Pregătiți pentru era digitală – competențe digitale pentru o Europă digitală

Ne adaptăm noilor tendinţe şi ne dorim să fim informaţi şi să ţinem pasul în ceea ce priveşte îmbunătățirea competențelor digitale,  motiv pentru care am participat la evenimentul  online organizat de Europe Direct Maramureș.

Situația curentă ne demonstrează cum competențele digitale nu sunt doar un avantaj în dezvoltarea carierei, ci devin o necesitate. Am constatat în plus că există diferențe în nivelurile de competențe digitale în Uniunea Europeană.

România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020. Ultimele statistici pentru țara noastră denotă riscuri serioase de excludere digitală în contextul unei rapide digitalizări.

Vă invităm să ne fiți alături la un eveniment online structurat sub forma unei dezbateri informale cu scopul de a reuni (în mod virtual) studenți, elevi, reprezentanți ai instituțiilor de educație, actori locali din domeniul TIC și beneficiari ai unor finanțări europene în domeniul digital.

Principalul obiectiv al evenimentului este de a prezenta oportunitățile de finanțare oferite de Uniunea Europeană  (prin Politica Europeană de Coeziune) atât în domeniul educațional cât și pentru sectorul privat în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor digitale, așa cum sunt acestea prezentate în Planul de Acțiune pentru Educație Digitală.

Dorim să creăm un spațiu interactiv și neutru de discuții, care să permită schimbul liber de idei ale diferiților participanți, un dialog ce exclude limbajul excesiv tehnic și prezintă acțiuni anterioare, actuale sau de viitor.