Grădinița de vară

afis_gradi
Ce este Grădinița de vară?
Un  proiect al Secţiei pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” din Braşov care:
  • oferă copiilor preşcolari un cadru potrivit pentru socializare, învăţare activă şi joacă;
  • oferă o alternativă sigură şi potrivită de petrecere a timpului copiilor preşcolari pe perioada vacanţei de vară;
  • dezvoltă cunoştinte minimale în diferite domenii prin intermediul jocului (limba română, istorie, geografie, mediu)
Unde se desfășoară ?
Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene Braşov
Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 6
Telefon: 0268474081,
Mobil: 0766623473

Cui se adresează?
Copiilor cu vîrste cuprinse între 5-7 ani.
 
Mod de desfășurare
O serie pe săptămână. Numărul de locuri disponibile în cadrul unei serii este de 15.

Care este programul unei serii?

Anul acesta, toate activitățile dedicate celor mici vor sta sub semnul Centenarului Marii Uniri.

Mijloacele de realizare a temelor:

Lectură poveşti, mișcare, experiment, activități creative, jocuri educaționale.
La sfărşitul săptămânii de activităţi, fiecare participant va primi o mapă, care va conţine toate fişele şi lucrările pe care le-a realizat.

Cum pot participa?

Înscrierea se va realiza personal, la sediul Secţiei pentru Copii şi Tineret, în limita locurilor disponibile impuse de normele de protecţie şi siguranţă.

Actele necesare înscrierii sunt:
  • fişa de înscriere – formular tipizat pe care îl primiţi la secţie
  • convenţie părinţi – formular tipizat pe care îl primiţi la secţie
  • copii după buletinele părinţilor/tutorilor
  • copie după buletinul persoanei însoţitoare (unde este cazul)
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că preşcolarul este « clinic sănătos »