Sediul central

Sediul central – Bd. Eroilor nr. 35

Film despre Sediul central – https://www.youtube.com/watch?v=mr07mUt8v5c&t=18s

Secţia de împrumut

Fondul enciclopedic de carte este organizat mare parte în sistem de acces liber la raft şi publicaţiile au etichetă RFID

Deţine o colecţie de cărţi audio în sistem Daisy pentru persoane cu deficienţe de vedere şi de aparatele de citit şi audiat acestea (readere)

Dispune de cele mai noi apariţii editoriale care intră rapid în colecţii, secţia fiind la zi

Cititorii au dreptul să împrumute 10 cărți.

Termenul de împrumut este de 14 zile, cu prelungire încă de 3 ori, personal, telefonic sau prin e-mail.

Orar: Luni-Vineri – 8,00-20,00; Sâmbătă – 8,00-12,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419 338, 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 1

E-mail: imprumut@bjbv.ro

ARI – Autoreturnare şi împrumut

Din 2020, biblioteca dispune de un sistem de returnare și împrumut automat. Acesta este plasat în exterior, în curtea bibliotecii și este funcțional și în afara orelor de program ale bibliotecii. Este un tip de bibliotecă deschisă 24 de ore, 7 zile. Accesul este permis pe baza cardului de bibliotecă, la citirea lui ușa deschizându-se automat, asemeni oficiilor bancare. Comenzile de rezervare a cărților se comunică prin e-mail în timpul programului Secţiei de împrumut, bibliotecarii depun cărțile comandate în pachetomat și se preiau de acolo atunci când cititorii au timp. Restituirea se poate face la orice oră, pe bandă automată, eliberând un bon pe hârtie reciclată. Pentru protecția mediului, utilizatorul poate alege ca recipisa să îi fie livrată online, pe e-mail.

Sala de lectură

Dispune de aproape 100 locuri de studiu.

Accesul se face pe baza permisului de bibliotecă şi al actului de identitate.

Facilitează împrumutul interbibliotecar când publicația solicitată nu există în colecțiile noastre. Serviciul de împrumut interbibliotecar şi colaborarea cu alte biblioteci sunt foarte active.

Contact pentru împrumut interbibliotecar: 0268 410 801, 0268 419 338, 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 6

Găzduieşte evenimente culturale şi organizează lunar expoziţii aniversare şi tematice, promovând cartea.

Orar: Luni-Vineri – 8,00-20,00; Sâmbătă – 8,00-12,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419 338, 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 7

E-mail: saladelectura@bjbv.ro

Cont de facebook: https://www.facebook.com/saladelecturabjbv

Filme despre Sala de lectură şi depozitul ei de carte, situat în subsolul clădirii: https://www.youtube.com/watch?v=wVCNhDR9_JQ

Mediateca

Deține albume şi reviste de artă, cărţi de muzică și sport, partituri muzicale, discuri de vinil, casete audio şi video, CD-uri şi DVD-uri, cărţi audio.

Colecția de lucrări de artă de artişti braşoveni contemporani şi nu numai constituie pinacoteca bibliotecii, al cărei catalog a fost publicat în mai multe ediții.

Găzduieşte Şezătoarea de miercuri şi întâlnirea lunară de sâmbătă a Grupului Şezătoare la Braşov https://www.facebook.com/groups/428986110597483/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=2451091465053594

Periodic, secția organizează expoziții de de artă în Galeria de pe scară.

Orar: Luni, Miercuri, Vineri – 8,00-16,00; Marţi, Joi – 10,00 -18,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 5

E-mail: mediateca@bjbv.ro

Cont de facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080033944591

Biblioteca engleză

Este locul unde găseşti cărţile tale în limba engleză, din domenii diverse (literatură engleză și americană, literatură străină în limba engleză, critică literară, dicționare lingvistice, tematice, enciclopedii, atlase, geografie, istorie, știință etc., materiale pentru studiul limbii engleze și de pregătire pentru examenele Cambridge și IELTS, reviste, filme artistice și documentare și, mai recent, un fond de carte pentru copii).

Biblioteca engleză

– pune la dispoziţie publicaţiile pentru împrumut la domiciliu.

– oferă cărţile spre lectură prin biblioteca mobilă, graţie profesorilor

colaboratori din școli și licee din Brașov și județul Brașov.

– organizează expoziții tematice, aniversare, de fotografie, pictură și

grafică.

Orar: Luni-Vineri: 10,00-18,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 2

E-mail: engleza@bjbv.ro

Cont de facebook: https://www.facebook.com/Biblioteciinlimbistraine

Informare bibliografică

Repertoriază articolele de ziare din presa centrală și locală și cărțile despre Braşov şi realizează anual Bibliografia locală despre județul Brașov, un instrument de lucru

Întocmeşte bibliografii la cerere şi îndrumă utilizatorii.

Elaborează calendarul aniversărilor locale, naționale și internaționale pe anul în curs – https://www.bjbv.ro/agenda-culturala/aniversari-culturale/

Alcătuieşte lucrări de informare şi ştiinţifice („Cărturari braşoveni“, „Publicaţii periodice româneşti braşovene (1837 – 1990)“, „In honorem Gernot Nussbächer“ ş.a.). Un exemplu este

Bibliografia George Bariţiu – http://bibliotecadigitala.bjbv.ro/vlib/baritiu/G_BARI%C5%A2IU.pdf

Link către lista publicaţiilor editate de Biblioteca Judeţeană Braşov – vezi mai jos în meniu, la Footer, rubrica Profesional

Organizează expoziţii tematice şi aniversare

Orar: Luni-Vineri – 8,00-16,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 6

E-mail: bibliografic@bjbv.ro

Colecţii Speciale

Păstrează următoarele publicaţii:

  • Carte veche românească între 1547-1830 şi străină din 1502
  • Manuscrise şi documente
  • Ziare şi reviste – Gazeta Transilvaniei şi Foaie pentru minte, inimă şi literatură
  • Hărţi vechi
  • Cărţi poştale ilustrate cu Braşovul şi localităţi din Ţara Bârsei
  • Ex-libris, mare parte de la dr. med. Emil I. Bologa
  • Fotografii

Conservă şi pune la dispoziţia publicului colecţiile de patrimoniu în regim de sala de lectură.

Studiază fondurile şi publică ediţii de documente.

Organizează expoziţii aniversare şi tematice.

Accesul la colecţiile de patrimoniu ale secţiei este limitat de vârstă – minim 18 ani – şi condiţionat de studii, de cunoaşterea limbii şi scrierii izvoarelor istorice, de scopul lucrării şi de respectarea regulamentului, inclusiv manipularea cu atenţie a documentelor consultate.

Orar: Luni, Miercuri, Vineri – 8,00-16,00; Marţi, Joi – 12,00 -20,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 6

E-mail: colectiispeciale@bjbv.ro