Lumi de lectură

904655_513220805439826_1585813337_oPerioada de implementare a proiectului: 10 septembrie – 15 noiembrie 2013

 • Localităţile în care se desfăşoara proiectul (teritoriul Grupului de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei): Bod, Crizbav, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Sânpetru (judeţul Braşov) şi Hăghig, Vâlcele (judeţul Covasna)
 • Grupul ţinţă: copiii cu vârste între 7 şi 11 ani, cadrele didactice şi părinţii de pe teritoriul GAL
 • Scopul: Atragerea unui număr cât mai mare de copii şcolari din mediul rural spre lectură şi promovarea literaturii române contemporane dedicată copiilor
 • Activităţi prevăzute:
 1. 1.      Realizare de materiale de informare şi promovare

ü  Pliante A4 desfăşurat, care vor conţine informaţii despre rolul lecturii în viaţa copilului, despre ateliere de lectură activă, programul de desfăşurare a acestora în cele 9 localităţi. Tipărite 2000 exemplare – 1500 lb. română şi 500 lb. maghiară. Distribuite în scolile şi localităţile vizate de proiect, Biblioteca Judeţeană Braşov, Inspectoratele Şcolare Braşov şi Covasna.

ü  Afişe care asigură vizibilitatea atelierelor şi a întâlnirilor dintre copii şi scriitor. Tipărite 170 exemplare, dintre care 150 pentru ateliere (120 lb. romana şi 20 lb. maghiară) şi 20 pentru „Poveşti şi autori”. Distribuite în scolile şi localităţile vizate de proiect, Biblioteca Judeţeană Braşov, Inspectoratele Şcolare Braşov şi Covasna.

ü  Banner

 1. 2.      Selectarea participanţilor:

ü   se vor constitui în fiecare şcoală o grupă de 20-25 de elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani, şi care aparţin tuturor grupurilor etnice din zonă (acolo unde există şi minorităţi).

ü  Inspectoratele Şcolare şi cadrele didactice din şcolile din cele 9 localităţi vor sprijini GAL la identificarea elevilor conform criteriilor de selecţie.

 1. 3.      Atelierele de lectură animată

ü   perioada de desfăşurare în cele 9 localităţi, câte un atelier în fiecare comună: septembrie – noiembrie 2013, conform unui calendar stabilit cu animatorii culturali şi şcolile implicate în proiect

ü  Animatorii culturali vor prezenta un plan de desfăşurare a actiunilor care vor însoţi lectura: dramatizarea textelor lecturate, jocuri de stimulare a creativităţii, jocuri de rol, povestire prin desen, mimă etc.

ü  Atelierele se vor desfăşura într+o sală de curs din şcoala din localitate şi vor avea o perioada de 4 ore, cu o pauza de 30 de minute. Timp de 1 oră şi 30 de minute animatorul le va citi copiilor o poveste sau un fragment de poveste scrisă de un autor român contemporan sau aparţănând etniilor conlocuitoare, abordând expresivitate, limbaj corporal teatral, nuanţare de fraze şi cuvinte etc.

ü  Activitatea va continua cu implicarea directă a copiilor prin recurgerea la tehnici de animare

ü  Pe parcursul proiectului în fiecare şcoală se va creea o mică bibliotecă cu cărţi achiziţionate prin proiect de GAL şi cu cărţi preferate aduse de copii, donaţii sau sponsorizări, iar acolo unde există bibliotecă şcolară se va îmbogăţi fondul de carte existent.

ü  La aceste activităţii este binevenită şi participarea părinţilor, pentru a+i face să conştientizeze rolul lecturii în viaţa copilului – în acest sens aşteptăm implicarea cadrelor didactice în a-i convinge pe adulţi să fie prezenţi.

 1. 4.      Vizitarea bibliotecilor

ü  Fiecare grupă de elevi va participa şi la o vizită la biblioteca din localitatea în care învaţă

ü  Acolo unde nu sunt biblioteci, copiii vor vizita intituţiile de cultură din localitatea cea mai apropiată: Crizbav – Hălchiu, Hărman – Braşov, Hăghig şi Vâlcele – Sf. Gheorghe.

ü  Se asigură transportul acestora cu mijloace adecvate

ü  Cadrele didactice vor participa la acţiune alături de echipa de implementare GAL

 1. 5.      Evenimentele „Poveşti şi autori”

ü  o serie de acţiuni care vor avea loc în cîteva localităţi de pe teritoriul Gal (Sânpetru, Hălchiu, Feldioara şi Hărman) şi în care scriitorul Adrian Lăcătuş (autor literatură pentru copii) se va întâlni cu cei mici: se vor citi fragmente şi poveştile autorului, se va interacţiona autor –copii, se vor crea poveşti ad hoc etc. Un eveniment mai amplu de acest tip se va organiza la începutul lunii noiembrie în Mansarda Casei Baiulescu, la care vor fi invitaţi să participe copiii din municipiul Braşov şi din localităţile mărginaşe acestuia.

ü  perioada de desfăşurare: octombrie – noiembrie 2013

 1. Realizare subdomeniu pagină web GAL dedicat proiectului: promovarea activităţilor proiectului, diversităţii culturale de pe teritoriul GAL, informaţii despre literatura română contemporană pentru copii, evenimente şi programe dedicate copiilor din judeţul Braşov, obiceiuri şi tradiţii din zonă etc

ü  se doreşte participarea tuturor partenerilor în proiect la susţinerea paginii web cu texte, imagini, filmulete etc

 1. 7.      Promovare şi vizibilitate

ü   Conferinţă de presă de lansare proiect

ü   2 comunicate de presă plătite

ü  Informări de presă de-a lungul desfăşurării proiectului

ü  subdomeniul web dedicat proiectului pe site’ul GAL

ü  realizare pagină Facebook „Lumi de lectură”

ü  tipărituri: afişe, pliante, banner

ü  site-urile şi alte mijloace de promovare ale partenerilor

 • Rezultate aşteptate:

–          Un calendar al acţiunilor din cele 9 localităţi

–          Un proces de selecţie a copiilor participanţi la atelierele de lectură: regulament de selecţie, proces verbal de selecţie

–          180 de elevi români, maghiari, saşi, romi participanţi la 9 ateliere de lectură

–          9 cadre didactice coordonatoare

–          4 animatori culturali (bibliotecari) implicaţi şi 9 rapoarte de evaluare a gradului de implicare realizate în urma desfăşurării atelierelor

–          225 de cărţi şi 9 mini biblioteci create

–          9 vizite la biblioteci

–          5 evenimente „Poveşti şi autori” şi peste 200 de copii participanţi

–          Un subdomeniu web creat dedicat proiectului

CONFERINTA DE PRESA DE LANSARE A PROIECTULUI

Lasă un răspuns