Marin Preda – 100 de ani de la naştere

Pe 5 august se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, cel pentru care timpul n-a mai avut răbdare, dar care a lăsat moştenire literaturii române adevărate capodopere literare, pe care le-a publicat în scurta lui viață.

Scriitorul s-a născut la Siliştea Gumeşti, în Teleorman. Părinții lui Marin Călăraşu, cum era trecut la școală, nu acordau foarte multă importanță studiului, motiv pentru care acesta a terminat cu greu clasele primare. Micul Marin lipsea frecvent de la şcoală din pricina muncilor gospodărești la care trebuia să ia parte. Chiar și așa, era cel mai bun din clasă. Ulterior, familia, satul unde a copilărit, frații și surorile, învățătorul său devin, la un moment dat, personaje în cărțile sale. În jurul lor se vor clădi schițe, nuvele, romane de succes.

În anul 1941, Marin Preda şi-a găsit un post de corector la ziarul “Timpul”, unde a debutat un an mai târziu cu schiţa “Pârlitu”. Frecventează des și cenaclul “Sburătorul” condus de criticul Eugen Lovinescu, acolo unde nuvela sa, “Calul”, face o bună impresie celor prezenți.

Marin Preda trece prin redacțiile mai multor ziare și abia în 1955 publică “Moromeții”, la insistențele primei soții, Aurora Cornu, care a găsit manuscrisul din întâmplare, într-un sertar.

După o viaţă care ar fi putut fi subiect de roman, cu iubiri, decepţii, neîmpliniri, temeri şi premoniţii despre sfârşit, Preda a avut parte de o moarte învăluită în mister, la numai câteva săptămâni de la apariția romanului “Cel mai iubit dintre pământeni”, în ale cărui pagini prezintă ororile comunismului din perioada anilor ’50. Romanul a fost retras imediat de pe piață; nici nu ar fi văzut lumina tiparului dacă nu ar fi apărut chiar la editura Cartea Românească, condusă de Marin Preda.

În centrul destinului lui Preda s-a aflat mereu literatura, considerată ”Singura soţie şi iubită a lui Marin, care nu l-a trădat niciodată – nedezminţită, fidelă şi după moarte, veşnic răsplătitoare“ , așa cum recunoaşte Aurora Cornu în cartea „Scrisori pentru Aurora”, publicație postumă prezentă și în expoziția Sălii de Lectură, alături de “Albastra zare a morții” și “Scrieri de tinerețe”, apărute tot după dispariția scriitorului.

În expoziție se regăsesc și: “Moromeții”, “Delirul”, “Cel mai iubit dintre pământeni”, “Risipitorii”, “Marele singuratic”, “Intrusul”, “Viața ca o pradă”, “Imposibila întoarcere”, romane scrise de Marin Preda în timpul vieții, dar și nuvele, ca: “Întâlnirea din pământuri”, “Ana Roșculeț”, “Desfășurarea”, “Ferestre întunecate”, “Îndrăzneala”, “Friguri”. Nu lipsesc nici publicațiile dedicate vieții și operei lui Preda, ale criticilor literari: Mihaela Bumbac, M. Ungheanu, Stan Cristea, Ion Bălu, Marin Iancu. De asemenea este şi un colaj de imagini.

Documentare şi realizare bibliotecar Cristina Baciu, Sala de lectură