabilirea criteriilor prioritare în selectarea documentelor pentru o bibliotecă digitală și promovarea conținutului digital în manieră atractivă. În acest sens echipa de proiect a creat o metodologie de selecție, o platformă educațională online pentru specialiști și cei interesați de memoria culturală a comunităților și un pachet educațional video (https://digiprior.eu/). Proiectul Digital Restoration Lab reunește expertiza și spiritul inovativ al partenerilor din Bulgaria, Letonia, România și Turcia în domeniul fotografiilor vechi și al restaurării lor digitale, tehnică recent aplicată colecțiilor de patrimoniu.

În 2022 Biblioteca Judeţeană Braşov a fost beneficiara unei finanţări acordate de Fundaţia EOS România pentru Centre digitale în proiectul Împreună în România digitală, care avea drept obiective dezvoltare competenţelor digitale şi reducerea inegalităţii în societate şi pe piaţa muncii. Un alt proiect nou este Bibliotecile ca hub de suport pentru refugiaţi şi comunitate finanţat de Comitetul Internaţional de Salvare (International Rescue Committee) şi implementat în România prin Fundaţia Noi Orizonturi şi Asociaţia Comunităţile Viitorului. Scopul proiectului este sprijinirea refugiaţilor prin organizarea şi desfăşurarea în biblioteci de cluburi de iniţiativă comunitară, cursuri de programare şi robotică pentru copii şi cursuri de limba română pentru ucrainieni.


Proiecte inovatoare

Acestea sunt doar câteva exemple de proiecte. Deschiderea, implicarea și creativitatea bibliotecarilor noștri sunt vizibile atât în numărul mult mai mare de proiecte desfășurate și în derulare, cât mai ales în aplicațiile create. Astfel, proiecte precum iZiLIT, Jurnalul – portal spre cultură și CLIP[L]IT – Carte în 7Arte din 2018 au însemnat de fapt aplicații de bibliotecă de tip recomandare zilnică de carte pe mobil, realitate augmentată pe un manuscris din 1885-1887 cu fișiere audio și video, platformă de booktrailere.

iZiLIT însemna Întâlnire zilnică cu literatura, proiect cultural cofinanţat de Administrația Fondului Cultural Național, aplicat şi implementat de Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și Uniunea Editorilor din România – UER în anul 2017

Scopul proiectului consta în crearea unei forme inovatoare de promovare și de comunicare a literaturii române contemporane, în rândul tinerilor. A fost dezvoltată o aplicație pentru telefoane mobile Android și IOS, disponibilă gratuit pe Google Play şi App Store până în 2020. Aplicația trimitea, în fiecare zi, o recomandare de lectură, direct pe telefonul utilizatorului, cu următoarele informații: imaginea coperții cărții, o notă scurtă despre conținut, exprimată de o persoană avizată, și o scurtă biografie a autorului. Aplicația permitea integrarea culturii scrise în practicile de consum cultural ale tinerei generații. În prezent, ea nu mai există din cauza restricțiilor dreptului de autor.

Tot în 2017, biblioteca noastră a realizat un proiect, numit Jurnalul – portal spre cultură, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). Plecând de la interesul tinerilor pentru forma de scriere bazată pe noile tehnologii – blogul – și de la beneficiile pe care le conferă tinerilor genul jurnalului ca formă de literatură confesivă, biblioteca a dezvoltat acest proiect editorial. El a constat în generarea de conținut multimedia care să ofere o alternativă nouă la modul tradițional de promovare a culturii scrise și să permită în același timp lectura într-o cheie atractivă.

Am apelat la manuscrisul lui Valeriu Braniște, Jurnal de licean (1885–1886), din Colecțiile Speciale ale bibliotecii. Este vorba despre jurnalul unui elev de 17-18 ani, în care sunt descrise lecţiile, profesorii şi colegii, lecturile, discuţiile, spectacolele, petrecerile şi excursiile din trecut. Am ales din acest jurnal 20 de file relevante și interesante pentru grupul țintă – se regăsesc cu ușurință în ele, rezonează cu trăirile diverselor personaje, le insuflă valori și modele valabile în societatea contemporană – pentru care am generat noi conținuturi media: fișiere audio în care este redat conținutul filelor de jurnal în lectura unui actor profesionist, ilustrații grafice care completează vizual același conținut, realizate de un desenator contemporan. Filele originale ale manuscrisului au fost digitizate și pot fi accesate liber, împreună cu toate celelalte produse media create și cu transcrierea textului original prin intermediul acestei aplicații web – http://jurnaldelicean.qulto.ro/#/page/1. Platforma media a fost însoţită de tipărirea unui set de cărţi poştale cu ilustraţiile la jurnal, cu aplicații de realitate augmentată. Fiecare carte poştală are imprimat un cod QR, ce poate fi citit cu camera telefonului mobil şi tinerii pot asculta fişierele audio și vedea desenele.

În 2018 echipa bibliotecii a conceput, câştigat şi aplicat proiectul CLIP[LIT] – Carte în 7Arte, co-finanţat de AFCN, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” Braşov şi asociaţiile culturale Control N, BookLand şi KunSTadt. Proiectul şi-a propus să susţină cartea şi cultura scrisă în rândul tinerilor prin creativitate, combinând tehnicile specifice ale cinematografiei, literaturii şi IT, realizând o colecţie de 20 clipuri video despre volume ale autorilor români contemporani şi o platformă dedicată cu resurse valoroase. Au fost organizate ateliere de scenaristică și de regie, s-au scris 20 scenarii și s-au produs 20 booktrailere încărcate la adresa https://cliplit.ro/. În prezent site-ul nu mai este funcţional.

Inovația s-a aplicat și pe colecțiile noastre, astfel tablouri din pinacotecă au fost animate cu gif-uri. Date mai multe despre proiecte la https://bibliotopiabv.wordpress.com/proiecte/

Conectată la nevoile comunității, biblioteca a accesat finanțări din diverse surse pentru educație financiară (Banca Comercială Română) ori pentru educația copiilor în domeniul programării (Fundația Progress și Romanian-American Foundation) prin programul Code Kids – Programează viitorul comunității tale!

Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice a fost dezvoltat din 2017 de Fundația Progress și a avut ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Din 2019 biblioteca s-a alăturat proiectului prin bibliotecile din localitățile din județ (Dumbrăvița, Mândra, Racoș, Râșnov). Instruirile au creat oportunități pentru copii, cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. După pregătirea intensă cu exerciții și teme, cluburile de programare au fost provocate să creeze produse care rezolvau o nevoie în comunitate și să participe în concursuri la târgurile județene, regionale și naționale de știință și tehnologie. Beneficiile au fost îmbucurătoare: s-au calificat la faza națională, au obținut premii, iar experiența a ajutat carierei profesionale a unor foști membrii ai cluburilor. Deveniți liceeni, ei au fost admiși în cluburi de robotică din Brașov și Odorheiul secuiesc. Activitatea lor în cluburile Code Kids din Dumbrăvița și Racoș a contat în CV-ul lor.