Modificări legislative

Codul muncii şi Legea pensiilor au suferit modificări recente.  Ca element de noutate  Codul muncii s-a modificat în sesnul încetării de drept a contractului individual de muncă în cazul îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, astfel:  „contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. d)—k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunic persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.”
La articolul 61, litera e) se abrogă.

Legea pensiilor a fost şi ea modificată, astfel: asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, în condiţiile legii.”  Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege (legea pensiilor) se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege. De asemenea, se stabileşte că drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dra numai dacă cererea a fost depusă cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii acestor condiţii, respectiv de la data depunerii cererii, în cazul depăşirii termenului de 30 de zile etc.  Modificările se pot studia la Compartimentul Legis

Adina – Comp. Legis

4 răspunsuri la “Modificări legislative”

Comentariile sunt închise.