Guidance on Open Educational Practices

UNESCO pentru Tehnologiile Informației în Educație (UNESCO IITE) și Centrul Internațional de Cercetare și Instruire pentru Educația Rurală (UNESCO INRULED) lansează o nouă publicație: „Ghid privind practicile educaționale deschise în timpul închiderii școlilor: Utilizarea OER în timpul pandemiei COVID -19, în conformitate cu Recomandarea OER UNESCO” împreună cu partenerii globali. Această publicație este motivată și inspirată de Recomandarea OER UNESCO și de experiențele inovatoare din întreaga lume și își propune să arate implicațiile utilizării practicilor educaționale deschise (OEP) și a resurselor educaționale deschise (OER) asupra rezultatelor învățării.

În special, descrie, prin exemple ilustrative, abordări inovatoare pentru utilizarea OEP și OER la nivel mondial în timpul pandemiei COVID-19. Aceste experiențe sunt în conformitate cu Recomandarea OER UNESCO pentru cinci domenii, și anume:

  • Creșterea capacității părților interesate de a crea acces, utilizare, adaptare și redistribuire OER;
  • Dezvoltarea unei politici de sprijin;
  • Încurajarea OER de calitate inclusivă și echitabilă;
  • Creșterea modelelor de sustenabilitate pentru OER;
  • Facilitarea cooperării internaționale.

Ghidul include și un exemplu din Brașov, colaborarea dintre biblioteca publică și școală – pagina 14, colega noastră Melania Luana Butnariu în sesiune zoom.